fbpx Etterlyser mer øremerking Hopp til hovedinnhold
Forslag til statsbudsjett 2013:

Etterlyser mer øremerking

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er skuffet over manglende satsning på IKT og forbyggende helsearbeid.

NSFs forbundsleder Eli Gunhild By er ikke fornøyd med forslag til statsbudsjett for 2013 som ble lagt fram i dag. Rammene er riktignok økt, med det er uklart hvilke områder de økte bevilgningene vil gå til.

– Konkret savner jeg en øremerket satsning på bedre IKT-systemer i helsevesenet. At sykehus og sykehjem i 2013 fortsatt må bruke fax hører ingen sted hjemme. Jeg hadde ventet at det ble satt av spesifikke midler til dette i statsbudsjettet, sier Eli Gunhild By.

NSF har kommet med flere konkret innspill i denne anledning, som ikke er blitt fulgt opp i det framlagte forslag til budsjett.

 

Savner forebygging

På åpningen av Sykepleierkongressen for knappe to uker siden lovet helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre økt satsning på forebyggende helsearbeid.

 – I forslag til statsbudsjett finnes ikke øremerkede midler til skolehelsetjenesten og helsestasjonsvirksomheten. En billig og effektiv måte å drive forebygging på i forhold til blant annet fedme, rus og psykiske lidelser. Uten øremerking vil ikke dette arbeidet bli prioritert i stramme kommunebudsjetter, frykter By.

– Ikke noe positivt i det framlagte forslaget?

– Økt stimuleringstilskudd på 100 millioner kroner til kommunene til dagtilbud for mennesker med demens er positivt. Det samme er satsningen på å korte ned ventetiden for brystrekonstruksjon etter brystkreft.

Regjeringen foreslår å øke driftsmidlene til sykehusene med 1,95 milliarder kroner, men Eli Gunhild By synes det er uklart hvordan disse midlene er tenkt benyttet.

 

Ping-pong spill

– Jeg er bekymret for kommunenes stramme økonomi, og savner mer styring og et lengre perspektiv på regjeringens satsning. Det framlagte forslag til budsjett er ikke nok til å støtte opp under samhandlingsreformen, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Folkestad frykter et ping-pong spill hvor regjeringen skyver ansvaret for blant annet samhandlingsreformen over på de ansatte i kommunene. 

– Regjeringen har skapt store forventninger knyttet til samhandlingsreformen, men følger ikke opp sine egne forventninger, sier Unio-lederen.

0 Kommentarer