fbpx Ny studie: Koronasymptomer er dårlig markør for faktisk smitte Hopp til hovedinnhold

Ny studie: Korona­symptomer er dårlig markør for faktisk smitte

Bildet viser en hanskekledd hånd som tar koronatest fra svelget til en mann.
MENER FUNNENE BØR PÅVIRKE TESTRUTINER: En dansk professor tar til orde for ny strategi for koronatesting, etter overraskende funn i ny studie. Her vises det hvordan det tas koronatest fra svelg. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby/NTB

En studie viser at koronasmittede personer sjelden har hovedsymptomene på covid-19 den dagen de tester positivt. Og mange som føler seg dårlig, tester negativt.

Hovedsymptomene på covid-19 er hoste, feber og tap av smak- eller luktesans. Men i en ny britisk studie går det frem at en andel på hele 86 prosent ikke viste tegn til noe av dette da de testet positivt.

Det er forskere fra University College London som står bak studien, som er publisert i tidsskriftet Clinical Epidemiology.

Tyder på at smitte spres uten symptomer

Professor Irene Petersen, som også er gjesteprofessor ved Aarhus Universitet, har ledet forskningsprosjektet. Hun fastslår at resultatene tyder på at mange sprer smitten mens de er uten symptomer, og at det trolig trengs langt hyppigere og omfattende testing for å få kontroll på det som omtales som «smitteoverføring i det stille».

Studien peker blant annet på at i alt 625 personer klaget over symptomer som kunne skyldes covid-19 i forbindelse med at de skulle ta testen. Det gjorde de før de visste testresultatet. Det viste seg imidlertid at kun 115 av disse testet positivt.

Omvendt var det kun 27 av de 115 som hadde symptomer på selve testdagen. Resten, det vil si 76,5 prosent, var asymptomatiske.

Overrasket

– Jeg ble overrasket da tallene viste at flere enn tre av fire ikke hadde symptomer den dagen de ble testet. Det er mulig at noen av dem fikk symptomer senere, men det vet vi ikke, sier Irene Petersen i en pressemelding fra Aarhus Universitet.

Forskerne har basert studien på data fra en stor britisk befolkningsundersøkelse, der over 36 000 personer deltok. Her ble tusenvis av britiske familier koronatestet hver eneste uke i perioden mellom april og juni, uansett om noen i husholdningen hadde symptomer eller ikke.

En rekke andre undersøkelser fra andre deler av verden har også vist at det er en stor andel personer uten symptomer som tester positivt. På Island viste blant annet en studie blant 13 000 innbyggere at 43 av 100 som testet positivt, var asymptomatiske.

Petersens studie viser også at av de 115 som testet positivt, så var det kun 16 som rapporterte om symptomer som hoste, feber og tap av lukte- eller smakssans. 99 av dem gjorde det ikke, noe som svarer til 86 prosent.

– Jeg hadde forventet en større sammenheng mellom symptomer og testresultater, sier Petersen.

Vil ha ny teststrategi

Hun mener at resultatene bør føre til en ny vurdering av hvilke teststrategier som skal brukes i fremtiden ettersom de nåværende testene retter seg mot dem med symptomer. Dermed forsinkes muligheten til å spore opp smittekilder.

– Så vi argumenterer for at man i større grad bør overveie det som kalles overvåkningstester, fordi vi vet at noen grupper er mer utsatte enn andre. Det kunne for eksempel vært en test av alle som arbeider på et slakteri, eller en test av alle universitetsstudenter før de drar hjem for å feire jul med familien, sier Petersen.

Hun tar også til orde for å analysere prøver fra fire til fem personer samtidig. Kun hvis testen er positiv, går man videre og tester hver enkelt av personene.

– Ingen løsninger er perfekte, men jeg tror at en slik teststrategi vil kunne fange noen friske smittebærere, som vi ikke får tak i med den nåværende teststrategien, sier Irene Petersen.

Les også:

– De var så mange, så dårlige og de kunne dø så fort

Bildet viser helsepersonell som behandler en intensivpasient.
VIL BÆRE DET MED SEG: Alle bærer vi på noe traumatisk, noe som er tungt, sier Dana Yamini om da korona kom til intensiv. Foto: Dana Yamini

Covid-19 har gitt oss alle arr, sier Dana Yamini.

Han var der da den første covid-19-pasienten kom til Södersjukhuset i Stockholm. I løpet av noen timer kom det 14 til.

– De ramlet inn, fra akutten, fra andre sykehus. Den natten sprang vi som gale.

Bildet viser en helsearbeider som intuberer en pasient.
EN TUBE I HALSEN: Hjelp til å puste, hjelp til å overleve. Foto: Dana Yamini

– Ville vise virkeligheten

Dana Yamini har vært intensivsykepleier i 30 år. Dette var noe nytt.

Allerede under rapporten skjønte han det. Normalt er de mellom 10 og 15, nå var de 45. De var så mange at han ikke nådde frem til tavlen med pasientoversikt. Han tenkte: Dette er noe jeg aldri får oppleve igjen. Jeg må dokumentere det.

Yamini, som også er fotograf, tar til vanlig bryllups- og portrettbilder. Nå gikk han til krigsfotografiet for inspirasjon.

– Jeg ville vise virkeligheten, sier han enkelt.

Noen synes det er støtende. Det er for mye bar hud, for voldsomt, for folksomt.

– Men det skal støte, sier Yamini. 

– Folk dør av dette, og det vil jeg vise.

Bildet viser Dana Yamini.
HARD JOBB: Dana Yamini jobbet tolvtimersvakter, fem dager i uken. I tillegg fotograferte han. – Om jeg hadde fått sjansen, ville jeg gjort det samme igjen, sier han. Foto: Dana Yamini

Klikk, klikk, klikk – så tilbake til jobb

Han fikk tillatelse av sjefene, informerte kollegene og innhentet samtykke.

De fleste bildene tok han på jobb som intensivsykepleier. Om det var rom for det, forlot han stuen, skiftet, tok frem kameraet og gikk inn igjen.

Tidsmarginene var små.

– Det var klikk-klikk-klikk, så kunne mine kolleger si «det begynner å bli kritisk igjen, du må hjelpe til», forteller han.

Han anslår at det er blitt 1500 bilder. Tatt i løpet av noen uvirkelige uker i mars og april. Da koronaviruset ikke lenger bare var noe som skjedde i Kina, men truet med å slå ut helsevesenet over hele verden.

Det første tilfellet i Sverige ble registrert 26. februar. Siden da er flere enn 86 000 svensker smittet, og nesten 6000 døde.

Bildet viser helsepersonell som jobber med en pasient.
NOEN BLIR STØTT: I Sverige har mange reagert på bildene der pasienter blir snudd på eller får tube i halsen. Men Yamini vil vise folk flest hvordan det er å bli intensivbehandlet for covid-19. Pasientene, som knapt synes, er ikke mulig å identifisere. Foto: Dana Yamini

Tipper plutselig

På Södersjukhuset ble dagkirurgisk avdeling gjort om til intensivavdeling. Anestesiapparater måtte brukes i mangel på respiratorer. Intensiv, der Yamini jobber, har til vanlig tolv til 15 pasienter. Nå hadde de mellom 35 og 40.

Og de kunne være ekstremt dårlige.

– Disse pasientene er så ustabile. Vi vet aldri når de tipper.

Han tar en liten pause.

– Og når de tipper, klarer de seg ikke.

Han illustrerer med en natt han hadde ansvar for to pasienter.

– Vi snudde en av dem over i mageleie. Da var oksygenmetningen 92. Så gikk jeg ti skritt for å dokumentere i journalen. Da jeg løftet blikket, var metningen falt til 75. Du kan nesten ikke snu deg.

Bildet viser en helsearbeider i beskyttelsesutstyr.
SKRYTER AV KOLLEGER: Jeg jobber med verdens mest kompetente folk, sier Dana Yamini. Med koronakrisen mener han de er kommet enda nærmere hverandre. Foto: Dana Yamini

Enorme doser medisiner

I begynnelsen var pasientene eldre, og syke fra før. Så kom yngre pasienter, og pasienter som ingen kunne forstå hvorfor var blitt så syke.

– Fremdeles har vi ingen svar på det, sier Yamini.

– Folk flest dør av dette. Kan hende er det bare en av 100, eller en av 1000, eller en av 10 000. Det er likevel en for mye.

Og det er ikke bare dødsfallene han er bekymret for.

– Disse pasientene krever enorme doser medisiner. De får smertestillende, sederende, muskelrelakserende og så videre. De ligger på respirator i ukevis. Etterpå, om de klarer seg, skal de vennes av, trenes opp, og vende tilbake til virkeligheten. Med delir, mareritt, senskader. Hvem skal ta seg av dem, da, undrer han.

– Det er ufattelig. Folk forstår ikke hvilken utfordring dette er. Eller hvor lang tid det vil ta. Ett år? Nei, vi vet ikke om de vil være friske om ett år.

Bildet viser helsepersonell som jobber med en intensivpasient.
MANGE FOLK: Over natten var det behov for mer enn tre ganger så mange på intensiv. Foto: Dana Yamini

Vanskelige valg

Da de første pasientene kom, hadde helsepersonellet ingen erfaring med å behandle covid-19.

Nå vet de mer. Men, påpeker Yamini, det hjelper lite dersom det er for mange som blir syke samtidig.

– Da vil vi rett og slett være for få til å behandle alle. Intensivpersonell er en begrenset ressurs.

Han peker på at covid-19 har allerede avkrevd helsepersonell mange etisk vanskelige valg. Hvem skal få leve, når det er mangel på både utstyr og personell?

Et eksempel Yamini sier har vært aktuelt på Södersjukhuset, er avgjørelsen om hvem som skal få intensivbehandling. Har de vært gamle og syke, og det har vært usikkert om de vil tåle intubering og respiratorbehandling, har noen heller fått dø på post.

– Det er legene som vurderer pasientene og som tar beslutningen, presiserer han.

– Men jeg har sett ansiktet deres når de har sagt nei til å behandle en covid-19-pasient. Det er tunge ansikter, deprimerte ansikter.

Han sier erfaringen har påvirket dem alle.

– Covid-19 har gitt oss alle arr. De var så mange, så dårlige og de kunne dø så fort. 

Bildet viser en helsearbeider i beskyttelsesutstyr som pleier en pasient som strekker hånden opp.
BILDE PÅ KRISEN: En smal hånd, en beskyttet helsearbeider. Dette er et av bildene Dana Yamini trekker frem som favoritt. Foto: Dana Yamini

– Er ingen helt

Yamini sier bildene også er en måte å hylle kollegene på og snakker med oppriktig varme om innsatsen. 

– Vi sto i det sammen. Samholdet har alltid vært godt på intensiv, men nå var det ekstremt. Vi hjalp hverandre, var der for hverandre, støttet hverandre, holdt humøret oppe. 

Han presiserer at dette ikke bare gjaldt intensiv, men også medisinsk intensiv, som hadde like dårlige koronapasienter.

Lederne mener han burde fått medalje.

– Jeg pleier å klage over ledelsen, men de første ukene var de der 24/7, på gulvet, sammen med oss. De var fantastiske.

Dana Yamini sier han blir stolt når han tenker på sine kolleger. Men helter, det vil han verken kalle dem eller seg selv.

– Folk kaller oss helter og de klapper for oss. Slutt med det, ber han.

– Dette er jobben vår. Om det er covid-19, influensa, ebola, eller hva som helst, vi må håndtere det. Sånn lever vi. I stedet for å klappe, kan folk heller holde avstand og vaske hender. Å klappe for meg, og så gå på fest med femten andre?

Han rister på hodet så det høres gjennom telefonen.

– Voksne mennesker skulle kunne holde avstand.

Bildet viser en helsearbeider som holder en maske opp.
PORTRETTER AV TRETTE ANSIKTER: Situasjonsbildene har Yamini tatt på jobb som intensivsykepleier. Portrettene tok han før han gikk på vakt. Han brukte en operasjonsstue som studio, og hentet inn kolleger ved tre–fire-tiden om morgenene. – Noen så så trette ut at de ikke kjente seg selv igjen når de fikk se bildene, sier han. Foto: Dana Yamini

– Det gnager i meg

Frem mot sommeren roet koronasituasjonen seg i Sverige. Færre ble alvorlig syke. Nå er smittetallene igjen på vei opp. Yamini har hatt tiltrengt ferie, og er klar for sin første nattevakt. Han vet ikke hva som venter, men innrømmer at han gruer seg.

– Herregud. Jeg har prøvd å ikke tenke på det, men det gnager i meg: Jeg vil ikke tilbake til samme situasjon, sier han.

Likevel:

– Jeg er redd det er en risiko for at vi havner der igjen.

Bildet viser en helsearbeider med beskyttelsesutstyr.
I MØTE MED KORONA: I en tekst skrevet til bildene, ser Dana Yamini tilbake mot sist nyttårsaften. «Alle så frem til et nytt år med nye muligheter og glede», skriver han. «Men hva som skjedde de neste månedene, forandret oss alle på en eller annen måte». Foto: Dana Yamini
Dana Yamini
  • Intensivsykepleier på Södersjukhuset i Stockholm.
  • 30 års erfaring som intensivsykepleier, blant annet i Norge.
  • Har fotografert siden han var 13 år.
  • Utdanning fra New York Institute of Photography.
  • Instagram: @fotograf_dana
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.