fbpx – Sykepleiermangelen i eldreomsorgen krever tiltak på flere fronter Hopp til hovedinnhold

– Sykepleiermangelen i eldreomsorgen krever tiltak på flere fronter

Haugsåsen Bofellesskap

Sykepleiermangelen vil særlig ramme eldreomsorgen. Kommunene må ta grep, for det finnes ingen quick fix.

Vi har visst det lenge og det overrasker nok ingen at også Nav og Statistisk sentralbyrå bekrefter det vi har varslet. Det er en økende sykepleiermangel i Norge. Det får store konsekvenser. NOVA-rapport 7–17 viser blant annet til en statistisk sammenheng mellom manglende sykepleierbemanning og forekomst av infeksjon og trykksår. Sykepleier og førsteforfatter Kirsten Brubak fant i en undersøkelse også sammenheng mellom sykepleieres arbeidsbyrde og pasientdødelighet. Steller vi godt med sykepleierne, går det kanskje bedre med pasientene, er en av hennes uttalelser i Sykepleien den 29.01.2020.

Skyhøyt sykefravær

Sykepleiermangelen vil særlig ramme eldreomsorgen. I Sykepleien 28.09.2017 skriver nåværende nestleder i Sykepleierforbundet, Silje Naustvik, at hun som avdelingsleder på et sykehjem opplevde en utfordrende hverdag med skyhøyt sykefravær, knapt med hele stillinger og en bemanning som ikke var tilpasset arbeidsoppgavene. Hun er ikke alene om den hverdagsbeskrivelsen.

Ingen grenser

I februar publiserte Sykepleien en undersøkelse som viste at sykepleiere i hjemmebaserte tjenester stadig får flere oppgaver. Pasienter som tidligere fikk sin behandling på sykehus, får nå samme hjelpen hjemme. Sykepleierne utfører prosedyrer knyttet til smertepumper, stell av galle-, nyre- og plauraedren. De pleier pasienter med hjemmerespirator, dialyse og tracheastomierte. De utfører intravenøs behandling og oppgaver i forbindelse med palliasjon og hjemmedød for å nevne noe. Det er nesten ikke grenser for hva en hjemmesykepleier kan og må utføre. De fleste sykepleierne i undersøkelsen sier at de opplever det positivt og interessant med komplekse faglige oppgaver. Det de ønsker seg er imidlertid bedre tid og mer kunnskap.

Lønnsledende

Å løse sykepleiermangelen har ingen quick fix. Vi må tenke flere tanker samtidig. Vi må rekruttere og vi må beholde. Skal vi få flere til å velge å bli i yrket så må vi i tillegg til god bemanning ha mulighetene til god fagutvikling. Vi må ha gode turnuser, som det er mulig å leve med, og vi må få lønnsforhold som avspeiler det komplekse og livsviktige arbeidet vi utfører. I Rennesøy kommune i Rogaland har de ikke uønsket deltid, og de er lønnsledende når det gjelder sykepleierlønn. Ifølge enhetsleder i kommunen, Bente S. Jensen, tilbys sykepleierne gode arbeidstidsordninger, oversiktlige arbeidsoppgaver og et minimum av tidspress. Det forklarer kanskje hvorfor de har god sykepleierdekning.

Tar grep

Vi må altså arbeide på flere fronter. Regjering og utdanningsinstitusjoner må legge til rette for å utdanne flere sykepleiere, og vi må tilby nok gode praksisplasser til studentene. Og for å få frem de beste sykepleierne må vi rekruttere fra hele befolkningen. Flere menn må motiveres til å bli sykepleiere. Vi må ha gode lønnsbetingelser, hele stillinger, gode turnuser og gode arbeidsvilkår. Det er et paradoks at så mange som 20 prosent av alle som blir utdannet til sykepleiere innen ti år har valgt å jobbe utenfor helsetjenesten. Men kommuner og helseforetak som tar grep, klarer å holde på sykepleierne.

Mind the gap

Samfunnsøkonomiske analyser viser at Norge i 2030 kan mangle minst 75 000 sykepleiere. Min oppfordring er at politikere, rådmenn, utdanningsinstitusjoner og ledere i foretak og i kommunene, snarlig tar et krafttak for å demme opp for sykepleiermangelen. Planlegging og tiltak for sikre fremtidens helsetjenester må begynne nå. Vi har ikke råd til å nøle. Mind the Gap.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse