fbpx Sannhetens øyeblikk for helseministeren Hopp til hovedinnhold
Sykehustalen 2016:

Sannhetens øyeblikk for helseministeren

- 2016 blir gjennomføringens år – et år for å se framover og sette planer og strategier om i handling. Det er det pasientene vil måle oss på.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie presenterte i dag sine styringsmål og forventninger til sykehusene og øvrige spesialisthelsetjeneste for 2016.

Les Sykehustalen 2016.

Det var en svært fornøyd helseminister som oppsummerte status i spesialisthelsetjenesten ved inngangen av 2016.

- I min første sykehustale i 2014 presenterte jeg seks løsninger som skal til for å skape pasientens helsetjeneste. Vi har levert på samtlige punkter i året som gikk, innledet helseminister Høie.

Det første han trakk fram var innføring av fritt behandlingsvalg fra 1. november i fjor. Først for mennesker med rusutfordringer og psykiske helseutfordringer, og noe somatikk.

Det neste var lovnaden om å lage en opptrappingsplan for rusfeltet og bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene. Opptrappingsplanen vil bli behandlet i Stortinget i løpet av våren.

Et tredje punkt var å sørge for raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter. - I løpet av 2015 har vi innførte til sammen 28 pakkeforløp, slik vi lovet, konstaterte Høie.

Det er også lagt fram en Nasjonal helse- og sykehusplan som lovet. - Det er en plan for trygge sykehus og gode helsetjenester uansett hvor du bor, ifølge ministeren.

Han mente også regjeringen hadde oppfylt lovnaden om bedre kvalitet og pasientsikkerhet gjennom endring i ledelse, systemer og kultur. Og at det skulle satses på IKT og kommunikasjon.

Sannhetens øyeblikk

- Å legge fram meldinger og strategier er bare en liten del av jobben – det er gjennomføringen pasientene vil måle oss på, fortsatte helseministeren. Nå gjenstår det han kaller for sannhetens øyeblikk.

Høie så for seg flere sannhetens øyeblikk i løpet av 2016.

- Det er sannhetens øyeblikk når pasienten får den vanskelige beskjeden fra fastlegen om at det er mistanke om kreft, men samtidig får god nok informasjon om at hun vil bli henvist til et pakkeforløp, og om hva som skal skje og når.

- Det er sannhetens øyeblikk hvis du som rusavhengig er motivert for behandling, og får vite at du kan velge mellom 154 behandlingsteder i hele Norge, der flere har en ventetid på en uke til utredning eller behandling.

- Det er sannhetens øyeblikk når du får et brev fra sykehuset ditt innen 10 dager fra du var hos fastlegen, med dato og klokkeslett for undersøkelse eller behandling.

- Det er sannhetens øyeblikk når en alvorlig syk pasient får en fast lege på sykehuset å forholde seg til, en kontaktlege som er tilgjengelig når pasienten ønsker, som informerer pasienten om det som skjer, og har en rolle i behandlingsteamet.

Sykehusenes oppdrag i 2016

Det er helseforetakene og sykehusene som skal realisere disse sannhetens øyeblikk.

Styringsmålene for spesialisthelsetjenesten i 2016 har helseministeren samlet i tre overordnede mål som vil være avgjørende for å lykkes med å skape pasientens helsetjeneste:

Det første målet er å redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen.

Konkret forventer helseministeren at:

Gjennomsnittlig ventetid skal under 65 dager.

Det skal ikke være noen fristbrudd.

Variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom helseforetakene skal være lavere enn i 2015.

Variasjon i gjennomsnittlig liggetid innenfor utvalgte fagområder skal være lavere enn i 2015.

Variasjon i andel dagbehandling innen utvalgte fagområder skal være lavere enn i 2015.

70 prosent av kreftpasienter skal være registrert i et pakkeforløp.

Det andre målet er å prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Konkret forventer helseministeren at:

Veksten innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal være høyere enn for somatikk på regionnivå (den gylne regel).

Antall tvangsinnleggelser for voksne skal være redusert sammenliknet med 2015 (per 1 000 innbyggere i helseregionen).

Andel årsverk i distriktpsykiatriske sentre skal være økt sammenliknet med sykehus i psykisk helsevern for voksne i 2015

Det tredje målet er bedre kvalitet og pasientsikkerhet.

Konkret forventer helseministeren at:

Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7 prosent.

Det skal ikke være korridorpasienter.

Å legge fram meldinger og strategier er bare en liten del av jobben – det er gjennomføringen pasientene vil måle oss på.
Bent Høie

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse