fbpx Mildrid Haugrønning Søndbø Hopp til hovedinnhold

Mildrid Haugrønning Søndbø

PensjonistTidligere leder i Rådet for sykepleieetikk
Mildrid Haugrønning Søndbø

Innlegg av Mildrid Haugrønning Søndbø som leder:

Bildet viser to mennesker som gir hverandre et håndtrykk
Tap og vinn med samme sinn

Det er en betydelig utfordring å motivere medarbeidere til å stille til valg i ulike verv og roller. Med det som bakteppe er det særdeles viktig at ikke noen blir utsatt for ødeleggende prosesser.

Bilde av kube med mannlig og kvinnelig symbol
– Hvordan snakker vi om kvinner?

–Må kvinnelige ledere finne seg i negative karakteristikker i større grad enn menn, og hvilke uttrykksformer er egentlig akseptable, spør innleggsforfatteren.                                                                                                                                                                                                                           

Bildet viser en sykepleier med superhelt-drakt på seg og med armen ut som tegn på at hun er klar for å fly. Bildet har et rødt kryss over seg.
– Sykepleiere vil ikke bli sett på som superhelter

– Sykepleiere ønsker å være stolte over sin faglighet og hvordan de utøver sitt yrke som profesjonelle og kompetente sykepleiere som står opp for pasientene sine, skriver de nordiske sykepleieetiske rådene.

Mildrid Haugrønning Søndbø
– Det er en tid for alt

– Vi, sykepleierne, trodde tiden var kommet for en dans, men den gang ei. I stedet blir det nok en lang klage og mye gråt inntil politikerne forstår med hodet og hjertet hva vi arbeider for dag og natt, skriver Haugrønning Søndbø.

Bildet viser hendene til en kvinne som kjærlig holder rundt en annens hånd.
– Aktiv dødshjelp er ikke veien å gå

– Det er ikke vanskelig å forstå at enkelte mener at aktiv dødshjelp må være opp til hver enkelt. Det har jeg en stor respekt for. Likevel mener jeg at en naturlig død er en verdi vi må kjempe for, skriver lederen i Rådet for sykepleieetikk.

Bildet viser et menneske som ser ned på bakken hvor det står covid-19
– Dette er helsetjenestenes dilemmaer

– Fysioterapeuter, leger og sykepleiere er tett på det mest sårbare i menneskets liv; sykdom og lidelse. Deres erfaringer med covid-19 må frem i lyset nå som epidemien er under relativt god kontroll, skriver innleggsforfatterne.

– Det handler om å bry seg

Flyktningkrisen på Lesvos handler om menneskeverd og solidaritet. Derfor står Rådet for sykepleieetikk samlet i oppropet om å hente langt flere barn og familier fra leirene.

– Hvilken tryllestav bruker legene? Den vil jeg låne

Det er satt av 1,6 milliarder kroner til å styrke fastlegeordningen enda helseministeren har uttalt at det haster mest å bøte på sykepleiermangelen. Jeg er jeg nysgjerrig på hvilken strategi legene har brukt for å nå frem, skriver Mildrid Haugrønning Søndbø.

Mildrid Haugrønning Søndbø
– Har effektivitetstyranniet ingen ende?

I Rådet for sykepleieetikk ble vi nylig gjort oppmerksomme på en praksis som er etablert i hjemmetjenestene i flere norske kommuner. Vi hadde aldri hørt om dette før, og ble derfor litt overrasket.

Sykepleier setter sprøyte på pasient, intensivavdelingen på Moss sykehus.
Sykepleien må rette skytset i riktig retning

Det er ikke vi, men arbeidsgiverne som nå må fortelle sykepleierne hva de skal gjøre, skriver Mildrid Haugrønning Søndbø, leder i Rådet for sykepleieetikk, i et tilsvar.

Bildet viser en tegning av en sykepleier i sykehuskorridoren
Vi behøver et verdiskifte

Sykepleiere har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig, skriver innleggsforfatteren.

Blog post of Mildrid Haugrønning Søndbø:

– Det handler om å bry seg

– Når sykepleiere benytter spalteplass, bør øverste ledelse lytte

Vil vi spare tusenvis av sykepleierårsverk?

Annonse
Annonse