fbpx Betydelige forskjeller i behandling av nyfødte Hopp til hovedinnhold
Nytt helseatlas

Betydelige forskjeller i behandling av nyfødte

Bildet viser hånden til en nyfødt baby.

Adressen kan ha svært mye å si for hvilken hjelp et nyfødt barn får på norske sykehus, viser ny rapport.

En over dobbelt så stor andel nyfødte fra Stavanger får antibiotikabehandling sammenliknet med barn som har adresse Bergen og Førde.

Mens fem av 1000 terminfødte barn fra Møre og Romsdal får respiratorbehandling, er det tilsvarende tallet for Vestre Viken kun 1,8.

Dette er noen av tallene som fremkommer i Norsk nyfødtmedisinsk helseatlas, som ble lansert i går.

Store variasjoner

Rapporten har sett på tall fra perioden 2009 til 2014 og avdekker til dels svært store geografiske variasjoner når det gjelder både innleggelser, behandling og liggetid for de aller minste blant oss.

– Vi ser uberettigete variasjoner i alle utvalg, men ulikhetene er størst når det gjelder de minst syke barna, påpekte atlasets hovedforfatter, barnelege Atle Moen, under lanseringen hos Helsedirektoratet i går.

Ingen konklusjoner

– Det er viktig å finne ut hvorfor det er variasjoner og hvordan man kan gjøre ting bedre, understreket direktør for Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Han påpekte at det alltid vil være et visst sprik i tilbudene, blant annet siden feltet er under stadig utvikling og det skal tas individuelle hensyn.

– Helseatlaset gir i seg selv ingen konklusjoner på hva som er akseptabel eller ønskelig variasjon.

Kan være gode forklaringer

Atle Moen var også opptatt av at rapporten ikke kan brukes direkte til å kritisere praksis hos ulike sykehus.

– Vi viser ikke hva som er riktig nivå og det kan være gode forklaringer på variasjonene.

Han håper atlaset kan fungere som et verktøy for fagpersoner for å avdekke uønskete variasjoner og se hvilke områder det kan være verdt å se nærmere på.

– Selv trodde jeg at jeg drev med helt gjennomsnittlig antibiotikabehandling på Drammen sykehus, men jeg ser nå at vi lå over landsgjennomsnittet, og jeg tror nivået var for høyt.

Tredje atlas

Det nye helseatlaset er utviklet gjennom et samarbeid mellom Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering ved Helse Nord og Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister.

Atlaset er det tredje i sitt slag, og fra før er det presentert tilsvarende rapporter om geografiske variasjoner innen barnehelse og dagkirurgi. Alle de tre atlasene kan utforskes nøyere på www.helseatlas.no.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse