fbpx Full strid om midlertidige ansatte Hopp til hovedinnhold

Full strid om midlertidige ansatte

Økt adgang til midlertidig ansettelse skal få flere i fast jobb, ifølge arbeidsministeren. – Udokumentert påstand, mener Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forbundsleder.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) ønsket å framstå som brobygger og døråpner da han i dag la fram nytt lovforslag om adgang til midlertidig ansettelse. Tilbakemeldingen fra fagbevegelsen er: trekk forslaget ellers blir det strid.

Forslaget

I proposisjonen som vil bli fremmet for Stortinget foreslås det en generell adgang til midlertidig ansettelse uten vilkår i inntil 12 måneder, kombinert med tre ulike begrensninger:

Får arbeidstaker ikke videre ansettelse i virksomheten, foreslås en karanteneperiode på 12 måneder før samme eller en annen arbeidstaker kan ansettes for å utføre arbeidsoppgaver av samme art.

Det foreslås at arbeidstakere ansatt på det generelle grunnlaget ikke kan omfatte mer enn 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten.

Det foreslås også at det ikke skal være adgang til individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for personer som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag.

Utvidet prøvetid

Arbeidsministeren har tidligere kalt økt adgang til midlertidig ansettelse en utvidet prøvetid.

– Forslaget som nå legges fram er verre, sier Unio-leder Anders Folkestad.

– I en prøvetid har du rettigheter og det er prosesser som skal skje før bedriften kan sparke deg. Her er det ingen regler. Du kan sparkes ut uten grunn etter 12 måneder. Det gir en vilkårsfri bruk av mennesker og ingen terskel for utkasting, sier Folkestad.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) reagerer skapt på at regjeringen velger å trumfe gjennom forslaget til tross for klare advarsler i høringsrunden.

– Det er ikke dokumentert at økt bruk av midlertidig ansettelse vil føre til økt sysselsetting og gi lettere adgang til yrkeslivet for utsatte grupper, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Historisk tilbakeslag

– Det er et historisk tilbakeslag. Blant våre medlemmer har vi folk som har gått på midlertidige kontrakter i årevis, og som opplever ikke å ha en fast jobb når de er 40 år. Det sier seg selv at det blir vanskelig å etablere seg da, sier Unio-leder Anders Folkestad.

– Eriksson serverer endringene av arbeidsmiljøloven stykkevis og delt i adventstida. Går det i samme retning med resten av forslagene til endring av arbeidsmiljøloven, vil medlemmene våre mobilisere kraftig mot forverringene. Plassen framfor Stortinget kommer til å bli for liten, sier Folkestad.

Plassen framfor Stortinget kommer til å bli for liten.
Anders Folkestad

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse