fbpx Yrkesvalg forklarer sykefravær Hopp til hovedinnhold
Kjønn og helse

Yrkesvalg forklarer sykefravær

Den viktigste årsaken til kjønnsforskjellen i sykefraværet, er at kvinner og menn har ulike yrker, mener det svenske arbeidstilsynet.

Flere oppgaver, større tidspress og færre ressurser kan forklare hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn, konkluderer Arbetsmiljöverket i rapporten «Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning».

Rapporten viser at arbeidsmiljøet for både ledere og ansatte i den kvinnedominerte hjemmetjenesten er dårligere, sammenlignet med den mannsdominerte tekniske etat.

Større arbeidspress

Av rapporten går det fram at lederne i hjemmetjenesten har ansvar for langt flere medarbeidere enn tilfellet er for lederne i teknisk etat. Sju av ti ledere i hjemmetjenesten har flere enn 30 medarbeidere. Innen teknisk etat har en av ti ledere tilsvarende antall medarbeidere. Det betyr ifølge Arbetsmiljöverket at lederne i tekniske virksomheter har mer tid til å støtte den enkelte medarbeider og å ta tak i problemer i virksomheten, enn ledere i hjemmetjenesten.

Man konkluderer videre at arbeidsmiljøet blant de ansatte er dårligere i hjemmetjenesten enn i teknisk. Mer enn annenhver arbeidstaker (56 prosent) i hjemmetjenesten opplevde søvnproblemer, hjerteklapp og nedstemthet på grunn av høye arbeidskrav og arbeidsbelastninger, mens færre enn hver tredje ansatt (28 prosent) i teknisk etat opplevde det samme.

I en kommentar bemerker Arbetsmiljöverket at en klar forskjell på yrkene er at mens ansatte i hjemmetjenesten skal ta hand om mennesker, forholder teknisk virksomhet seg til materielle ting.

Slutter før pensjonsalder

Enda større er forskjellen mellom yrkene når de ansatte blir spurt om de tror de vil stå i yrket fram til pensjonsalder. I teknisk etat svarte åtte av ti ja, mot knapt halvparten i hjemmetjenesten. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse