fbpx Slik anbefales helsepersonell å bruke mobilen til jobboppgaver Hopp til hovedinnhold

Slik anbefales helsepersonell å bruke mobilen til jobboppgaver

Mannlig lege/sykepleier kikker på mobilen.
TI ANBEFALINGER: WHO skal ha brukt to år på å utarbeide sine anbefalinger for digitale løsninger innen helsesektoren. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Verdens helseorganisasjon kommer nå for første gang med anbefalinger for digitale helsetjenester, og mye dreier seg om mobilbruk.

Oppfølging av pasienter, registrering av fødsler og dødsfall, lagerkontroll, beslutningsstøtte og monitorering av pasienters helsetilstand.

Dette er noen av totalt ti områder Verdens helseorganisasjon (WHO) nå kommer med anbefalinger for i sine nye retningslinjer for digitale helsetjenester.

Formålet med retningslinjene skal være å gi helsetilbydere og myndigheter et kunnskapsbasert grunnlag for å ta digitale løsninger i bruk på en måte som styrker viktige helsetjenester.

Norsk bidrag

De nye retningslinjene har sitt kunnskapsgrunnlag fra elleve Cochrane-oversikter, og det norske Folkehelseinstituttet (FHI) har ledet koordineringen av arbeidet med disse oversiktene.

– Retningslinjene ser på forskjellige måter å bruke digital teknologi på for å organisere helsetjenester, hovedsakelig ved bruk av mobiltelefon.

For helsepersonell er det viktig at utstyret er til å stole på, lett å bruke og at det er god brukerstøtte

Claire Glenton, forsker ved FHI

Det sier forsker Claire Glenton, som leder det norske Cochrane-senteret ved Folkehelseinstituttet, via en pressemelding.

Det er hun, som sammen med Simon Lewin, har ledet koordineringen av arbeidet med Cochrane-oversiktene.

Anbefalingene

Dette er områdene der WHO kommer med sine anbefalinger om digitale løsninger:

 1. Registrering av fødsler ved hjelp av mobile enheter
 2. Registrering av dødsfall ved hjelp av mobile enheter
 3. Lagerkontroll og varehåndtering ved hjelp av mobile enheter
 4. Telemedisin mellom bruker og tjenesteyter
 5. Telemedisin mellom tjenesteytere
 6. Målrettet kommunikasjon med brukere ved hjelp av mobile enheter
 7. Beslutningsstøtte for helsearbeidere via mobile enheter
 8. Digital monitorering av brukeres helsetilstand og tjenester (digital sporing) kombinert med beslutningsstøtte
 9. Digital sporing kombinert med a) beslutningsstøtte og b) målrettet brukerkommunikasjon
 10. Digital formidling av opplæring og utdanningsmateriale til helsearbeidere ved hjelp av mobile enheter

Kilde: WHO (beskrivelsene er oversatt av Sykepleien)

Må være lett å bruke

– For helsepersonell er det viktig at utstyret er til å stole på, lett å bruke og at det er god brukerstøtte, påpeker Glenton.

Hun viser til hvordan helsepersonell ofte kan oppleve problemer med blant annet installering og dårlig integrering med andre systemer.

– Helsepersonell kan også være redde for effekten av telemedisin på forholdet mellom pasient og lege og på kvaliteten på omsorgen, sier Glenton.

Cochrane-studiene hun har vært med på, blir først gjort bredt tilgjengelig senere i år.

Norske anbefalinger

Også norske myndigheter har kommet med råd for digital teknologi i helsesektoren. Her er Helsedirektoratets anbefalinger:

 1. Lokaliseringsteknologi (GPS)
 2. Elektronisk medisineringsstøtte
 3. Elektroniske dørlåser
 4. Digitalt tilsyn
 5. Oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem
 6. Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester
 7. Digitale trygghetsalarmer
 8. Responstjenester

Kilde: Helsedirektoratet

Les også:

Flere digitale sykepleiere

TEKNOLOGI: For å takle utfordringene i helsesektoren handler det ikke om bare flere mennesker med etter- og videreutdanning. Foto: colourbox
Erna Solberg vil etter- og videreutdanne 15 000 sykepleiere innen 2020. De bør få IKT som fag.

Vi blir eldre og det skaper bekymring for velferden vår. Demografi er enkelt. Jo flere eldre vi har i forhold til yngre, jo større blir «belastningen» i samfunnet til å ta vare på dem.

Regnestykker viser at antallet eldre stadig vil vokse, og dermed trenger vi flere til å forsørge dem. Samtidig som antallet eldre vokser øker også antallet med kroniske sykdommer, antallet demente og antallet personer som trenger behandling og pleie i en eller annen form.

Derfor er det høyst positivt at Solberg (selvsagt i valgtid) kommer med utsagnet om at flere sykepleiere må etter- og videreutdannes. I en debatt om bemanningsutfordringer i helsesektoren med Jonas Gahr Støre lovet hun øremerkete midler til videreutdanning av 15 000 sykepleiere og 15 000 helsefagarbeidere innen 2020.

Vi trenger flere varme hender, men vi trenger også kloke hoder. Like bra som det er å utdanne mer helsepersonell er det dårlig at vi ikke greier å gi dem en fremtidsrettet utdanning.

For å takle utfordringene i helsesektoren handler det ikke om bare flere mennesker med etter- og videreutdanning. Vi må også ta i bruk nye digitale verktøy og en bedre organisering med større involvering av innbyggere og pårørende.

Det krever digital kompetanse, både hos helsepersonell på sykehus og i kommuner, og digitalt kompetente brukere.

Vi ser dessverre ingen satsing på digitale fag i helseutdanningen. Senest i en av helsedebattene på Arendalsuka påpekte Jo Cranner, Norsk Sykepleierforbund, manglende satsing på digitale fag. Nyutdannede har knapt nok sett en digital pasientjournal, og har ikke lært å jobbe med dette.

For øyeblikket snakker (nesten) alle om velferdsteknologi. Solbergs kollega, Siv Jensen, roser bruk av velferdsteknologi. - Dette er fremtiden, sier hun til avisa Grorudalen.

Og rett har hun. Men for å ha en god organisering av det kommende digitale helsevesenet må sykepleiere ha solid kompetanse for digitale verktøy. Det holder ikke å si at «de unge har mobiltelefon, så de fikser det».

Så Erna, dine 15 000 nye sykepleiere med etter- og videreutdanning vil være handikappet hvis ikke regjeringen samtidig rydder opp i sykepleierutdanningene og satser på «Den digitale helsesektoren».

(Dette gjelder for øvrig også legeutdanningen og alle andre profesjonsutdanninger. Bare så det er sagt.)

Like bra som det er å utdanne mer helsepersonell er det dårlig at vi ikke greier å gi dem en fremtidsrettet utdanning.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.