fbpx Vil frata fagforeningene vetorett Hopp til hovedinnhold

Vil frata fag­foreningene vetorett

– Unødvendig mellomledd og byråkratisk, mener leder av arbeids- og sosialkomiteen om ordningen med at fagforeninger sentralt kan si nei til lokale arbeidstidsavtaler.

Rett før sommeren la Arbeids- og sosialdepartementet fram en rekke forslag til endring i arbeidsmiljøloven. Blant forslagene var økt mulighet for midlertidige ansettelser, lengre daglig arbeidstid, økt bruk av overtid og mer normalisering av søndagsjobbing.

Endringsforslagene var tema på debattmøte Norsk Sykepleierforbund (NSF) i dag arrangerte sammen med Tankesmien Agenda.

Hvorfor endre loven?

– Hvorfor ønsker regjeringen å endre dagens arbeidsmiljølov? Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) viste til den massive motstanden til endringsforslagene fra arbeidstakerorganisasjonene. Også myndighetenes egne tilsynsorganer og forskningsinstitusjoner har vendt tommelen ned for forslagene.

– Dagens arbeidstidsbestemmelser er byråkratisk. Derfor ønsker regjeringen å flytte makt fra fagforeningene sentralt til lokale tillitsvalgte. Prosessen med å få godkjent arbeidstidsordninger vil bli enklere og mer fleksibel. Det er uheldig og uhensiktsmessig at en part, de sentrale fagforeninger, skal ha vetorett, var begrunnelsen lederen i Stortingets arbeids- og sosialkomite Arve Kambe (H) hadde for endingsforslagene.

– Hva er målet? spurteTrettebergstuen. – Er målet å få ansatte til å stå lengre i arbeid, er ikke det å åpne for at arbeidsgiver kan pålegge ansatte lange vakter svaret. Sykepleiere og annet helsepersonell har allerede et svært belastende arbeidsmiljø. Langvakter på toppen vil føre til økt sykefravær, utstøting og tidlig pensjonering. Det har ikke samfunnet råd til, 

Trettenbergstuen utfordret Kambe til å komme med et konkret eksempel på at dagens arbeidsmiljølov ikke er fleksibel nok.

– Jeg kan vise til min egen kommune Karmøy. Her prøver man ut en ordning med langvakter der hver vakt ligger mellom 13 og 14 timer. En foreløpig evaluering viser at det ansatte er fornøyd med ordningen, pasientene trives bedre og turnusplanleggingen er blitt enklere for lederne, svarte Kambe.

– Denne ordningen er blitt mulig med dagens arbeidsmiljølov, kommenterte NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

– Vi sitter på erfaring

– Lytt til erfarne fagforeningsfolk, var et av rådene Eli Gunhild By kom med til komitelederen.

Hun reagerte på at endringsforslagene ble presentert uten at de var drøftet med fagforeningene på forhånd. Et alvorlig brudd på det tradisjonelle trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene ifølge By.

 – Som organisasjon for 100 000 sykepleiere kunne vi fortalt at endringene som er foreslått ikke oppfyller kravene som er satt til et forsvarlig arbeidsmiljø. Forskning viser at lange vakter ikke bare er helseskadelig, det svekker også årvåkenheten og utgjør en fare for pasientsikkerheten, sa By.

Regjeringen vil sende ut endelig forslag til endringer før jul, og tar sikte på en behandling i Stortinget før påske neste år.

 

Relaterte artikler:

Les: Fakta om forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven

Les: Arbeidsministeren provoserer      

Les: Ikke fornying, men forverring

Les: Nei, Robert Eriksson!

Les: Hovedtillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip Modernisering

Les: Svar fra Spekter Feilinformasjon fra NSF-tillitsvalgt

Les: Vi har en moderne arbeidsmiljølov!

Les: Lytt til ALLE sykepleiere, herr statsråd!

Les: Unios høringsuttalelse

Er målet å få ansatte til å stå lengre i arbeid er ikke det å åpne for lange vakter svaret.
Anette Trettebergstuen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse