fbpx Korona: OUS-ledelsen ber alle ansatte unngå reiser til utlandet Hopp til hovedinnhold

Korona: OUS-ledelsen ber alle ansatte unngå reiser til utlandet

Reisende

Oslo-sykehusets ledelse viser til ansattes samfunnsansvar og ber dem derfor la være å reise til utlandet generelt.

Reiserestriksjonene er lagt ut på nettsiden. Der vises det til at ansatte ved OUS har et stort samfunnsansvar og en sentral rolle i å bidra til at koronautbruddet ikke eskalerer.

Derfor ber altså ledelsen ved OUS alle ansatte «ta det ansvaret vi har som institusjon og overfor pasienter».

– Unngå derfor reiser til utlandet, slik at vi bidrar til å skjerme pasientene og ivareta vårt samfunnsansvar, lyder rådet.

Kan få refundert avlyst tjenestereise

Om tjenestereiser står det blant annet:

 • Tjenestereiser/kurs/konferanser til risikoområder er ikke tillatt av OUS

Dette er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet:

 • Kostnader knyttet til avlyste tjenestereiser (i risikoområder), refunderes av sykehusets forsikringsselskap.
 • Tjenestereiser/kurs/konferanser til ikke definerte risikoområder skal kun gjennomføres dersom det er helt nødvendig.
 • Kostnadene knyttet til avlyste tjenestereiser (utenfor risikoområder) refunderes av sykehuset etter kvittering.

Private reiser: – Søk eget forsikringsselskap

For avbestilling av private reiser gjelder andre regler, melder OUS:

 • Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser må søkes refundert fra eget forsikringsselskap, skriver OUS på nettsiden.
 • I situasjoner der sykehuset inndrar ferie, og reiser må avbestilles, vil kostnadene refunderes av sykehuset.
 • Sykemelding under ferie vil kunne gi rett på utsatt ferie i henhold til ferieloven § 9.

I karantene uten påvist smitte

De som settes i karantene uten påvist smitte, og som enten har fått sykmelding eller som venter på kontakt med lege, skal registrere fraværet på bestemte måter.

Enten som «sykmelding karantene», eller «egenmelding karantene».

Mindre strengt i Bergen og Trondheim

Verken Haukeland universitetssykehus i Bergen eller St. Olavs hospital i Trondheim går like langt som OUS i sine reiseråd til ansatte.

– Vi følger nasjonale anbefalinger og endrer våre retningslinjer for reiser og for hvordan vi hilser på våre kollegaer og pasienter, sier kommunikasjonsdirektør Erik Vigander.

Følgende retningslinjer gjelder nå for ansatte i Helse Bergen:

 • Ansatte frarådes inntil videre å delta på større samlinger (kongresser, kurs o.l.)
 • Kun unntaksvis skal det foretas reiser utenlands på konferanser.
 • Det må gjøres en risikovurdering i hvert enkelt tilfelle.
 • Vi skal ikke håndhilse eller klemme hverandre.

St. Olavs: – Bruk sunn fornuft

St. Olavs hospital fraråder alle ansatte å delta på kurs, kongresser og liknende som samler sykehuspersonell fra andre foretak og institusjoner. Innstrammingen gjelder for hele Helse Midt-Norge. 

Disse rådene er nylig lagt ut på nettsiden.

Dette innebærer at ingen fra St. Olavs hospital skal delta på Psykiatriveka i Trondheim som starter 9. mars.

– Hva med private reiser til utlandet?

– Rådet fra myndighetene er å ikke reise til de definerte risikoområder. Når det gjelder reiser til utlandet generelt, ber sykehuset de ansatte å bruke sunn fornuft. Men vi følger hele tiden med på oppdateringer fra Folkehelseinstituttet, sier kommunikasjonsdirektør Marit Kvikne.

FHI: Unngå områder med utbredt smittespredning

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) ber alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med vedvarende spredning av koronavirus om å være hjemme fra jobb i 14 dager etter hjemkomst.

Folkehelseinstituttet råder nordmenn til ikke å reise til områder med utbredt spredning av covid-19. Formålet med rådet er å redusere faren for at nordmenn smittes og tar med seg viruset hjem til Norge.

Utbredelsen av viruset øker stadig, og rådene kan endres på kort varsel, skriver FHI på nettsiden.

 • Spredningen av viruset regnes å være utbredt i enkelte regioner i Fastlands-Kina, Iran, Sør-Korea og regioner i Nord-Italia og Østerrike.
 • Spredningen regnes å være lokal i Hongkong, Singapore og Japan. Opphold kun på flyplass i disse områdene regnes som lav risiko og gir som hovedregel ikke grunnlag for testing eller karantene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse