fbpx Forskjell på helsepolitikken til Høyre og Arbeiderpartiet? Hopp til hovedinnhold

Forskjell på helsepolitikken til Høyre og Arbeiderpartiet?

– Å si nei til skattelette er å prioritere helse, ifølge Jonas Gahr Støre (Ap).

– Penger er alt Støre har, ikke nye ideer, mente Bent Høie (H).

I går møttes nåværende helseminister Bent Høie (H) tidligere helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) til helsepolitisk duell på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Tema var «Morgendagens helse- og omsorgstjeneste».

Flere studieplasser og hele stillinger

Bent Høie lovet i sin innledning at sykepleierne i framtida skal møte flere kolleger på jobb.

– Høyre vil øke tallet på studieplasser for sykepleiere. Men samtidig er det viktig å sikre at de som starter på sykepleierutdanningen også fullfører den. Derfor ønsker vi fra 2018 å innføre karakterkrav for å komme inn på utdanningen, sa Høie.

Han lovet også at Høyre vil arbeide for et arbeidsliv med flere hele stillinger, og at sykehusene vil bli målt på dette hver måned. Partiet vil videre endre dagens lov om fortrinnsrett til hel stilling for dem som jobber deltid. De skal ha en klar rett til å få utvidet sin stilling til det de faktisk jobbet siste året.

Turnus og forhandlingsrett

Høyre er blitt kraftig kritisert av arbeidstakerorganisasjonene fordi partiet ikke ønsket å være konkret på om de støtter Arbeidstidsutvalgets forslag om at arbeidsgiver ensidig kan fastsette turnusavtaler uten medvirkning fra tillitsvalgt.

Støre var helt klar på at arbeidsgiver ikke ensidig skal kunne fastsette turnusplaner uten å inngå avtale med tillitsvalgte.

Under møtet sa Høie at alle parter selvsagt skal ha forhandlingsrett når avtaler om turnus legges. Men i en e-post til NSF etter debattmøtet kom følgende presisering:

«Høyres utgangspunkt er at partene som omfattes av en avtale skal ha forhandlingsrett, og en arbeidsgiver skal ikke ensidig kunne pålegge en turnus. Så vil vi avvente det partssammensatte utvalget sitt arbeid og ha respekt for at de må få jobbe innenfor sitt mandat. Der er jo Unio godt representert.»

Ikke skattelette

Jonas Gahr Støre fortalte at han nesten fikk kaffen i halsen da NSFs leder Eli Gunhild By og formann Marit Hermansen i Legeforeningen sa at det ikke er forskjell på Høyre og Arbeiderpartiet når det gjelder helsepolitikk

– Høyre prioriterer skattelette. Det går ikke hvis vi samtidig skal løse utfordringene i blant annet eldreomsorgen. Hvis vi skal kunne møte de pleietrengende med nok fagfolk, så kommer det til å koste. Da kan man ikke love titalls milliarder i skattelette til de aller rikeste. Her er det en stor forskjell mellom Høyre og Arbeiderpartiet, sa Støre.

Arbeiderpartiet vil øke skatten for de rikeste, ikke kutte.

– Det er å prioritere helse, ifølge Arbeiderpartilederen. Han mente det må til for å kunne løse morgendagens utfordringer.

– Penger er alt Støre har, ikke nye ideer, mente nåværende helseminister om den tidligere helseministeren.

Støre var ikke imponert over Høyres mange forslag om økt kontroll og skjemavelde i sykehusene og i kommunene, samtidig som partiet ikke oppfyller løftet om 12 milliarder kroner i økte bevilgninger til sykehusene.

Her kan du høre hele debatten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse