fbpx Helsetilsynet sterkt bekymret Hopp til hovedinnhold
Samhandlingsreformen:

Helsetilsynet sterkt bekymret

Det er «alvorlig svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune» konkluderer Statens helsetilsyn etter et landsomfattende tilsyn. 

I dag offentliggjorde Helsetilsynet en landsomfattende rapport om Helse-Norge etter at samarbeidsreformen ble innført i 2012.

Tilsynet fant svikt i både utskrivning fra sykehus og da pasienten ble mottatt i kommunen.

Hovedfunn i undersøkelsen

  • Fastleger og hjemmetjenesten får ofte ikke god nok informasjon om pasientens tilstand og hjelpebehov fordi opplysninger om legemidler og epikriser mangler, er feil eller kommer for seint.
  • Kun et fåtall av sykehusansatte har mulighet til å sende oppdatert legemiddelliste elektronisk til hjemmetjenesten. Det er utbredt praksis å sende en konvolutt til pasienten med viktige helseopplysninger.
  • Dersom legen er borte fra jobb, risikerer hjemmesykepleien ikke å få nødvendige pasientopplysninger fordi andre ansatte ikke kan åpne det elektroniske meldingssystemet.
  • Pasientinformasjon mangler i det elektroniske meldingssystemet fordi noen fremdeles bruker telefon eller faks uten å oppdatere pasientjournalen.
  • Samhandlingsreformen har ført til kortere liggetid på sykehus og større press på kommunenes hjemmetjenester for å ta imot utskrivningsklare pasienter.
  • Pasienter får for lite informasjon om behandlingen og hva som skjer når de kommer hjem. De har liten mulighet til å påvirke.
  • Innføringen av elektroniske meldinger har effektivisert kommunikasjonen mellom sykehuset og hjemmetjenesten, men har også ført til at relasjonene endres fra å være «personlige» til å bli mer og mer «elektroniske,» heter det i rapporten.
  • Feil ble sjeldent meldt fra om fordi avvikssystemet ikke var kjent eller lite brukervennlig.

 

Sak for fylkesmennene og departementet

Listen over lovbrudd bekymrer direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

– Det er uttrykk for at det er svikt i tjenestene som setter pasientene i en potensielt farlig situasjon, sier helsedirektøren til NRK. Han har bedt Fylkesmennene følge opp slik at de faktiske lovbruddene som er avslørt ikke skal gjenta seg.

Også statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet lover å se nøye på rapporten.

– Det er vårt ansvar å sikre at pasientene får god omsorg og behandling.

Les: Hjemmesykepleien i samhandling med spesialisthelsetjenesten

Les: Samhandlingsreformen – flere oppgaver og for lite fagkompetanse

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse