fbpx Dårlig helse av turnusarbeid? Hopp til hovedinnhold

Dårlig helse av turnusarbeid?

Forskere vil finne ut hva turnus gjør med helsen.

600 sykepleiere som jobber turnus har sagt ja til å la forskere følge med på høstsøvnen. Hensikten er å finne ut om de får dårlig helse av turnusarbeid.

Rundt 60 prosent av sykepleierne jobber i turnus.

– Hvilke konsekvenser kan dette ha for helsen? Det vil vi forsøke å finne svar på, sier forsker Kristian Bernhard Nilsen som sammen med forsker Dagfinn Matre står bak prosjektet.

– Vi skal studere deltakerne over flere uker. Det er ingen som noen gang har laget en studie av turnus- og skiftarbeidere som ser på variasjonen i helseplager over mer enn to-tre dager, ifølge forskerne.

Kobler sammen opplysninger

Sykepleierne vil få en måler på ankelen, skal rapportere i en mobil dagbok og må jevnlig gi prøver av blod og spytt.

Aktivitetsmåleren er på størrelse med et armbåndsur og er festet til ankelen. Den registrerer bevegelse og måler fysisk aktivitet og søvn i de fire ukene deltakerne fører dagbok.

Blod- og spyttprøvene vil bli analysert i laboratoriet, der forskerne ser på ulike molekylære og hormonelle stressmarkører. De vil også se på funksjonene til ulike gener som er knyttet til reguleringen av døgnrytme, og hvordan de virker sammen med betennelser, endringer i stoffskifte og følsomhet for smerte.

Disse opplysningene skal sammenholdes med de mobile dagbøkene.

Trenger friske sykepleiere

– Det er et stigende behov for sykepleiere. Det er derfor til nytte for både den enkelte sykepleier og for samfunnet at sykepleieres arbeidsmiljø bidrar til god helse, sier forskerne bak studien.

Hvis du har mottatt invitasjon til studien kan du delta her.

Ønsker du å lese mer om arbeidstid og helse? Les STAMI- rapporten  om arbeidstid og helse.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse