fbpx Uendret oppdrag, men mer effektivitet Hopp til hovedinnhold

Uendret oppdrag, men mer effektivitet

Samme prioriteringer som i fjor, men høyere krav til mål. Det var budskapet i helseministerens sykehustale til helseregionene for 2017.

Tirsdag 10. januar holdt helse- og omsorgsminister Bent Høie sin sykehustale, hvor han presenterte sine prioriteringer og forventninger til sykehusene for 2017. Oppdraget er kort oppsummert å videreføre de tre målene i fjorårets dokument:

Å redusere unødvendig venting og variasjon mellom sykehusene.

Å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Å bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Høyere målkrav

Den gjennomsnittlige ventetiden for behandling var i fjor 61 dager. Det laveste siden 2002.

– Nytt mål for 2017 er at alle helseregioner skal redusere ventetidene sine sammenliknet med 2016, og at ventetiden i alle helseregionene skal være under 60 dager i snitt, understreket Høie.

Med henvisning til de store variasjonene i effektivitet mellom sykehusene, mente helseministeren at det er mulig å behandle flere pasienter uten at det må tilføres mer ressurser.

Videre ligger den gylne regel fast: At det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikken på regionnivå.

– Regionene er i rute når det gjelder tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er bra! Men for psykisk helse er jeg ikke fornøyd, sa Høie.

En spesiell utfordring i psykisk helsevern er ifølge helseministeren den høye bruken av tvang. Meldingen til lederne var at det skal jobbes systematisk for å redusere tvangsbruken.

Når det gjelder målet om bedre kvalitet og pasientsikkerhet var Høies bekymring knyttet til mangelfull ledelse, og at det her var et absolutt forbedringspunkt. Med en ny forskrift stiller Høie strengere krav til lederne ved norske sykehus. 

– Lederne må stimulere til åpenhet, skape kultur for læring og utvikle forbedringskompetanse på alle nivåer i organisasjonen. Vi skal ha ledere som støtter de ansatte og tillitsvalgte, ledere som oppfordrer til å melde fra om uønskete hendelser og forhold som kan påvirke kvalitet og pasientsikkerhet, sa Høie.

Oppdragsdokument 2017

Helseregionene mottok i møte med helseministeren etter sykehustalen oppdragsdokumentet med mål og krav, i tillegg til økonomiske rammer for 2017.

Under de tre hovedmålene er det konkretisert kvantifiserbare styringsmål som skal nås i 2017. Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp styringsmålene i månedlige og tertialvise oppfølgingsmøter med de regionale helseforetakene.

Les oppdragsdokumentene 2017:

Fakta
Oppdragsdokument

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene gis normalt ut en gang per år, like etter at beslutningen om årets statsbudsjett foreligger i Stortinget. Oppdragsdokumentene inneholder krav fra Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke oppgaver som skal utføres i det påfølgende år, og hvilke krav som settes til de regionale helseforetakene.

Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokumenter til de regionale helseforetakene har to formål:

  • Det blir stilt styringskrav til de regionale helseforetakene.
  • Midlene i Stortingets budsjettvedtak blir formelt stilt til deres disposisjon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse