fbpx Ulovlig hijab-nekt ved sykehjem Hopp til hovedinnhold

Ulovlig hijab-nekt ved sykehjem

Likestillings- og diskrimineringsombudet har konkludert med at forbudet mot hijab ved et sykehjem i Stavanger er ulovlig. 

I september 2016 vedtok driftsstyret ved Blidensol sykehjem i Stavanger at: «Alle ansatte ved B sykehjem (i kontakt med beboerne) skal bruke arbeidsantrekk som er utlevert fra sykehjemmet, og det er ikke tillatt å bruke religiøse eller politiske plagg, som for eksempel hijab eller palestinaskjerf».

Les: Sykehjem sier nei til hijab

Ulovlig vedtak

Vedtaket ble klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) av en ansatt ved sykehjemmet. Nå foreligger svaret fra LDO:

«Negative holdninger, stereotypier eller kulturell bakgrunn kan uansett ikke anses å være saklige grunner for å forby hijab, verken generelt eller i enkelttilfeller. Reaksjoner fra ansatte og pårørende på bruk av hijab, som styret i denne saken viser til, kan dermed heller ikke begrunne et forbud mot bruk av hijab. Dette gjelder selv om bruk av hijab kan skape debatt, og noen oppfatter slik bruk som kvinneundertrykkende og som en sterk markering av religionstilhørighet og religionsutøvelse.»

Les hele ombudets vedtak HER.

Ikke forstyrrende for pasientene

Ombudet mener at de heller ikke har mottatt opplysninger som underbygger at bruken av hijab er forstyrrende for pasientene.

– Selv om man i konkrete tilfeller kan være nødt å gjøre enkelte tilpasninger for å ivareta enkelte pasienter, er ikke ubehag eller uro hos pasientene grunn nok i seg selv til å kunne forby hijab, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

Reaksjoner fra ansatte og pårørende tilknyttet bruk av hijab, som styret viser til, kan heller ikke begrunne et forbud mot hijab, skriver ombudet videre i sin uttalelse.

– Vi kan heller ikke se at bruk av religiøse plagg, herunder hijab, hindrer de ansatte i å utøve arbeidet tilfredsstillende, påpeker Bjurstrøm.

Vil bruke klageretten

– Styret har nylig mottatt likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering av sykehjemmets vedtak om generell og nøytral uniform, og styret forholder seg nå til den klageretten og klagefristen som er gitt oss, skriver nestleder i driftsstyret ved Blidensol, Kirsten Smedvig, i en epost til  NRK.

LDO er en rådgivende, og ikke en lovgivende, instans. Vedtak kan klages inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som gir saken ny vurdering.

Vi kan ikke se at bruk av religiøse plagg, herunder hijab, hindrer de ansatte i å utøve arbeidet tilfredsstillende.
Hanne Bjurstrøm

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse