fbpx Mangler tilbud til psykisk syke Hopp til hovedinnhold

Mangler tilbud til psykisk syke

Kommunene sliter med å gi tilbud til psykisk syke og rusmisbrukere viser ny kartlegging.

Nedgangen i antall døgnplasser i det statlige psykiske helsevernet er ikke fulgt opp med styrking av kommunenes tilbud. Antallet kommunale årsverk knyttet til psykisk helse og rus har stått på stedet hvil siden 2008 går det fram av rapporten Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2015: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene, Sintef 2015.

Mangler tilpassede boliger

Sintef samler hvert år inn data fra alle landets kommuner på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Ifølge rapporten for 2015 mangler mange kommuner boligtilbud som er tilpasset personer med rusproblemer og/eller psykiske lidelser. Det vil si en boligmasse der noen av husværene skal passe for alvorlig syke mennesker med store hjelpebehov, og der andre skal passe for mennesker som i større grad er i stand til å klare seg selv.

Kommunene i skvis

Helsetjenesteforsker Solveig Osborg Ose i Sintef har ledet arbeidet med årets rapport. Hun mener kommunene har havnet i en skvis på området psykisk helse og rusarbeid.

– Samhandlingsreformen har skapt en forventning om at kommunene skal ta seg av mange alvorlig syke som ikke får døgntilbud i spesialisthelsetjenesten. I tillegg har de ansvar for mennesker med lettere rusproblemer og lettere psykiske lidelser. Om ikke ressursene til kommunalt psykisk helse‐ og rusarbeid økes, vil mange kommuner slite med å gi et tilbud til hele målgruppen, advarer Ose overfor Gemini.no.

Frykter målkonflikter

– Mennesker med alvorlig psykisk sykdom skulle prioriteres gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse som ble avsluttet i 2008. Men når tilbud legges ned i spesialisthelsetjenesten, blir kommunene stående alene om å gi mange med alvorlig sykdom et godt tilbud. Når de samtidig skal prioritere forebyggende arbeid, kan kommunene bli tvunget til å velge mellom omsorg og forebygging, hvis de ikke tilføres mer ressurser, sier Ose.

I tillegg til den uklare ansvarsfordelingen knyttet til de alvorlig syke, er kommunene usikre på hvilken rolle de har når det gjelder arbeidstiltak. Ifølge den ferske rapporten erfarer nesten alle kommuner at arbeids‐ og aktivitetstilbudet er mangelfullt for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Samhandlingsreformen har skapt en forventning om at kommunene skal ta seg av mange alvorlig syke som ikke får døgntilbud i spesialisthelsetjenesten.
Solveig Osborg Ose

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse