fbpx – Ønsker mer makt til arbeidsgiver Hopp til hovedinnhold

– Ønsker mer makt til arbeidsgiver

– Forslagene til endring av arbeidstidsreglene er et skritt i riktig retning, men regjeringen kunne ha gått lenger, mener Spekter.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, gikk hardt ut mot at tillitsvalgte skal ha vetorett ved oppsett av arbeidsplaner på et debattmøte med Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og Delta-leder Erik Kollerud i går. Tema var regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Ingen av dem støttet regjeringens forslag om å åpne for mer midlertidige ansettelser, eller forslaget om å endre 70-årsregelen. Men da man kom til arbeidstidsbestemmelsene var frontene steile.

Siste ord til arbeidsgiver

– Det som foreslås er stort sett justeringer av hvilke aktører som kan bestemme hva om arbeidstidens lengde og organisering. Noe av det man før måtte be tillitsvalgte om, skal man nå kunne avtale med den enkelte ansatte, mens noe av det man før måtte be Arbeidstilsynet om skal man nå kunne avtale med lokale tillitsvalgte, påpekte Bratten, som mente regjeringen kunne ha gått lenger.

– Siden det er arbeidsgiver som er ansvarlig for et fullt ut ansvarlig arbeidsmiljø, er det også naturlig at det er arbeidsgiver som har siste ordet når det gjelder organiseringen av arbeidstiden, ifølge Bratten.

I sitt  høringssvar til regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven skriver Spekter blant annet:

«Utfordringene oppstår når tillitsvalgte ikke lenger vil inngå de avtaler som virksomhetene har behov for og som arbeidsmiljøloven legger til rette for. Det hjelper ikke om arbeidstidsordningen har vært gjennomført over en lang periode - mangler tillitsvalgtes underskrift kan ikke arbeidsplanen gjennomføres. De tillitsvalgte får på den måten vetorettpå hvordan arbeidsplanene utarbeides. I en del tilfeller brukes dette for å fremforhandle ordninger for ekstra kompensasjon. Noe av dette er økonomiske krav, men det kan også være andre forhold. I svært mange tilfeller brukes vetoretten til å fremforhandle vilkår knyttet til arbeidstidens organisering.»

– Dagens system for å etablere arbeidsplaner brukes til å innskrenke arbeidsgivers handlingsrom, mente Bratten. Hun viste blant annet til kravet om arbeid kun hver tredje helg, selv om arbeidsmiljøloven åpner for hyppigere helgearbeid.

Kontant avvist

– Arbeiderpartiet sier nei til at arbeidsgiver skal kunne pålegge lengre arbeidstid og hyppigere søndagsarbeid. Vi sier også nei til å svekke de tillitsvalgtes rolle, ved å gjøre dette til en sak mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker. Realiteten er at svært få avtaler blir avvist. Men tillitsvalgte må ha muligheten til å sette på bremsen. Når det en sjelden gang skjer, må man ha tillit til at arbeidstakerorganisasjonene har oversikt, sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Han fikk støtte fra Delta-leder Erik Kollerud:

– Det blir framstilt som små endringer i arbeidstidsbestemmelsene. Greit at det kan være på sin plass med enkelte justeringer, men den pakken med endringer som regjeringen har lagt fram betyr en helt ny virkelighet som vi ikke kan akseptere.

– Spekter snakker varmt om trepartssamarbeid, men det holder ikke med prat. Det Spekter går inn for er å gi arbeidsgiver økt mulighet til beordring, sa Kollerud.

Delta-lederen viste blant annet til at Spekter ønsker å øke grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag til 13 timer, ikke 12 timer som ligger i regjeringens forslag. I dag er grensen 10 timer.

– Jobber oss ikke i hjel

– Vi jobber oss ikke i hjel i Norge. Og vi blir ikke slitne av å jobbe 13 timer en helg. Viblir heller ikke mer trøtt på søndager enn ellers i uka. Og når arbeidstaker synes det er ok så må det være en sak mellom vedkommende og arbeidsgiver. Vi trenger ikke tillitsvalgtes godkjenning, mente Anne-Kari Bratten.

Regjeringens forslag

Grensen for overtid som kan pålegges fra arbeidsgiver økes fra 10 til 15 timer per uke, og fra 25 til 30 timer per måned.

Grensen for å avtale utvidede rammer for overtid i lokal avtale økes fra 15 til 20 timer per uke, og fra 40 til 50 timer per måned

Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en individuell avtale om gjennomsnittsberegning økes fra 9 til 10 timer.

Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en avtale om gjennomsnittsberegning med lokale tillitsvalgte øker fra 10 til 12 timer.

Gjennomsnittet for perioden (maks et år) skal fortsatt være maks 40 timer (i de fleste tilfeller 37,5 eller mindre).

Les: H øring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid

Vi jobber oss ikke i hjel i Norge
Anne-Kari Bratten

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse