fbpx Ungdom drikker stadig mindre Hopp til hovedinnhold

Ungdom drikker stadig mindre

Ungdom drikker alkohol

I 1999 drakk 55 prosent av alle norske 15–16-åringer alkohol minst én gang i måneden. Nå drikker bare 24 prosent like ofte. – Men fokuset på et sunnere liv har ført til at flere får psykiske plager, ifølge forsker.

Folkehelseinstituttets nye rapport « Bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16-åringer» har sett på bruken av rus og tobakk blant norske 15–16-åringer de siste par tiårene. Funnene viser at ungdom i denne aldersgruppa i dag både drikker og røyker mindre enn det deres jevnaldrende gjorde i 1999.

Andelen ungdom som sa de hadde drukket alkohol de siste 12 månedene er redusert fra 78 prosent i 1999 til 49 prosent i 2015. Der 70 prosent svarte at de har røykt i 1999, svarte bare 29 prosent det samme i 2015.

Alkoholbruken har gått ned selv om  tilgjengeligheten til alkohol har gått opp, og selv om ungdommenes foreldre og besteforeldre drikker alkohol. Men forskerne bak rapporten vet ennå ikke om en del av ungdommene aldri vil begynne å drikke, eller om de bare utsetter alkoholbruken til de blir eldre.

Mer hjemmekjære

Ifølge forsker Elin K. Bye ved Folkehelseinstituttet finnes det ikke klare svar på årsakene til nedgangen, men andre undersøkelser viser at dagens ungdom er mer hjemmekjære, veltilpassete og aktive enn tidligere generasjoner.

– Det er atskillig flere ungdommer nå enn for 10–15 år siden som oppgir at foreldrene vet hvor de er på en lørdagskveld. Foreldrene vet også hvem de er sammen med. I tillegg er dagens ungdom mer opptatt av skolearbeid og god helse. Vi ser for eksempel at andelen ungdom som trener regelmessig og mye, har økt betydelig de siste 15 årene, sier Bye i en pressemelding fra Folkehelseinstituttet.

Mer snus – mindre røyk

Antall 15-16-åringer som oppga at de hadde røykt, har vært jevnt fallende etter årtusenskiftet, fra omkring 70 prosent i 1999 til 29 prosent i 2015.

– Røyking er den enkeltfaktoren som har sterkest negativ innvirkning på folkehelsa, og det er gledelig at Norge ligger lavest i Europa når det gjelder dagligrøyking blant ungdom, sier Bye.

– I Norge er det nå flere ungdommer som bruker snus enn sigaretter, men vi ser at ungdom også snuser mindre nå enn før, sier Bye.

Flere jenter bruker beroligende

Tallet på 15-16-åringer som sa at de hadde brukt beroligende midler/sovemidler etter resept fra lege, ble redusert fra 14 prosent i 1999 til 11 prosent i 2015, mens bruk av slike legemidler uten å ha fått resept fra lege økte fra 3 prosent i 1995 til 6 prosent i 2015.

Det var i 1995 en klart større andel gutter enn jenter som oppga å ha brukt beroligende midler eller sovemidler som de hadde fått resept på fra lege, mens det i 2015 var klart flere jenter enn gutter. For legemidler uten resept var det ingen kjønnsforskjeller i 1995, mens det i 2015 var klart flere jenter enn gutter som oppga å ha brukt slike legemidler uten å ha fått resept fra lege.

Økt psykisk press

Mens alkoholbruk og røyking går ned blant ungdommen, øker det psykiske presset.

– Flere unge lider av psykiske plager i dag enn tidligere. Det kommer av større press i forhold til utdanning, framtidsplaner, utseende, trening og andre forventninger, ifølge Elin K. Bye.

Rapporten utgjør den norske delen av den europeiske skoleundersøkelsen ESPAD « The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs» om bruk av rusmidler og tobakk blant 15-16-åringer.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse