fbpx Lytter for lite til pasientene Hopp til hovedinnhold

Lytter for lite til pasientene

Medvirkning fra pasienter og brukere er flere steder for dårlig etter innføringen av samhandlingsreformen. Det slår ny rapport fast.

 

Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Hensikten var å skape bedre samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene, og å gjøre det lettere å få helsehjelp lokalt. Ny evaluering viser at man ikke er kommet i mål.

Ikke knirkefritt

Alle kommuner har etablert egne samarbeidsorganer med helseforetakene, men samarbeidet går ikke knirkefritt, ifølge rapporten.

På fire konkrete områder peker rapporten på behov for forbedringer, nemlig samarbeidsavtalene mellom kommunene og helseforetakene, fastlegenes rolle i reformen, hensynet til brukermedvirkning og utnyttelsen av digital teknologi ved pasientkonsultasjoner.

Utskrivningsklare pasienter

I all hovedsak er det de såkalt utskrivningsklare pasientene konfliktene mellom kommuner og sykehus dreier seg om.

Noe av dette forklares ved at det fortsatt er sykehuslegene som har definisjonsmakten i vurdering og beslutning om en pasient er utskrivningsklar, mens medisinsk kompetanse på kommunesiden ofte ikke blir involvert i slike beslutninger, heter det.

Manglende medvirkning

Et annet funn i rapporten er manglende medvirkning fra pasienter og brukere i avtalene som er opprettet mellom kommunene og helseforetakene.

Enkelte steder, som ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, har representanter for brukerutvalget vært med i alle avtaleprosesser, men dette er ikke det generelle bildet.

– Dette blir pekt på i flere av rapportene og må anses som et problem som ledere må ta tak i, sier Bjørn Engum til NTB.

Engum har sittet i styringsgruppen for det fem år lange evalueringsoppdraget som er administrert av Norges forskningsråd på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Hvorvidt reformen har gitt merkbar uttelling med tanke på ambisjonene for mer helhetlige pasientforløp, er ifølge rapport usikkert.

 

Ønsker du flere nyheter? Meld deg på SYKEPLEIENS NYHETSBREV.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse