fbpx Sykepleiervakter uten sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Sykepleier­vakter uten sykepleiere

Bildet viser en eldre mann som holder seg til ansiktet i fortvilelse.

Kun 3 av 10 ledige sykepleiervakter blir erstattet med sykepleiere, viser ny kartlegging NSF Østfold har gjort.

– Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene, sier fylkesleder Karen Brasetvik.

I en periode over to uker i mars har NSFs tillitsvalgte og ledere kartlagt forskjellen mellom planlagt og faktisk sykepleierbemanning i pleie- og omsorgstjenesten i 14 av fylkets 18 kommuner.

Dyster statistikk

Kartleggingen omfatter hvor mange sykepleiervakter turnusen var satt opp med i perioden, hvor mange av vaktene som var ledige og hvor mange som ble erstattet med sykepleier, ansatte med lavere kompetanse eller ufaglærte. I tillegg ble det kartlagt hvor mange ledige sykepleiervakter som ikke ble erstattet.

Tallenes tale er bekymringsfull lesning:

  • 3 av 10 sykepleiervakter i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste er ikke dekket på grunn av sykefravær og ubesatte stillinger
  • 3 av 10 ledige sykepleiervakter er erstattet med sykepleiere
  • 1/3 av sykepleiervaktene er erstattet med lavere kompetanse
  • 1 av 5 sykepleiervakter er erstattet med ufaglærte
  • 1 av 6 ledige sykepleiervakter er ikke erstattet

– Det må legges til at i mange av virksomhetene er bemanningen i utgangspunktet på et minimum. Nå nærmer vi oss sommerferieavvikling. Det betyr ytterligere press på helsetjenestene, sier Karen Brasetvik, NSFs fylkesleder i Østfold.

Tilsvarer 265 årsverk

– Årets resultat viser en økning i antall ledige sykepleiervakter sammenlignet med i fjor. Da var en av fire sykepleiervakter ledige. Hvis antallet ledige sykepleiervakter som ble dekket med lavere kompetanse og ufaglærte er representativt for sykepleiermangelen resten av året, tilsvarer det 265 sykepleierårsverk i Østfolds pleie- og omsorgstjeneste. Det er mer enn Høgskolen i Østfold utdanner hvert år. I år ble det utdannet 175 nye sykepleiere i fylket, sier fylkeslederen.

Både fylkets største og minste kommune er med i kartleggingen. Kommunene Marker, Spydeberg, Rømskog, Askim og Sarpsborg hadde færre ledige sykepleiervakter enn gjennomsnittet i Østfold. Her var mellom 13 – 20 prosent av sykepleiervaktene ledige. I kommunene Skiptvet, Moss, Trøgstad, Våler og Halden var mellom 34 – 47 prosent av sykepleiervaktene ledige.

Trenger et sykepleierløft

NSF er alvorlig bekymret for hvilke konsekvenser sykepleiermangelen i fylkets pleie- og omsorgstjeneste har for pasienter, pårørende og ansatte.

– Vi vet at mange arbeidsgivere deler vår bekymring. Kommunene trenger hjelp fra myndighetene for å løse sykepleiermangelen. Derfor har NSF etterspurt en nasjonal rekrutteringsplan for sykepleiere og foreslått et sykepleierløft, sier Karen Brasetvik.

Vi vet at mange arbeidsgivere deler vår bekymring. Kommunene trenger hjelp fra myndighetene for å løse sykepleiermangelen.
Karen Brasetvik

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse