fbpx Folk vil ha fast jobb Hopp til hovedinnhold

Folk vil ha fast jobb

– Regjeringen vil ha flere midlertidige stillinger. Men folket vil ha fast jobb, sier Unio-leder Anders Folkestad.

En fersk undersøkelse som presenteres på Unios representantskapsmøte i dag viser at ni av ti svarer at det er viktig å ha en fast jobb.

Regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov som ble lagt fram fredag, åpner opp for å øke adgangen til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder uten vilkår. Forslaget, som behandles separat fra de andre endringene i arbeidsmiljøloven, møter sterk motstand i fagbevegelsen.

Opptatt av forutsigbarhet

– Folk flest er opptatt av forutsigbarhet – både økonomisk, faglig og sosialt. Fast jobb representerer denne tryggheten, sier Anders Folkestad.

Unio-lederen peker på at kvinner er enda mer opptatt av faste stillinger enn menn.

– Midlertidighet vil ramme kvinner spesielt hardt, og svekke kvinners stilling på arbeidsmarkedet. Kvinner har allerede har en løsere tilknytning til arbeidslivet, tjener mindre og har dårligere pensjon. Så forslaget om flere midlertidige stillinger er et tilbakeslag for likestillingen, mener Folkestad.

Undersøkelsen viser samtidig at befolkningen er delt i synet på om en bør åpne for større grad av midlertidige ansettelser. Til sammen 48 prosent er helt eller delvis enig i dette, mens 45 prosent er helt eller delvis uenig i påstanden.

Forslaget om flere midlertidige stillinger er et tilbakeslag for likestillingen.
Anders Folkestad

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse