fbpx Mangler tilbud til psykisk syke Hopp til hovedinnhold

Mangler tilbud til psykisk syke

PSYKISK HELSEVERN: Mange kommuner oppgir at de mangler omsorgstilbud for personer med store rusproblemer og alvorlige psykiske lidelser. Illustrasjonsfoto: colourbox

Kommunene sliter med å gi tilbud til psykisk syke og rusmisbrukere viser ny kartlegging.

Nedgangen i antall døgnplasser i det statlige psykiske helsevernet er ikke fulgt opp med styrking av kommunenes tilbud. Antallet kommunale årsverk knyttet til psykisk helse og rus har stått på stedet hvil siden 2008 går det fram av rapporten Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene, Sintef 2015.

Mangler tilpassede boliger

Sintef samler hvert år inn data fra alle landets kommuner på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Ifølge rapporten for 2015 mangler mange kommuner boligtilbud som er tilpasset personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Det vil si en boligmasse der noen av husværene skal passe for alvorlig syke mennesker med store hjelpebehov, og der andre skal passe for mennesker som i større grad er i stand til å klare seg selv.

Kommunene i skvis

Helsetjenesteforsker Solveig Osborg Ose i Sintef har ledet arbeidet med årets rapport. Hun mener kommunene har havnet i en skvis på området psykisk helse og rusarbeid.

– Samhandlingsreformen har skapt en forventning om at kommunene skal ta seg av mange alvorlig syke som ikke får døgntilbud i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har de ansvar for mennesker med lettere rusproblemer og lettere psykiske lidelser. Om ikke ressursene til kommunalt psykisk helse‐ og rusarbeid økes, vil mange kommuner slite med å gi et tilbud til hele målgruppen, advarer Ose overfor Gemini.no.

Frykter målkonflikter

– Mennesker med alvorlig psykisk sykdom skulle prioriteres gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse som ble avsluttet i 2008. Men når tilbud legges ned i spesialisthelsetjenesten, blir kommunene stående alene om å gi mange med alvorlig sykdom et godt tilbud. Når de samtidig skal prioritere forebyggende arbeid, kan kommunene bli tvunget til å velge mellom omsorg og forebygging, hvis de ikke tilføres mer ressurser, sier Ose.

I tillegg til den uklare ansvarsfordelingen knyttet til de alvorlig syke, er kommunene usikre på hvilken rolle de har når det gjelder arbeidstiltak. Ifølge den ferske rapporten erfarer nesten alle kommuner at arbeids‐ og aktivitetstilbudet er mangelfullt for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Samhandlingsreformen har skapt en forventning om at kommunene skal ta seg av mange alvorlig syke som ikke får døgntilbud i spesialisthelsetjenesten.

Solveig Osborg Ose
Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.