fbpx Vil kreve karakteren tre i norsk Hopp til hovedinnhold
Sykepleierutdanning:

Vil kreve karakteren tre i norsk

Regjeringen foreslår at søkere til sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) må ha karakteren tre i norsk for å komme inn.

I « Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning» ønsker regjeringen å innføre spesielle opptakskrav til enkelte studier. Blant annet foreslås at søkere må ha tre i norsk (393 årstimer eller tilsvarende) hvis de ønsker å begynne på sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Dette skal tre i kraft fra og med opptaket høsten 2018.

Etter ønske fra høgskolen

Begrunnelsen til HiOA for en forsøksordning med høyere karakterkrav er at studenter som tas opp vil ha et bedre utgangspunkt for å fullføre studiet, fordi studiet krever evne til både muntlig og skriftlig kommunikasjon. Høgskolen forventer at kravet om tre i norsk vil sikre økt kvalitet og gjennomstrømning i studiet.

Kunnskapsdepartementet skriver i høringsbrevet at HiOA bør få innføre det nye karakterkravet som en prøveordning. Ordningen skal evalueres etter tre år.

Støtter forslaget

- NSF Student støtter forslaget. Men vi ønsker også økt karakterkrav i matematikk og engelsk, sier studentleder Mia Andresen.

I « Studentpolitisk Plattform 2015-2016» heter det «at det skal etableres krav om karakteren 3 eller bedre i matte, norsk og engelsk».

- Det er et moderat krav som vil sikre at kandidatene har et godt utgangspunkt for videre tilegnelse av kompetanse. Det er forsket på at studenter som kommer inn med høyere karakterer også har større mulighet til å tilegne seg kunnskaper og opprettholde gode resultater. Sykepleie er et fag som krever svært gode kommunikasjonsevner, og språk er derfor viktig. Tilegnelse av pensum, tekster på norsk og engelsk og mye akademiske oppgaver preger studiet, sier Andresen.

Vil ha opptakskrav også i matematikk

I tillegg ønsker NSF Student altså økt karakterkrav i matematikk.

- Matematikk er viktig for forståelsen av medikamentregning, noe studentene har hatt problemer med tidligere. Et godt matematisk grunnlag er også viktig for å sikre forståelse av de naturvitenskaplige fagene.

Andresen er ikke redd for å få nok kvalifiserte søkere til sykepleierutdanningen med økte karakterkrav.

- Det er en økning på over 17 prosent til sykepleie i år, og det har ført til økt konkurranse. Minimumskravet er fortsatt moderat og vi mener det ikke vil påvirke inntaket negativt. Det vil fortsatt være nok søkere som er kvalifisert, ifølge studentlederen.

Hun mener imidlertid alle sykepleierhøgskolene burde hatt satte opptakskrav for å forebygge at man risikerer å få A og B skoler.

Fristen for å komme med merknader er 16. november 2015. NSF Student er en av høringsinstansene.

Sykepleie er et fag som krever svært gode kommunikasjonsevner, og språk er derfor viktig.
Mia Andresen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse