fbpx Vi som er deltidsstudenter, føler oss innesperret og oversett Hopp til hovedinnhold

Vi som er deltidsstudenter, føler oss innesperret og oversett

DOBBELTFELLE: Deltidsstudentene i Hammerfest kan ikke reise hjem fordi de da ikke får godkjent praksis på sykehuset. Men de kan heller ikke tjene penger ved å jobbe i kommunen. Det setter sykehuset og UiT en stopper for.  Foto: Privat

Deltidsstudenter ved sykepleierutdanningen på UIT avdeling Hammerfest får ikke besøke familie, fratas muligheten til å jobbe og nektes å bidra i den kommunale helsetjenesten. 

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

Mange av oss er nettopp deltidsstudenter for å kunne kombinere studiene med jobb. Nå har enkelte ikke andre valg enn å avslutte studiene, mens andre må ta opp ekstra lån for å klare utgiftene de påføres. Det er en katastrofe.

Studentene fortviler 

Universitetet truer med å stryke praksisstudenter som velger å dra hjem og besøke familiene sine i påsken eller i helgene. Grunnet smittefare blir alle som krysser kommunegrensene til Øst-Finnmark eller lenger sørover i Norge, satt i karantene. Det innebærer fravær fra praksis. Sykepleierutdanningen i Hammerfest mener at dette fraværet er selvvalgt og at praksisen derfor ikke kan bli godkjent. Dette rammer særlig deltidsstudenter som har sin familie i andre finnmarkskommuner. Vi må bli i Hammerfest, uten lønn og isolert fra familie som bor andre steder, i 12 uker. Vi får heller ikke være sammen med familien i påsken.

Mister nødvendig inntekt

Vi som studerer sykepleie på deltid, gjør det for å tjene penger mens vi studerer, siden vi også har familie å forsørge. Men under praksisen på sykehuset blir vi sett på som fulltidsstudenter uten lønn. Dermed har vi kun stipendet å leve av, det vil si 6180 kroner per måned. Det holder knapt til husleia, og er en katastrofe når vi pålegges arbeidsforbud i perioden.

Nektes å jobbe i kommunen

Mange av deltidsstudentene jobber i kommunen ved siden av studiene. Vi er altså helsepersonell ifølge helsepersonelloven, men sykehuset og UiT nekter oss å jobbe i kommunen. Vi må da si opp jobbene i kommunen. For kommunen er dette vanskelig, og i noen tilfeller kritisk. De kommunale helsetiltakene får problemer med å få til tilstrekkelig bemanning i sine helsetjenester. Dette er spesielt uheldig i den krevende situasjonen som helsevesenet nå står overfor.

Åpner ikke opp for å lete etter løsninger

Sykepleieutdanningen i Hammerfest og Hammerfest sykehus har foreløpig ikke villet lete etter alternative løsninger som gjør at vi kan beholde jobbene i kommunen. Flere er blitt kalt inn til tjeneste.

Vi studenter forsøker å komme i dialog med universitetet om hvordan denne situasjonen kan løses. Studentene ønsker å få den nødvendige kompetansen en praksisperiode skal gi, men vi må også kunne tjene penger til mat og tak over hodet. Men sykepleieutdanningen i Hammerfest holder fast ved at retningslinjene som kommunen, fylket og universitetet har, skal følges.

Dårlig behandlet 

Vi føler oss oversett og dårlig behandlet. Det som skjer, står i skarp kontrast til hvordan de tenker på de store sykepleieutdanningene. På sykepleieutdanninger ved NTNU i Trondheim og Oslomet inngår de nå særavtaler som gjør at studentene får godkjent hele, eller deler av praksisen når de arbeider i kommunen, i tillegg til ekstra arbeidskrav. Dette er helt annerledes enn de praktiserer det i Hammerfest.

1 av 4 sykepleiere tviler på at arbeidsplassen tåler en forverring av koronakrisen Forrige artikkel 9 av 10 hjemmesykepleiere er redde for å smitte pasienter Neste artikkel