fbpx Stadig færre årsverk til barn og unge Hopp til hovedinnhold
Psykisk helsearbeid:

Stadig færre årsverk til barn og unge

Antall kommunale årsverk som jobber med barn og unge med psykiske helseproblemer er redusert med fire prosent viser ny kartlegging.

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Sintef gjennomført datainnsamling blant landets kommuner. Den viser at det i 2013 var færre årsverk i kommunalt psykisk helsearbeid enn året før. Størst er nedgangen når det gjelder barn og unge (3,9 prosent). Men også innen kommunalt rusarbeid og tjenester til voksne er årsverksinnsatsen svekket, med henholdsvis 3 og 1,3 prosent.

– Befolkningen vokser, og stadig færre årsverk per innbygger går til psykisk helsearbeid i kommunene. Befolkningsveksten følges ikke opp med flere årsverk, skriver Sintef-forskerne som står bak rapporten " Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2013 ".

Rapporten viser at det totalt var 11 729 årsverk innen kommunalt psykisk helsearbeid i 2013. 9 145 av disse jobbet med voksne, og 2 584 med barn og unge.

Stor variasjon

Kartleggingen viser også at det er stor variasjon mellom kommunene i hvem tjenestene retter seg mot og hva de tilbyr.

Mens noen kommuner har et relativt spesialisert tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser som nærmest likner et DPS, har andre kommuner bygget opp mer generelle tjenester som i større grad nærmer seg sosialtjenestefeltet.

– Vi er bekymret for de med alvorlige psykiske lidelser. Spesialisthelsetjenesten tilbyr korttidsbehandling og poliklinisk behandling. Det er lite kunnskap om hvem som ikke klarer å nyttiggjøre seg dette tilbudet. Samtidig høres ofte fra kommunene at mennesker med alvorlige psykiske lidelser ikke får behandling i spesialisthelsetjenesten fordi de ikke antas å ha utbytte av behandlingen. Det er også flere kommuner som sier de vil prioritere brukere med rehabiliteringspotensial. Hvem som skal ta seg av mennesker med langvarige kroniske lidelser uten gode utsikter til bedring, er derfor et viktig tema å følge opp, skriver forskerne i rapporten.

Andre funn

Dette er noen av de øvrige funnene i kartleggingen:

  • 64 prosent av de ansatte innenfor kommunalt psykisk helsearbeid har utdanning på høyskole/universitetsnivå.
  • 59 prosent av kommunene oppgir at de har felles organisering av rus og psykisk helsearbeid i 2013.
  • Mennesker med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP-lidelser) er den brukergruppen som flest kommuner har vanskelig for å gi gode nok tjenester.
  • 21 prosent av kommunene hadde utarbeidet en handlingsplan for håndtering av vold i nære relasjoner.

 

Les: Rapportering på kommunalt rusarbeid 2013

Les: Sjekk kompetansen i psykisk helse der du bor

Les: Psykiske syke blir nedprioritert

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse