fbpx VG: Det blir vanskeligere å komme inn på sykepleierstudiene Hopp til hovedinnhold

VG: Det blir vanskeligere å komme inn på sykepleierstudiene

Ifølge VG blir det vanskeligere å komme inn på sykepleierutdanningene i år. Årsaken er at flere har søkt.

De offentlige tallene kommer først fredag, men søkere har i løpet av de siste dagene fått svar fra skolene. Her fremgår poenggrensene, og VG har hentet inn flere slike brev. Disse viser at poenggrensene er høyere enn før, skriver avisen.

Én av 10 ønsker å bli sykepleierstudent

Det var fra før kjent at nesten hver tiende søker hadde sykepleierutdanning som førstevalg i år, en økning på 5,8 prosent fra 2019. Dette har som ventet ført til at det blir hardere krav for å komme inn:

– Det er klart at snittet går opp når mange søker. Det er stor konkurranse på mange populære studier med langt flere søkere enn studieplasser, og da vil det være en del som ikke får plass på førstevalget sitt. Slik er det hvert år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til VG.

NSF Student er positive til at så mange ønsker å bli sykepleiere, og søkertallene fra april viste altså en økning på nesten 6 prosent til sykepleierstudiet, sammenliknet med i fjor.

– Sykepleiestudiet har over flere år vært et av de mest populære studiene, og kanskje har koronapandemien ført til at enda flere ønsker å bli sykepleiere, sier studentnestleder i NSF Kent Hanssen til Sykepleien.

– En jobb å gjøre

NSF Student har selv vært med på å øke poenggrensen ved at de fikk innført karakterkrav 3 i matte og norsk.

Hanssen legger til at flere søkere medfører høyere poenggrenser, er en ventet utvikling. Det viktigste for NSF Student er derimot ikke økt poenggrense, men at de studentene som begynner studiet, faktisk fullfører.

– Her har utdanningsinstitusjonene og politikerne en jobb å gjøre for å redusere frafallet i sykepleierutdanningen, mener Hanssen.

Sikrer kvalitet ved å begrense studieplasser

VG skriver at ved sykepleierlinjen ved Lovisenberg Diakonale Høyskole i Oslo har poenggrensen gått opp fra 53,6 i fjor til 55,7 i år. Tallene for Oslomet er 47,9 for 2019 og 50,0 for 2020. Rektorene ved de respektive studiestedene vil ikke kommentere tallene før de offentlige tallene foreligger.

NSF Student støtter Oslomet i avgjørelsen om å ikke ta inn flere studenter som følge av for få praksisplasser.

– De går foran med et godt eksempel og viser at man må sikre kvalitet før man tar inn flere studenter. Det som er viktig, er at de praksisplassene man har, er relevante og lærerike for studentene, sier Hanssen til Sykepleien.

VG har også fått poengsummer for Høgskolen i Vestlandet. I Bergen er kravet hevet fra 50,8 til 53,4, i Førde er endringen 43,6 til 45,1. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse