fbpx Ikke fornying, men forverring Hopp til hovedinnhold

Ikke fornying, men forverring

Anders Folkestad

– Dersom regjeringen skulle få gjennomslag for de foreslåtte endringene til ny arbeidsmiljølov, vil det utgjøre et historisk vendepunkt i disfavør av arbeidstakerne, sier Unio-leder Anders Folkestad.

– Dersom regjeringen skulle få gjennomslag for de foreslåtte endringene til ny arbeidsmiljølov, vil det utgjøre et historisk vendepunkt i disfavør av arbeidstakerne, sier Unio-leder Anders Folkestad.

I dag sendte Unio sitt høringssvar til ny arbeidsmiljølov om midlertidig ansettelser. Og dommen er klar:

– Dette kan ikke kalles fornying og forbedring. Dette er forverring for landets arbeidstakere, sier Unio-lederen i en kommentar.

Han mener regjeringen forsøker å skjule endringene bak begrep som «små justeringer», men at forslagene vil endre norsk arbeidsliv dramatisk.

– Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven vil innebære svakere vern og forverrede betingelser for arbeidstakerne. De vil svekke arbeidet med kjønnslikestilling og de vil svekke det etablerte trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv, sier Folkestad, og nevner at særlig forslaget om midlertidig ansettelse uten vilkår er uakseptabelt.

– Dette vil gjøre en stor gruppe mennesker rettsløse. Det kan vi ikke akseptere.

I regjeringsplattformen heter det at regjeringen skal «arbeide for å redusere bruken av ufrivillig deltid og midlertidighet i offentlig sektor.»

– Nå skal altså den negative kulturen fra statlig sektor med for mye bruk av midlertidige kopieres inn i kommunal- og privat sektor. Forstå det den som kan, undres Unio-lederen.

Forslagene er nå på høring, med høringsfrist i dag (forslag om midlertidige ansettelser) og 9. oktober (de andre endringsforslagene).

Les: Fakta om forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven

Les: Arbeidsministeren provoserer

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse