fbpx Millioner utbetalt i erstatning til NSF-medlemmer Hopp til hovedinnhold
Yrkesskade/yrkessykdom:

Millioner utbetalt i erstatning til NSF-medlemmer

Paller med pengeseddeler hos Norges Bank

Skadet eller syk som følge av jobben? I fjor behandlet Yrkesskadegruppa i NSF 183 saker. Samlet utbetaling til medlemmer var nærmere 16,5 millioner kroner.

Yrkesskadegruppa i Norsk Sykepleierforbund (NSF) består av to advokater i NSFs forhandlingsavdeling og fem spesialiserte rådgivere på fylkeskontorene (se Fakta). Yrkesskadegruppa bistår medlemmene dersom de blir skadet eller får sykdom som følge av jobben. Gruppa hadde i fjor rundt 190 løpende saker til behandling. Samlet utbetaling til medlemmene i fjor var 16 506 864 millioner kroner.

Tariffavtaler

Alle sykepleiere i Norge er dekket av yrkesskadeforsikringsloven, som på nærmere vilkår gir rett til erstatning ved skade og sykdom forårsaket av arbeidet. De aller fleste medlemmene har også gode rettigheter etter tariffavtalene NSF har inngått. Tariffavtalene gir blant annet rett til 15 G (nær 1,3 millioner kroner) ved 100 prosent uførhet som skyldes yrkesskade/yrkessykdom, uavhengig av alder og deltid.

– Ta kontakt

«Yrkesskadesaker er ofte kompliserte, og det er mange forhold å passe på. Det kan derfor være lurt å be om bistand fra spesialiserte rådgivere og advokater i NSF. Det er gratis for NSFs medlemmer. Ta kontakt med ditt fylkeskontor dersom du ønsker hjelp», er oppfordringen fra Yrkesskadegruppa.

De fleste saker løser seg uten at det blir nødvendig med rettslige skritt. Dersom det likevel blir nødvendig med rettssak vil NSF etter en konkret vurdering kunne føre saken for deg.

Ta kontakt med ditt fylkeskontor dersom du trenger bistand. Fylkeskontoret vil henvise deg til en av forbundets spesialiserte yrkesskadesaksbehandlere.

Bedre rettighetene

I tillegg til at Yrkesskadegruppa behandler enkeltsaker, driver den også informasjonsarbeid og påvirkningsarbeid for å bedre yrkesskadeordningen for medlemmene. Gruppa skriver høringer til myndighetene, følger med på ny forskning på yrkesskadeområdet, deltar i utvalg med mer.

Huskeliste

Hva bør du gjøre hvis du blir skadet?

  • Rapporter skaden. Du bør samme dag sørge for at skaden blir registrert. Intern skademelding bør skrives samme dag som skaden skjer, eller så snart som mulig. Sjekk at arbeidsgiver sender inn skademelding til NAV, eventuelt må du gjøre det selv. Send også skademelding til forsikringsselskapet. Selv om skademeldingsskjemaene ikke legger opp til inngående beskrivelse av skadehendelsen, er det viktig å nedtegne hvordan skaden skjedde i detalj. Beskriv også hvor du mener du er skadet, nevn alle berørte kroppsdeler og ikke bare de med verst smerter. Dersom det var vitner til uhellet bør du oppgi navn. Be om kopi av arbeidsgivers rapport. Skriv gjerne selv en rapport om hendelsen.
  • Gå til legen. Sykepleiere har ofte høy terskel for å oppsøke lege. Ikke nøl med å oppsøke lege, heller en gang for mye enn en gang for lite. Gi legen en detaljert beskrivelse av skadeforløpet, og husk å nevne at skaden skjedde på jobb. Detaljer som kan synes bagatellmessige i skadeøyeblikket kan være avgjørende for om skaden godkjennes som yrkesskade. Spør om du kan få se eller høre hva legen har notert, for det kan oppstå feil i kommunikasjonen med legen. Det er viktig at du også seinere holder legen din oppdatert om skaden din. Hvis du «lider i stillhet» og undertrykker behov for behandling/legesøkning kan du senere bli møtt med manglende dokumentasjon for «brosymptomer». Du kan da miste retten til erstatning.
  • Skaff deg oversikt og meld krav. I tillegg til den lovfestete yrkesskadeforsikringen forekommer det at arbeidsgiver har tegnet tilleggsforsikringer som gir utvidet dekning. De fleste sykepleiere har utvidete rettigheter som følger av tariffavtalen. Meld krav til forsikringsselskapet som administrerer tariffdekningen. Gjennom medlemskap i NSF har du en gruppelivsforsikring med uførekapital, dødsfalls- og familieulykkesforsikring. Du kan også ha egne forsikringer som kan komme til anvendelse. Husk at det løper frister i forhold til alle forsikringer. Du må selv sørge for å melde krav.
  • Ta vare på kvitteringer . Hvis du har utlegg eller utgifter på grunn av skaden er det viktig at du tar vare på kvitteringer slik at utgiftene kan dokumenteres.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse