fbpx Slik anbefales helsepersonell å bruke mobilen til jobboppgaver Hopp til hovedinnhold

Slik anbefales helsepersonell å bruke mobilen til jobboppgaver

Mannlig lege/sykepleier kikker på mobilen.

Verdens helseorganisasjon kommer nå for første gang med anbefalinger for digitale helsetjenester, og mye dreier seg om mobilbruk.

Oppfølging av pasienter, registrering av fødsler og dødsfall, lagerkontroll, beslutningsstøtte og monitorering av pasienters helsetilstand.

Dette er noen av totalt ti områder Verdens helseorganisasjon (WHO) nå kommer med anbefalinger for i sine nye retningslinjer for digitale helsetjenester.

Formålet med retningslinjene skal være å gi helsetilbydere og myndigheter et kunnskapsbasert grunnlag for å ta digitale løsninger i bruk på en måte som styrker viktige helsetjenester.

Norsk bidrag

De nye retningslinjene har sitt kunnskapsgrunnlag fra elleve Cochrane-oversikter, og det norske Folkehelseinstituttet (FHI) har ledet koordineringen av arbeidet med disse oversiktene.

– Retningslinjene ser på forskjellige måter å bruke digital teknologi på for å organisere helsetjenester, hovedsakelig ved bruk av mobiltelefon.

For helsepersonell er det viktig at utstyret er til å stole på, lett å bruke og at det er god brukerstøtte
Claire Glenton, forsker ved FHI

Det sier forsker Claire Glenton, som leder det norske Cochrane-senteret ved Folkehelseinstituttet, via en pressemelding.

Det er hun, som sammen med Simon Lewin, har ledet koordineringen av arbeidet med Cochrane-oversiktene.

Fakta
Anbefalingene

Dette er områdene der WHO kommer med sine anbefalinger om digitale løsninger:

 1. Registrering av fødsler ved hjelp av mobile enheter
 2. Registrering av dødsfall ved hjelp av mobile enheter
 3. Lagerkontroll og varehåndtering ved hjelp av mobile enheter
 4. Telemedisin mellom bruker og tjenesteyter
 5. Telemedisin mellom tjenesteytere
 6. Målrettet kommunikasjon med brukere ved hjelp av mobile enheter
 7. Beslutningsstøtte for helsearbeidere via mobile enheter
 8. Digital monitorering av brukeres helsetilstand og tjenester (digital sporing) kombinert med beslutningsstøtte
 9. Digital sporing kombinert med a) beslutningsstøtte og b) målrettet brukerkommunikasjon
 10. Digital formidling av opplæring og utdanningsmateriale til helsearbeidere ved hjelp av mobile enheter

Kilde: WHO (beskrivelsene er oversatt av Sykepleien)

Må være lett å bruke

– For helsepersonell er det viktig at utstyret er til å stole på, lett å bruke og at det er god brukerstøtte, påpeker Glenton.

Hun viser til hvordan helsepersonell ofte kan oppleve problemer med blant annet installering og dårlig integrering med andre systemer.

– Helsepersonell kan også være redde for effekten av telemedisin på forholdet mellom pasient og lege og på kvaliteten på omsorgen, sier Glenton.

Cochrane-studiene hun har vært med på, blir først gjort bredt tilgjengelig senere i år.

Fakta
Norske anbefalinger

Også norske myndigheter har kommet med råd for digital teknologi i helsesektoren. Her er Helsedirektoratets anbefalinger:

 1. Lokaliseringsteknologi (GPS)
 2. Elektronisk medisineringsstøtte
 3. Elektroniske dørlåser
 4. Digitalt tilsyn
 5. Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
 6. Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
 7. Digitale trygghetsalarmer
 8. Responstjenester

Kilde: Helsedirektoratet

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse