fbpx Trekker lojalitetskortet Hopp til hovedinnhold

Trekker lojalitets­kortet

Jordmødre ved Sykehuset Østfold uttrykte bekymring for konsekvensene av at hele fødeavdelingen i løpet av våren skal samles i nytt sykehus. Det likte sykehusledelsen dårlig.

I slutten av forrige måned uttalte to navngitte jordmødre til NRK Østfold at de var bekymret for at en sentralisering av fødeavdelingen i nytt sykehus i Sarpsborg kan føre til flere medisinske assisterte fødsler og færre naturlige fødsler.

Det likte sykehusledelsen dårlig. De to jordmødrene ble kalt inn til møte med avdelingsledelsen. I tillegg ble de to irettesatt i en felles e-post fra sykehusledelsen til alle ansatte ved Kvinneklinikken (KK):

«Vi som ledere kan ikke akseptere slike uttalelser, og beklager det sterkt overfor alle barnepleiere, jordmødre og leger. Disse uttalelsene er uheldige i forhold til vårt arbeidsmiljø, og det tverrfaglige samarbeidet på KK. Hva vi som privatpersoner mener om beslutninger som er tatt, skal ikke uttales på vegne av Sykehuset.»

Til Fredrikstad Blad presiserer kommunikasjonssjef Bjørn R. Hødal at «det framstår som uttalelser på vegne av sykehuset når de har på seg arbeidsklær og er avbildet i sykehusets lokaler».

Knebler ansatte

Det kom reaksjoner fra flere hold, blant annet leder i Den norske jordmorforening og NSFs fylkesleder i Østfold.

– Ytringsfriheten gjelder også helsepersonell. Vi har sågar en ekstra plikt til å si ifra dersom vi mener at helsetjenesten ikke er god nok i forhold til kravene som blir stilt, uttaler fylkesleder Karen Brasetvik til NRK.

Hun reagerer på en e-post-kultur og en måte å håndtere situasjonen på, som ifølge Brasetvik ikke er en profesjonell arbeidsgiver verdig.

Ledelsen ved sykehuset ønsket ikke å svare på kritikken fra Brasetvik.

Også første nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite Kjersti Toppe (Sp) synes sykehusledelsen går langt over streken.

– Vi kan ikke ha det slik at det kommer slike reaksjoner fra ledelsen når jordmødre eller andre helsearbeidere ytrer seg og er bekymret for tingenes tilstand, uttaler hun til NRK.

Utfordrer helseministeren

Toppe tok saken opp med helseminister Bent Høie (H) som var enig i at helsepersonell har plikt til å melde fra om ting som kan være til skade for pasientene og pasientsikkerheten, men at bekymringer først og fremst bør luftes internt.

Men til NRK presiserer han:

– Helsepersonell har også et ansvar for ikke å skremme pasienter med sine utsagn, og de må være trygge på at det de sier er faglig basert.

Kjersti Toppe mener helseministeren i klartekst er nødt til å gå ut og si at han ikke kan akseptere måten Sykehuset Østfold håndterer ytringer fra sine ansatte. Hun har levert inn spørsmål til skriftlig besvarelse hvor hun krever at Høie gir et konkret svar på hva han mener om sykehusledelsens behandling av saken.

Hun skriver blant annet:

– Undertegnede mener at reaksjonene fra sykehusledelsen er et forsøk på knebling av helsearbeidere, og å hindre helsearbeidere i å ytre seg offentlig dersom det ikke er ytringer som sykehusledelsen er enig i.

Svar fra Høie foreligger ennå ikke.

Beklagelse i etterkant

Rett før helga gikk sykehusdirektør Just Ebbesen ut og beklaget at reaksjonen fra sykehuset kunne misforstås.

– Vi beklager at det som var ment som en reaksjonen på ytringens innhold lett kan leses som en reaksjon på at de ytret seg, skriver han i en e-post til NRK.

– Det er bra at sykehusdirektøren beklager måten sykehuset har reagert mot jordmødrene, men nå må han også vise at han mener alvor, sier fylkesleder Karen Brasetvik.

Sykepleierforbundet vil se hvordan sykehusledelsen håndterer saken videre før de bestemmer seg om de vil gå videre med saken.

Reaksjonene fra sykehusledelsen er et forsøk på knebling av helsearbeidere.
Kjersti Toppe

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse