fbpx Starter jakten på «Unio-identiteten» Hopp til hovedinnhold

Starter jakten på «Unio-identiteten»

Unio mangler klare visjoner om hva hovedorganisasjonen skal bli. Nå starter diskusjonen om veien videre. 

Hvordan fungerer Unio som fellesskap og hvordan kan dette fellesskapet videreutvikles gjennom å styrke «Unio-identiteten»? Det er spørsmål som tas opp i rapporten «J eg forener? Organisasjonsevaluering av Unio».

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Unio gjennomført en omfattende organisasjonsevaluering av hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede.

- Det er 15 år siden Unio ble etablert, og det er sunt og nyttig at vi ser på oss selv, og ikke minst at vi får faglig støtte og inspirasjon utenfra, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Profesjonsutfordringer

AFI har i forbindelse med organisasjonsevalueringen intervjuet styremedlemmer og tillitsvalgte i Unio, og gjennomført spørreundersøkelse blant medlemmene i forhandlingsutvalgene og et representativt utvalg av arbeidstakere med høyere utdanning.

- Basert på våre intervjuer framstår Unio-identiteten nært knyttet til høgskoleutdannede, og til en viss grad universitetsutdannede. Men ønsket om i størst mulig grad å rekruttere medlemmer på basis av en profesjons-, yrkes- eller fagidentitet skaper imidlertid utfordringer knyttet til en mer «generell» arbeidstakeridentitet. En krevende balansegang som fort kan utfordre solidariteten innad i organisasjonen, sier Ann Cecilie Bergene, en av forskerne bak rapporten.

Det er stor grad av enighet om profesjonsorienteringen, men flere etterlyser en felles profesjonspolitisk plattform eller arena for å diskutere profesjonspolitikk og profesjonsstrategi.

- Vi ser et ønske om å gjøre det profesjonsspesifikke mer tverrprofesjonelt gjennom identifisering med andre profesjoner, for eksempel ved at det eksisterer og skapes bevissthet om felles utfordringer i profesjonsutøvelsen, sier Bergene.

Felles identitet

- Hvor sterk er Unio-identiteten i dag?

- Unio-identiteten oppleves i stor grad å være mindre til stede jo lengre «ned» en kommer i organisasjonen, det vil si at den svekkes når man kommer til forbundsnivå og ytterligere på medlemsnivå. Identiteten er imidlertid stor i forbindelse med konflikt og da særlig streik. Men dette kan også være et tveegget sverd ifølge Bergene.

Hun mener en streik kan sette solidariteten innenfor hovedorganisasjonen på prøve. Særlig der det oppleves å være konflikt mellom hensynet til egne medlemmer og solidariteten mellom forbundene i Unio.

Det er aksept for at størrelse gir makt, men også at de store forbundene utøver denne makten på en måte som ivaretar de mindre forbundenes særinteresser.

Funnene i AFI-rapporten vil bli diskutert i Unios styre utover høsten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse