fbpx Bred moblisering 28. januar Hopp til hovedinnhold

Bred moblisering 28. januar

Stortinget skal etter planen behandle regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven siste uka i mars. En nær samlet fagbevegelse mobiliserer til politisk streik og markeringer mot forslaget 28. januar.

Samme dag som en nær samlet fagbevegelse går til politisk streik planlegger saksordførerne Arve Kambe (H) og Erlend Viborg (Frp) å legge fram det første utkastet til innstilling om loven. En drøy måned seinere, den 17. mars skal arbeids- og sosialkomiteen avgi sin innstilling, slik at Stortinget kan behandle saken uken etterpå.

Et samlet Unio

– Alle forbund i Unio står bak kritikken av regjeringens forslag om flere midlertidige stillinger, lengre vakter og mer søndagsarbeid, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Han oppfordrer alle medlemmer til å møte opp på de ulike markeringene som vil arrangeres rundt 150 steder rundt om i landet.

– Forslagene vil ramme hele arbeidslivet, så det er viktig å markere motstand og stå sammen mot et hardere arbeidsliv, sier han.

Rett til å gå fra jobb?

– Dette er en fullt lovlig streik. Den er varsla og arbeidsgiver kan ikke uten videre nekte. Men vi er klare på at helse og sikkerhet skal ivaretas, og det bør være en lokal vurdering av beredskap og sikkerhet. Men i utgangspunktet har du rett til å streike og arbeidsgiver kan ikke bare si at de ikke ønsker at du skal delta, sier Folkestad.

Streiken er en politisk streik. Det innebærer ikke at medlemmene tas ut i streik, slik som for eksempel i forbindelse med tariff- og lønnsoppgjør. Men politisk streik er hjemlet i loven og det gjør at du kan gå fra jobben for å delta på egenhånd.

Du risikerer imidlertid å bli trukket i lønn for de to timene streiken varer, fra klokka 14 til klokka 16. Det utbetales ikke streikebidrag for deltakelse i politisk streik.

Unio-appeller

- Selv om det blir et hovedarrangement i Oslo og større arrangementer i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, er det viktig at denne politiske streiken markeres med engasjement landet rundt, sier nestleder Solveig Kopperstad Bratseth i Unio.

Her vil Unios styremedlemmer holde appell 28. januar:

Oslo: leder Anders Folkestad

Bergen: Ragnhild Lied (leder Utdanningsforbundet)

Trondheim: Eli Gunhild By (leder Norsk Sykepleierforbund)

Stavanger: Petter Aaslestad (leder Forskerforbundet)

Tromsø: Sigve Bolstad (leder Politiets Fellesforbund)

Namsos: Fred Hatlebrekke (leder Norsk Fysioterapeutforbund)

Drammen: Solveig Kopperstad Bratseth (nestleder Unio og nestleder Norsk Sykepleierforbund)

Kristiansand: Terje Skyvulstad (nestleder Unio og nestleder Utdanningsforbundet)

Arendal: Unn Alma Skatvold (nestleder Politiets Fellesforbund)

Larvik: Øivind Eriksen (leder Skatterevisorenes Forening)

Porsgrunn: Kolbjørg Ødegaard (sentralstyret Utdanningsforbundet)

Verdal: Hege-Merethe Bengtsson (generalsekretær Det norske maskinistforbund)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse