fbpx 24 000 kroner over minstelønn Hopp til hovedinnhold
Sommeravvikling:

24 000 kroner over minstelønn

Rita Heidi Standal, NSFs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad.

Etter åtte uker sommerjobb i Fredrikstad kommune sitter nyutdannete sykepleiere igjen med 24 000 kroner mer enn minstelønn.

I en undersøkelse utført av Norsk Sykepleierforbund Østfold blant avgangsstudentene på sykepleierstudiet ved Høgskolen i Østfold svarer tre av fire at de vil jobbe på sykehus, mens få vil jobbe i hjemmesykepleien. Nesten ingen vil jobbe på sykehjem.

Dette ønsket Fredrikstad kommune å gjøre noe med, og tilbyr nyutdannete sykepleiere som tar sommerjobb i perioden 19. juni–13. august høyeste lønnsansiennitet i tillegg til en ekstra godtgjørelse på 50 kroner per time. For en nyutdannet sykepleier uten lønnsansiennitet betyr det drøyt 24 000 kroner mer i lønn enn om vedkommende starter på minstelønn. Det forutsetter at man jobber hel stilling disse åtte ukene.

Tiltak som virker

– Dette er en god måte å få unge sykepleiere inn i arbeidsmiljøet på, og det er en måte å vise frem kommunen som arbeidsplass. Mange får vikariater og jobb etter endt sommerferie, og da har kommunen gjort noe riktig, sier NSFs fylkesleder i Østfold, Karen Brasetvik til Fredriksstad Blad.

Tillitsvalgt for sykepleierne i Fredrikstad kommune, Rita Standal, skryter også av tiltaket.

– Vi har holdt på med dette i ganske mange år nå, og vi ser at det fungerer, sier hun til Fredriksstad Blad.

Plass til flere

Standal forteller at antallet som benytter seg av sommerjobbtilbudet varierer fra år til år. I helga var det 17 nyutdannete som hadde fått kontrakt om sommerjobb med sommeravtale i hjemmesykepleien. Men det er plass til flere.

– Dersom det er sykepleiere som ikke har fått sommerjobb, men som kunne tenke seg å jobbe hos oss i sommer er jeg sikker på at vi hadde fått til en ordning, sier Standal.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse