fbpx Bjørn Arild Østby Hopp til hovedinnhold

Bjørn Arild Østby

Journalist Send e-post

Innlegg av Bjørn Arild Østby som Journalist:

Klokker
Vil fjerne stoppeklokkeregimet

Bergen innførte i 2015 nye normtider i hjemmetjenestene. Resultatet ble at sykepleierne fikk mindre tid til hver enkelt bruker. Nå vil kommunen avvikle ordningen.

Ungdom drikker alkohol
Ungdom drikker stadig mindre

I 1999 drakk 55 prosent av alle norske 15–16-åringer alkohol minst én gang i måneden. Nå drikker bare 24 prosent like ofte. – Men fokuset på et sunnere liv har ført til at flere får psykiske plager, ifølge forsker.

Ytringsfrihet og varsling
Kommunal ytrings- og varslingshjelp

– Kommunesektoren forvalter fellesskapets ressurser og ivaretar viktige oppgaver. Det forutsetter stor åpenhet og god håndtering av varsler om kritikkverdige forhold, mener KS.

Ungdom slåss i skolegården
Lever i en diagnostisk kultur

Diagnoser får ofte skylda når barn får trøbbel. Når barnet selv blir forklaringen er det lett å glemme miljøet, mener forskere.

Ønsket å redusere lønna til sykepleiere

Hvaler kommune satte ned lønna til sykepleiere, men måtte trekke vedtaket etter forhandlinger med NSF.

– Dette svekker kommunens omdømme som attraktiv arbeidsgiver for sykepleiere, sier NSFs fylkesleder i Østfold.

Når politikerne svarer pårørende

Ta brukere og pårørende på alvor, heter det. I dag fikk politikerne under NSFs debattmøte i Arendal muligheten til å vise om de mener det.

Deprimert mann på sykehjem
Savner fastsykepleier og flere på jobb

To av ti pårørende opplever at psykiske problemer hos den de er pårørende til ikke blir ivaretatt på sykehjemmet og i hjemmetjenesten, viser en fersk undersøkelse.

Bildet viser en nyfødt baby.
Dette er Norge 2017

En nyfødt gutt kan i dag forvente å bli 80,6 år, en jente 84,2 år.

Rita Heidi Standal, NSFs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad.
24 000 kroner over minstelønn

Etter åtte uker sommerjobb i Fredrikstad kommune sitter nyutdannete sykepleiere igjen med 24 000 kroner mer enn minstelønn.

Intensivsykepleiere på Elverum sykehus
Bruker veilederen som verktøy

Når det er snakk om liv og død holder det ikke med synsing og personlige meninger. Det har ledelsen og sykepleierne ved intensivavdelingen på sykehuset i Elverum tatt konsekvensen av.

Utvider daglig arbeidstid til klokka 23.00

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan nå inngå individuell avtale om å utvide den daglige arbeidstida til klokka 23.00 uten at det regnes som nattarbeid.

Stoppeklokke gir dårligere tilbud

Bergen kommune innførte i 2015 nye normtider i hjemmetjenestene for å spare penger. Ordninga blir nå slaktet i ny rapport. Ni av til ansatte har fått en verre hverdag.

Bildet viser studenter som øver på stell i seng.
Vil ikke jobbe på sykehjem

8. juni står 140 nyutdannete sykepleiere fra Høgskolen i Østfold klare til å begynne som sykepleiere. Hva er viktigst for dem når de skal velge jobb?

Depresjon er tema for Verdens helsedag

Den 7. april markeres Verdens helsedag. Den betyr også starten på en ettårskampanje, hvor målet er å få flere mennesker med depresjon i alle land om å søke hjelp.

Tidligere NSF-topper i nytt prioriteringsutvalg

Et nytt utvalg som skal se på prioriteringsutfordringene i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal ledes av tidligere NSF-forbundsleder Aud Blankholm. Tidligere NSF-nestleder Unni Hembre er oppnevnt som medlem.

Heltid - helt fjernt?

I Østfold er det kun tre kommuner hvor et flertall av sykepleierne er ansatt i hel stilling. Arbeidsgiverne prater om heltidskultur, men annonserer etter deltidsstillinger.

Krever reallønnsvekst i staten

– Oppgjøret i 2016 ga reallønnsnedgang for ansatte i staten. I år krever vi reallønnsvekst, sier Petter Aaslestad, leder av Unio Stat.

Bildet viser en avsperret vei med et skilt hvor det står "Stengt på grunn av politisk debatt"
Folkets stemme utfordrer politikerne

To av tre innbyggere mener politikerne bør bruker mer midler på helse. Og hver fjerde mener helse bør prioriteres i statsbudsjettet, går det fram av ny undersøkelse.

Få plasser og «tomme» vedtak

Stadig flere kommuner legger ned sykehjemsplasser eller omgjør dem til omsorgsboliger. Nå advarer pasientombudet i Møre og Romsdal mot utviklingen.

Moderat eller ytterst moderat lønnsoppgjør

NHOs utgangspunkt foran årets lønnsoppgjør er et «ytterst moderat» lønnsoppgjør. Det til tross for at oppgjøret i fjor var det dårligste siden krigen for landets arbeidstakere.

Opplever en utbredt klagefrykt

Pasient- og brukerombudene opplever en utbredt klagefrykt hos eldre og deres pårørende. Frykten for negative konsekvenser hindrer dem fra å klage på tjenestene.

Uendret oppdrag, men mer effektivitet

Samme prioriteringer som i fjor, men høyere krav til mål. Det var budskapet i helseministerens sykehustale til helseregionene for 2017.

Nye regler for trusselutsatte yrker

Vold og trusler om vold på arbeidsplassen er alvorlig. Fra 1. januar gjelder nye bestemmelser om forebygging av vold og trusler om vold på arbeidsplassen.

Vil åpne for mer kveldsarbeid

Arbeidsgiver og arbeidstaker bør kunne inngå individuell avtale om å utvide den daglige arbeidstida til klokka 23.00 uten at det regnes som nattarbeid, foreslår departementet.

Må jobbe oftere enn hver tredje helg

I går vedtok bystyret i Arendal at alle helseansatte i turnus må jobbe to ekstra helger i året. NSFs hovedtillitsvalgt frykter mange vil slutte, og at det vil gjøre rekruttering vanskelig.

Ulovlig hijab-nekt ved sykehjem

Likestillings- og diskrimineringsombudet har konkludert med at forbudet mot hijab ved et sykehjem i Stavanger er ulovlig. 

Ønsker å beholde helseregionene

– Det er flertall i utvalget for å videreføre et regionalt beslutningsnivå i spesialisthelsetjenesten og å videreføre helseregionene slik de er i dag, sier utvalgsleder Stener Kvinnsland.

Illustrasjonen viser en mann på vei oppover en trapp, og så står det «goal» på toppen av trappen.
Har troen på brukeren

Å la pasienter og brukere definere sine egne mål er ett av de viktigste virkemidlene for å oppnå mer delaktighet i helse- og omsorgstjenestene.

Løftebrudd på kompetanse i kommunene

Innen 2020 skal 15 000 flere sykepleiere og like mange helsefagarbeidere få videre- og etterutdanning, lovet statsminister Erna Solberg under valgkampen i fjor. Prislapp 1,8 milliarder. NSFs forbundsleder finner ikke pengene.

Streikefare ved private sykehjem

145 sykepleiere ved private sykehjem kan bli tatt ut i streik fra torsdag 20. oktober dersom Norsk Sykepleierforbund og NHO Service ikke kommer til enighet hos Riksmekleren.

Riksrevisor Lars Breie (1950-1978) med en gammel protokoll.
Passer på skatte­pengene våre

Etter 200 år opplever Riksrevisjonen sin storhetstid som offentlig refser. Mange mener institusjonen har blitt for mektig.

NSF på stand på Egertorget
Jobber "gratis" ut året

17. oktober markeres likelønnsdagen som et symbol på at fra denne datoen jobber mange kvinner gratis ut året, når man sammenlikner med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning. 

Skjerper krav til skikkethet

I fjor ble tre av 60 000 studenter funnet uskikket og utestengt fra utdanningen. Nå er kravene om skikkethet skjerpet.

– Ingen planer om å slutte

Halvparten av sykepleiere ansatt i sykehjem og hjemmesykepleien vurderer å slutte.

– Jeg er ikke blant dem, sier hjemmesykepleier Siri-Lin Syse.

Bildet viser en eldre dame i rullestol sett bakfra og en yngre dame som sitter og lytter til henne.
Sykepleiere på vei bort fra eldre­omsorgen

Halvparten av sykepleiere ansatt i sykehjem og hjemmesykepleien oppgir at de vil eller vurderer å slutte, ifølge ny undersøkelse. De mener at det er for få sykepleiere på jobb.

En godt bevart hemmelighet

Det var ikke sju kvinner, men en mannlig sykepleier som stod bak sykepleieraksjonen i 1972, ifølge forfatter av NSFs historie fra 1960-2012.

Frykter tøffere turnuser

Arbeidsgiver bør kunne endre turnusplanene for dem som arbeider kveld og helg uten å ta hensyn til tillitsvalgtes innspill. Det foreslår Arbeidstidsutvalgets flertall.

Bildet viser en eldre mann som holder seg til ansiktet i fortvilelse.
Sykepleier­vakter uten sykepleiere

Kun 3 av 10 ledige sykepleiervakter blir erstattet med sykepleiere, viser ny kartlegging NSF Østfold har gjort.

– Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene, sier fylkesleder Karen Brasetvik.

Mange ufullstendige journaler

Svikt i norskferdigheter gjør at opplysninger som er viktige for behandling og pleie ikke blir skrevet ned, viser ny undersøkelse.

Lytter for lite til pasientene

Medvirkning fra pasienter og brukere er flere steder for dårlig etter innføringen av samhandlingsreformen. Det slår ny rapport fast.

 

866 uønskede hendelser i måneden

I 2015 ble det registrert nærmere 10 000 uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Hver femte hendelse førte til død eller betydelig pasientskade, viser årsrapport fra Meldeordningen.

- Tvang er en del av psykiatrien

Bruk av tvang i dansk psykiatri synker, men psykiatri uten tvang er utenkelig, mener formann i Dansk Psykiatrisk Selskab.

Løsning i staten

- Vi beholder vår forhandlingsrett på pensjon, og fått gjennomslag for at lønnsfordelingen skal skje både sentralt og lokalt.

 

 

Mulig streik i Staten fra i morgen

Hvis partene i det statlige tariffoppgjøret ikke blir enige innen meklingsfristens utløp ved midnatt, kan store grupper være i streik fra torsdag morgen. 

Krigenes mange ofre

I Afghanistan ble 23 helsestasjoner stengt i begynnelsen av 2016 som følge av vold og utrygghet. I Sør-Sudan har den brente jords taktikk ødelagt over 50 prosent av helsetjenesten i landet.

Varsler «antibiotika-dommedag»

Økende antall dødsfall som følge av antibiotikaresistente infeksjoner kan føre til lavere forventet levetid, advarer ny rapport.

Pensjon er den store fallgruva

Ønsket om fleksibilitet i arbeidstid og arbeidssted kan være en årsak til at sykepleiere velger å jobbe som vikar. Det kan koste dem dyrt på sikt.

Tillitsvalgte må passe på

En vikar fra bemanningsbyrå kan være en kjærkommen arbeidskollega i en presset periode for virksomheten, men dessverre ikke alltid. Den lokale tillitsvalgte kan utgjøre forskjellen.

- Mulighet til full stilling begrenses

Sykepleiere kan ikke kreve fortrinnsrett for utvidet stilling til del av en utlyst stilling, ifølge dom i Høyesterett. – Uheldig, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Billigsalg på pensjonerte sykepleiere

Fra 1. juli kan pensjonerte sykepleiere arbeide på såkalte pensjonistvilkår uten å få avkortet alderspensjon. – Ikke noe å juble for en lønn på 186 kroner timen, mener pensjonerte sykepleiere.

Sender pensjonister ut av arbeidslivet

Fra 1. april vil flere deltidsansatte får rett til pensjonsopptjening i KLP, mens dagens alderspensjonister får redusert mulighet til å jobbe ved siden av pensjonen.

– Er det ikke sykepleiermangel lenger, undres yrkesaktiv pensjonert jordmor.

– Skal ha vår del av kaka

Det blir ingen lønnsfest. Men Unio er klar på at oppgjøret må ha en profil som tilgodeser utdanningsgruppene i offentlig sektor.

Vil ikke møte oppgjøret knelende

– Vi kjenner det fra tidligere lønnsoppgjør – moderasjonspresset. Årets oppgjør er ikke noe unntak. Men Unio vil ikke møte oppgjøret knelende.

Blir ingen lønnsfest

Norske arbeidstakere må tåle reallønnsnedgang mener Norsk Industri/NHO. Motparten LO-forbundet Fellesforbundet krever opprettholdt kjøpekraft og å heve de lavtlønte. 

Helsetilsynet sterkt bekymret

Det er «alvorlig svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune» konkluderer Statens helsetilsyn etter et landsomfattende tilsyn. 

Annenhver dag får et barn kreft

I Norge er kreft i barneårene den hyppigste dødsårsaken ved sykdom hos barn og unge mellom 1 og 18 år. Men fire av fem overlever.

Får tilbake jobb samt erstatning

Da Eidsvoll kommune vedtok å videreføre legevakten ved Stensby sykehus i egen regi, var det uten flere av sykepleierne ved den tidligere legevakten.

– Rettstridig, konkluderer lagmannsretten.

Jordmødre tar ubetalte bakvakter for hverandre

Jordmødrene ved fødestua i Alta stiller opp ubetalt som bakvakt for hverandre. Dette har pågått over år. – En uholdbar situasjon, sier leder i Jordmorforbundet NSF. 

Solveigs sak til Høyesterett

Sykepleier Solveig Brattgjerd påberopte seg retten til utvidet stilling. Hun har fått medhold i tre instanser. 

Sannhetens øyeblikk for helseministeren

- 2016 blir gjennomføringens år – et år for å se framover og sette planer og strategier om i handling. Det er det pasientene vil måle oss på.

Vil gi mer makt til arbeidsgiver

Arbeidsgiver må få mer styring over fordelingen av de ansattes arbeidstid, mener et flertall av medlemmene i Arbeidstidsutvalget. – Denne rapporten håper vi finner sin rette plass – i skuffen, sier NSFs forbundsleder.

Fra krisetiltak til suksess

I høst feiret Desentralisert Sykepleierutdanning (DSU) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø 25-årsjubileum.

Utnytter hverandres kompetanse

Sørlandet sykehus (SSHF) låner avansert øvingsutstyr av Universitetet i Agder (UiA).  Til gjengjeld får universitetet benytte sykehusets kompetanse.

En del av identiteten

Hvilke sykehus er store nok til å overleve, blir sammenslått eller vil miste helsetjenester? Nå kommer en nasjonal sykehusplan.

NSF hjelper kommune­politikere

Folkevalgte i landets kommuner savner nødvendig informasjon når de skal fatte helsepolitiske vedtak. Nå har NSF laget en infografikk for å fylle noe av behovet.

Et febersykt helsevesen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har tatt tempen på Helse-Norge. Den er for høy. Foreskrevet medisin er økt kompetanse.

Varsler færre lokalsykehus med akuttkirurgi

- Det kan ikke fortsette slik det er i dag. Mer konkret var ikke helseministeren da han tirsdag snakket om lokalsykehusenes funksjon og framtidas sykehusstruktur innen akuttkirurgi.

Medlemmene er makt­grunnlaget

106 000 sykepleiere har valgt å melde seg inn i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Er de fornøyd med organisasjonen?

Den grå massemorderen

Rundt regnet døde en kvart million mennesker i Norge av tuberkulose i tidsrommet 1895-1955.

Dårligere vilkår for etikken

Sykepleierne må ta faget tilbake, så får andre ta seg av økonomien mener leder av Rådet for sykepleieetikk.

Vil kreve karakteren tre i norsk

Regjeringen foreslår at søkere til sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) må ha karakteren tre i norsk for å komme inn.

Når studenter spiller pasienter

Mange sykepleierstudenter opplever det å bruke hverandre som pasienter i rollespill som truende, viser ny studie.

– Hun er en uredd stemme i psykisk helsevern

Erfaringskonsulenten kommenterte den høye tvangsmiddelbruken ved sykehuset. Det ville ikke ledelsen ha noe av. Resultatet ble at hun sa opp stillingen. I går fikk Målfrid J. Frahm Jensen tildelt Tabuprisen 2015 fra Rådet for psykisk helse.

Sykepleiere ansvarlige for egne pasienter

Organisasjonen Buurtzorg har på få år revolusjonert hjemmesykepleien i Nederland. Borte er alle mellomledere og byråkrati. Nå vil Oslo kommune prøve ut samme modell.

Strømmer til privat­sykehusene

Antall pasienter som blir behandlet ved private sykehus og klinikker i Danmark har økt med 16,5 prosent siste året. Det samme kan skje i Norge.

Bedre kompetanse med høyere lønn

Høyre varsler økt satsing på kompetanse i helse- og omsorgssektoren. Da kommer man ikke utenom høyere lønn mener NSFs forbundsleder.

– Krever bedre lønns­utvikling

Unio Oslo kommune krever høyere lønnsnivå og en bedre lønnsutvikling for ansatte med universitets- og høgskoleutdanning.

Sykehuset "Konstant korridor­senger"

Korridorpasienter. Det skulle ikke skje, men skjer stadig. Stavanger universitetssykehus topper statistikken og har flest korridorsenger i landet. Mange er bekymret for pasientsikkerheten.

Innstilt på moderat oppgjør

– Mellomoppgjøret i kommunal sektor må bidra til at lønnsgapet ikke øker ytterligere, var meldingen fra Unios forhandlingsleder da kravene i KS-sektoren ble presentert i dag.

Velutdannede lønnstapere

I Sarpsborg kommune tar flest damer høyere utdanning. Men det er mennene som tjener penger. 23. april starter lønnsforhandlingene i kommunal sektor.

Reduserer uønsket deltid

231 ufrivillig deltidsansatte er redusert til 21 i Eigersund kommune. Oppskriften bak suksessen består av langvakter, forhandlingsturnus og velvilje fra ansatte.

Kvinnelønna synker

Kvinner med inntil fire års høyere utdanning tjener bare 80 prosent av lønna til like høyt utdannede menn. Fredag startet lønnsforhandlingene i offentlig sektor.

Halverte strykprosenten

I løpet av ti år har strykprosenten i medikamentregning sunket fra 50 til 20 prosent ved sykepleierutdanningen på Høyskolen i Drammen.

Likelønnsgapet består

Forskjellen i årslønn mellom kvinner og menn er mer enn 73 200 kroner viser endelige tall fra Teknisk beregningsutvalg.

Små barn, store problemer

Sju prosent av norske 4-åringer har psykiske vansker, men foreldrene oppsøker sjelden hjelpeapparatet.

Da er pengene fordelt

Lavtlønnede får 1,75 kroner mer i timen, mens det blir null tillegg for alle andre. 

Bilde viser mange 200-lapper
Slik fordeles en halv milliard

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) budsjett for 2015 er på størrelse med en middels stor norsk bedrift. 

Snakker om ører i generelt tillegg

Årets lønnsoppgjør mellom LO og NHO begynner for alvor i dag. Fristen for å bli enige, og unngå mekling er midnatt torsdag 26. mars.

Endringene vedtatt

I Stortinget i dag vil regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF stemme for forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven.

– Homeopati har ingen effekt

Homeopati er ikke effektivt mot noe som helst, ifølge en stor australsk kartlegging. Forbrukerombudet ønsker strengere regler i Norge.

Slik blir den nye loven

I dag trer den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fikk flertall i Stortinget for de fleste av sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Millioner utbetalt i erstatning

Skadet eller syk som følge av jobben? I fjor behandlet Yrkesskadegruppa i NSF rundt 190 saker. Samlet utbetaling til medlemmene i 2014 var vel 16,5 millioner kroner.

Svikter syke­hjemmene

Hvor vil du jobbe etter endt sykepleierutdanning? Ikke i sykehjem. Bare vel sju prosent har sykehjem som mest ønsket arbeidssted når de er ferdig utdannet sykepleier.

Utsatt meklingsfrist med Norlandia

Unio og Spekter ble i dag tidlig enige om å fortsette meklingen for ansatte i Norlandia-konsernet 16. mars. Hvis partene ikke kommer til enighet blir det streik fra 17. mars. 

Streik fra i morgen?

Ved midnatt går fristen for meklingen mellom Unio og Spekter om tariffavtale for ansatte i Norlandias barnehager, sykehjem og pasienthotell. 

Trekker lojalitets­kortet

Jordmødre ved Sykehuset Østfold uttrykte bekymring for konsekvensene av at hele fødeavdelingen i løpet av våren skal samles i nytt sykehus. Det likte sykehusledelsen dårlig.

Historisk sus over 8. mars

I år er det 100 år siden Den internasjonale kvinnedagen 8. mars første gang ble markert i Norge. Da avholdt Kvinneforbundet i Arbeiderpartiet folkemøte for fred i Oslo

Sier ja til voldsforskrift

Arbeidsmiljøloven får ny forskrift om vold og trusler i arbeidslivet. Den skal gi ansatte en tryggere hverdag.

Snakker om eldreboliger – bygger sykehjem

«Hjemme så lenge som mulig» har lenge vært slagordet i eldreomsorgen. I praksis har kommunene likevel prioritert institusjonsomsorgen, altså sykehjemmene.

Bildet viser en vekt med to skåler
Nei til fritt behandlings­valg

NSF frykter regjeringens foreslåtte ordning med fritt behandlingsvalg vil føre til overbehandling av lettere lidelser, og at de offentlige sykehusene står igjen med de tyngste oppgavene. 

Avlyser lønnsfest 2015

– Å heve minstelønnssatsene er en av LOs varemerker. Det vil også bli prioritert i årets mellomoppgjør, understreket forbundsleder Gerd Kristiansen i sitt hovedinnlegg på LOs representantskapsmøte.

«Master­syke» – et problem?

Antallet som har tatt en masterutdanning er doblet det siste ti-året. Men andelen som føler de har mer utdanning enn det som kreves i jobben, har ikke økt. Unntaket er helse- og sosialfagene, viser ny rapport.

Mannslønn 2006 = kvinnelønn 2012

Det lønnsnivået menn lå på i 2006 nådde kvinner først i 2012. Førstkommende mandag kommer tallene fra Teknisk Beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) om lønnsutviklingen i 2014.

Ønsker ikke niqab-forbud

Studentparlamentet ved Høgskolen i Akershus og Oslo (HiOA) vil ikke ha niqab-forbud så lenge det ikke kommer i konflikt med helse, hygiene og trygghet. 

Frykter midlertidighet blir vanligere

Midlertidige ansettelser har preget den politiske debatten i det siste. Forskere frykter regjeringens foreslåtte endringene om utvidet bruk av midlertidig ansettelse vil gjøre praksisen mer vanlig.

Sikre barn som pårørende

Nye prosedyrer skal bidra til at barn som er pårørende får informasjon og lik oppfølging fra helsepersonell i spesialisthelsetjenesten. 

Henter fram livsgnisten

Som unge sykepleierstudenter tok Annette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal i 2005 initiativ til Livsglede for eldre. En bevegelse som setter menneskeverd og livskvalitet i sentrum - i livets siste fase. I dag mottar de Livsvernpris 2015 for sitt arbeid.

- Ellers takk, herr statsråd

LO, Unio og YS holdt politiske streik for å verne om arbeidsmiljøloven. Sjekk ut bildekarusell fra markeringer rundt om i landet.

Sykepleiestudenter som øver ved seng.
Flere studenter organiserer seg

Antallet studenter som fagorganiserer seg stiger. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har størst dekning i sin målgruppe med 90 prosent.

Gi papirløse tilgang til helsehjelp!

Regjeringen må legge til rette for at papirløse får grunnleggende helsehjelp, mener Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen og ni andre organisasjoner.

Derfor politisk streik den 28. januar

Under parolen «Forsvar arbeidsmiljøloven!» oppfordrer LO, Unio og YS til politisk streik mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Markeringen finner sted onsdag 28. januar mellom klokka 14 og 16.

Bred moblisering 28. januar

Stortinget skal etter planen behandle regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven siste uka i mars. En nær samlet fagbevegelse mobiliserer til politisk streik og markeringer mot forslaget 28. januar.

Nesten 50 000 kroner opp i lønn

Sjekk lønnen før du takker ja til jobb. Rådet til sykepleierstudentene kom fra NSFs fylkesleder i Østfold etter å ha kartlagt kommunenes avlønning av studenter. Nå har Askim kommune hevet lønnen. 

Dårlig norsk truer sikkerheten

Språkkunnskapene blant sykepleiere med fremmedspråklig bakgrunn er så dårlige at det går ut over pasientsikkerheten, viser ny undersøkelse.

Tidspress gjør blind

Tidspress, lite kunnskap og dårlig organisering gjør at hjemmesykepleiere ikke oppdager eldre som begynner å bli deprimerte. 

Spinalongas levende døde

I over 50 år var det en koloni for spedalske. I dag er den lille øya nest største turistattraksjon på Kreta.

Ny master i jordmorfag

Førstkommende mandag starter det første kullet med masterstudenter i jordmorfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Student? Sjekk lønns­betingelsene!

Arbeidsgivere i Østfold lønner 3. års sykepleierstudenter svært forskjellig. Differansen er hele 92 100 kroner. – Sjekke lønnsbetingelsene hos de ulike arbeidsgivere, oppfordrer NSFs fylkesleder Karen Brasetvik.

Unio oppfordrer til politisk streik

Styret i Unio valgte i dag å oppfordre medlemsforbund og medlemmer til å gå til politisk streik som en markering mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Betaler for kompetanse og ansvar

Teamledere i Sarpsborg kommune får generelt ledertillegg, ekstrabetalt for ansvar for døgndrift/turnus, lønnstillegg for tilleggsutdanning og antall ansatte de har ansvar for.

På vei mot et tøffere arbeidsmarked

Inngangen til det nye året kan være starten på et tøffere arbeidsmarked. Arbeidsgivere er skeptiske til å øke bemanningen neste år, samtidig vil arbeidsministeren åpne for lengre midlertidig ansettelse.

Folk vil ha fast jobb

– Regjeringen vil ha flere midlertidige stillinger. Men folket vil ha fast jobb, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Full strid om midlertidige ansatte

Økt adgang til midlertidig ansettelse skal få flere i fast jobb, ifølge arbeidsministeren. – Udokumentert påstand, mener Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forbundsleder.

Jobber mye utenom ordinær dagtid

Halvparten av kvinnene i helse- og sosialtjenester jobber regelmessig utenom ordinær dagtid, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Arbeidsministeren ønsker mer.

Da hiv kom til Norge

I perioden 1983 til 1988 var mennesker og det norske samfunn sterkt preget av en til da ukjent sykdom – aids.

Vil frata fag­foreningene vetorett

– Unødvendig mellomledd og byråkratisk, mener leder av arbeids- og sosialkomiteen om ordningen med at fagforeninger sentralt kan si nei til lokale arbeidstidsavtaler.

Yrkesvalg forklarer sykefravær

Den viktigste årsaken til kjønnsforskjellen i sykefraværet, er at kvinner og menn har ulike yrker, mener det svenske arbeidstilsynet.

Ufaglærte erstatter sykepleiervakter

I Sør-Trøndelag blir nesten hver sjuende planlagte sykepleiervakt ikke besatt med sykepleiere. Halvparten blir enten bemannet med ufaglærte eller ikke bemannet.

Dommerne må ha siste ord

Det er domstolene sitt ansvar å trekke opp grensene for utilregnelighet – ikke rettspsykiaterne, mener utvalg.

– Trenger plan og penger

Hva gjør kommunale ledere for å rekruttere ingeniører, lærere og sykepleiere? Og hvilken arbeidsgiverpolitikk preger ledernes rekrutteringsarbeid?

Siv Jensen
Sykelønn på dagsorden (igjen)

Det skal bli vanskeligere å være syk neste år. Regjeringen foreslår å doble den nedre grensa for å få rett til sykepenger. Det vil ramme mange deltidsarbeidende.

Vurderer forbud mot niqab

Høgskolen i Østfold har fått sin første student som bruker heldekkende ansiktsplagg. Det har skapt debatt.

Får ikke vite hvorfor det er hemmelig!

Byrådet i Oslo ønsker ikke bare å hemmeligholde bemanningen ved sykehjemmene i hovedstaden. Det borgerlige flertallet hemmeligholder også hvorfor det må være hemmelig.

Mange gladsaker på sykehjem

– Ta jobb på sykehjem. Du vil ikke angre. Oppfordringen kommer fra sykepleierstudenter og lærere ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo.

Strid om robotselen

Uetisk eller mangel på kunnskap? Robotselen Paro er blitt stridstema.

Stipendiat Nina Jøranson og miljøterapeut Lynn Sevik er uenig med Rådet for sykepleieetikk som mener bruk av robotseler for å hjelpe demente er uetisk.

Forskere vil finne ut hva turnus gjør med helsen.
Dårlig helse av turnusarbeid?

600 sykepleiere som jobber turnus har sagt ja til å la forskere følge med på høstsøvnen. Hensikten er å finne ut om de får dårlig helse av turnusarbeid.

Colourbox
Syke av søvnmangel

Lite søvn og fysisk aktivitet øker risikoen for hjerte- og karsykdommer blant kvinnelige helsearbeidere i turnus.

Anders Folkestad
Ikke fornying, men forverring

– Dersom regjeringen skulle få gjennomslag for de foreslåtte endringene til ny arbeidsmiljølov, vil det utgjøre et historisk vendepunkt i disfavør av arbeidstakerne, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Frykter sykepleierflukt

Norsk Sykepleierforbund er skeptisk til at pasientene fritt skal kunne velge mellom offentlig og privat behandling, slik regjeringen foreslår.

Aldri nok tid

Sju av ti hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i løpet av det siste året vurdert å kutte ut vervet som hovedtillitsvalgt. Mangel på tid går igjen som den viktigste begrunnelse. 

Enighet også i Oslo kommune

Unio kom til enighet med Oslo kommune i årets tariffoppgjør. Den økonomiske rammen er på linje med oppgjøret i staten og KS.

Velger abort for å slippe tvangsinnleggelse

Tvangsinnleggelse blir brukt for å hindre at gravide rusmisbrukere skader barnefostret. Det kan få utilsiktede konsekvenser, blant annet at kvinnene velger abort.

Anbefaler 112 som felles nødnummer

Alle nødanrop bør gå til ett felles nødnummer - 112 - som organiseres gjennom sju eller åtte sentraler. Det er anbefalingen fra en arbeidsgruppe som har vurdert felles nødnummer. Nei, nei og atter nei er svaret fra helsevesen, politi og brann.

Annonse
Annonse