fbpx Sjekk kompetansen i psykisk helse der du bor Hopp til hovedinnhold

Sjekk kompetansen i psykisk helse der du bor

Troms og Finnmark ligger på topp og Oslo på bunn i andel ansatte med høyere utdanning innen psykisk helsearbeid, viser landsoversikt. 

– Tallene gir grunnlag for kommuner og fylker til å kunne se nærmere på hvor de ligger i forhold til landsgjennomsnittet, og i forhold til kommuner de finner det relevant å sammenligne seg med, sier Thor Hallgeir Johansen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet til napha.no.

Sjekk din kommune HER.

Kvalitetsindikatoren viser at det i Norge i gjennomsnitt er 0,6 årsverk med høyere videreutdanning i kommunalt psykisk helsearbeid per 1 000 innbyggere. På topp ligger Troms og Finnmark med ett årsverk per tusen innbyggere, og Oslo på bunn med 0,4. På topp blant kommunene ligger Bindal kommune i Nordland med 3,7. Bindal har 1 500 innbyggere.

– Oversikten for psykisk helsearbeid gjelder årsverk med ansatte der man både har høgskole eller universitetsutdanning, og i tillegg videreutdanning i psykisk helsearbeid. Det vil si at kommuner med mange ansatte som har høyere utdanning, men ikke videreutdanning, vil score lavt i oversikten selv om de reelt sett besitter mye kompetanse, understreker Johansen.

Sammenligne med andre tall

Johansen mener tallene gir muligheter for kommunene til å sammenligne med annen statistikk.

– Ett av formålene med å publisere indikatorene er at det er veldig hensiktsmessig for kommunene å se på tallene opp mot annen statistikk. For eksempel  folkehelseprofilene til Folkehelseinstituttet, som gir et bilde av hvordan det står til med den psykiske helsen i befolkningen i alle landets kommuner og fylker, sier han.

For rusfeltet vil også Brukerplan-kartleggingen være aktuell å se på, der 132 kommuner har deltatt, legger han til.

Les: Kvalitetsindikatorer innen rus.

Høy lokal nytteverdi

– Det antas å være en sammenheng mellom tjenesteyternes kompetanse og kvalitet på tjenestene som ytes. Derfor har det vært viktig for NAPHA å være med og utvikle en indikator som har nytteverdi for både nasjonale helsestyresmakter, lokale ledere, brukere, pårørende og tjenesteutøvere, sier faglig rådgiver i NAPHA, Stian Reinertsen.

Han mener at en regelmessig publisering av andel årsverk med ansatte med høyere utdanning innen psykisk helsearbeid på kommunenivå har høy lokal nytteverdi.

Tallene gir grunnlag for kommuner og fylker til å kunne se nærmere på hvor de ligger i forhold til landsgjennomsnitte.
Thor Hallgeir Johansen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse