fbpx Vold og mobbing blant sykepleiere i Palestina Hopp til hovedinnhold

Vold og mobbing blant sykepleiere i Palestina

Bildet viser en sykepleier.

Flere enn hver fjerde palestinske sykepleier på Vestbredden har vært utsatt for ulike former for aggresjon på jobben, viser ny studie.

Undersøkelsen Workplace aggression, psychological distress, and job satisfaction among Palestinian nurses. A cross-sectional study ble gjort blant 343 palestinske sykepleiere som ble spurt om de har vært utsatt for fysisk vold, trakassering, eller mobbing i løpet av det siste året.

Ulike former for aggresjon

Mer enn hver fjerde sykepleier (27 prosent) svarte at de hadde vært utsatt for ulike former for aggresjon på jobben. Hver fjerde (24 prosent) svarte at de hadde vært utsatt for verbal aggresjon, mens sju prosent svarte at de hadde vært utsatt for mobbing og 5 prosent at de hadde vært utsatt for fysisk vold.

Mens de fleste tilfellene av fysisk vold og trakassering kom fra pasienter og pårørende, var det kolleger som i hovedsak sto for mobbingen.

Studien er utført av forskere fra Universitet i Hebron, i samarbeid med forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami), blant sykepleiere som arbeidet på ulike sykehus og klinikker på Vestbredden i Palestina.

Høyere andel mannlige sykepleiere

I Palestina er det en større andel mannlige sykepleiere enn i Norge. Totalt 38 prosent av sykepleierne i studien var menn. Det var små kjønnsforskjeller, med unntak av at flere menn enn kvinner hadde vært utsatt for mobbing. Derimot var det en klar aldersforskjell; yngre sykepleiere rapporterte mer av alle typer aggresjon, både fysisk vold, trakassering og mobbing.

Psykiske plager og jobbtilfredshet

Sykepleiere som var utsatt for verbal aggresjon /trakassering hadde mer psykiske plager. Sykepleiere som var utsatt for mobbing, som gjerne er forårsaket av kolleger, hadde lavere jobbtilfredshet. Verken verbal eller fysisk aggressivitet som var forårsaket av pasienter eller pårørende, påvirket sykepleiernes opplevelse av jobbtilfredshet.

Ikke høyere enn i Norge

– Alt i alt vurderer jeg at de palestinske sykepleierne rapporterer forekomst av vold og mobbing tilsvarende som i Norge, sier Rita Bast-Pettersen, forskningssjef i Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

– Overraskende at flest menn føler seg mobbet?

– Ja det var litt uventet, men jeg har ingen forklaring på det.

– Er det slik at sykepleiere «tåler» mer verbal og fysisk aggressivitet fra pasienter og pårørende uten at det går utover opplevelsen av jobbtilfredshet?

– Ja, da forutsettes det selvsagt at man har støtte blant kolleger og ledere.

Som ved andre studier utføres i hovedsak vold fra pasienter/pårørende, mens mobbing, som jo per definisjon er en gjentatt hendelse som foregår over en viss tid, som regel utføres av kolleger og/eller overordnede, sier forskningssjefen.

Kunnskapen skal brukes lokalt

– Hvordan vil dere bruke denne kunnskapen?

– Kunnskapen vil nyttes lokalt. Resultatene må i første omgang brukes til å få arbeidsgivere til å fokusere på problemet. Av tiltak som bør vurderes med hensyn på mobbing er opplæring i mestringsstrategier og kommunikasjonsferdigheter. For å forebygge vold kan tiltak som bør vurderes være å øke antall medarbeidere. Redusere perioder hvor man arbeider alene. Opplæring i å håndtere vold. Sikkerhetssystemer som vakter, alarmer og bærbare telefoner. Eventuelt kan man også begrense tilgangen til arbeidsplassen for utenforstående, sier Rita Bast-Pettersen.

Les også: Når sykepleiere mobbes på jobb

Det var litt uventet at flest menn ble mobbet. Jeg har ingen forklaring på det.
Rita Bast-Pettersen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse