fbpx Løftebrudd på kompetanse i kommunene Hopp til hovedinnhold

Løftebrudd på kompetanse i kommunene

Innen 2020 skal 15 000 flere sykepleiere og like mange helsefagarbeidere få videre- og etterutdanning, lovet statsminister Erna Solberg under valgkampen i fjor. Prislapp 1,8 milliarder. NSFs forbundsleder finner ikke pengene.

I 2016 ble det bevilget 30,7 millioner i friske midler til videre- og etterutdanning. For statsbudsjettet 2017 foreslås dette økt med 40 millioner kroner, fordelt på 16 millioner i tilskudd til fagskoleutdanning innenfor helse- og omsorgsfag (post 60) og 24 millioner til kompetanse- og innovasjonstilskudd (post 68). Videreutdanningstiltak for sykepleiere i kommunene er foreslått kuttet med 15 millioner kroner for 2017.

Overlater lønnskostnadene til kommunene

Lønnstilskuddet til gjennomføring av utdanning innen avansert klinisk sykepleie ble styrket fra 12,5 til 21,3 millioner kroner fra 2015 til 2016. Kun 3 millioner har gått til dette formålet i 2016.

Lønnstilskuddet har kun dekket 25 prosent av lønn under utdanning. I realiteten blir det kun 12,5 prosent når man tar hensyn til at de fleste tar utdanningen på deltid. Noe som har gjort at kommunene ikke bruker ordningen.

Kommet svært kort

Regjeringen er kommet svært kort hvis de skal levere på løftet sitt innen 2020 ifølge NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

– Å foreslå kutt i bevilgningene til videreutdanningstiltak for sykepleiere er løftebrudd, og vil ikke tette kompetansegapet eller oppfylle ambisjonene i meldingen om fremtidens primærhelsetjenester eller lovnader i kompetanseløft 2020, sier By.

Økt press på kommunale tjenester

Samhandlingsreformen har ført til økt press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Ordningene med innfasing av ø-hjelp-døgnplasser og kommunalt finansieringsansvar for ferdigbehandlete pasienter i sykehus, har ført til større krav til sykepleierkompetanse i kommunene.

– NSF har siden før iverksettingen av samhandlingsreformen vært opptatt av behovet for kompetansebygging i kommunene som følge av ny ansvars- og oppgavedeling. Forslaget til statsbudsjett 2017 er et skritt i feil retning, sier Eli Gunhild By.

Les: Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Å foreslå kutt i bevilgningene til videreutdanningstiltak for sykepleiere er løftebrudd.
Eli Gunhild By

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse