fbpx Gi papirløse tilgang til helsehjelp! Hopp til hovedinnhold

Gi papirløse tilgang til helsehjelp!

Regjeringen må legge til rette for at papirløse får grunnleggende helsehjelp, mener Norsk Sykepleierforbund, Legeforeningen og ni andre organisasjoner.

 «Vi oppfordrer regjeringen til å gi papirløse som oppholder seg i Norge reell tilgang til helsehjelp, basert på medisinske vurderinger, yrkesetiske retningslinjer og menneskerettslige prinsipper», skriver organisasjonene i et opprop som blir oversendt helseminister Bent Høie i dag.

Strider med grunnleggende menneskerettigheter

– I dag har papirløse som oppholder seg i Norge kun rett på øyeblikkelig hjelp, og må betale de faktiske kostnadene for helsehjelpen de mottar. Det betyr at en marginalisert gruppe mennesker som i mange tilfeller lever i nød, har svært begrenset tilgang til medisinsk behandling, sier president i Røde Kors i Norge, Sven Mollekleiv.

Det strider med menneskerettighetene, mener organisasjonene.

Sverige går foran

I oppropet viser organisasjonene til at papirløse barn i Norge ikke har rett til fastlege, og har sterkt begrenset mulighet for oppfølging. Det er i strid med Barnekonvensjonen. Norsk helsepersonell blir dessuten utsatt for et urimelig dilemma når de blir tvunget til å fravike prinsippet om å gi omsorg og medisinsk behandling basert på behov.

De oppfordrer helseminister Bent Høie om å se til Sverige, som nylig har utvidet tilgangen til helsehjelp for papirløse migranter.

Bak oppropet står Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Amnesty International, Leger uten grenser, Antirasistisk Senter, NOAS, LHLs internasjonale tuberkulosestiftelse, Norsk Folkehjelp, Den norske legeforening, Den norske jordmorforening og Norsk Sykepleierforbund.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse