fbpx Slik fordeles en halv milliard Hopp til hovedinnhold
Norsk Sykepleierforbund:

Slik fordeles en halv milliard

Bilde viser mange 200-lapper

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) budsjett for 2015 er på størrelse med en middels stor norsk bedrift. 

Norsk Sykepleierforbunds (NSF) budsjett for 2015 er i år på over en halv milliard kroner. Den aller største delen av denne summen blir finansiert av kontingenten du betaler for å være medlem i NSF. 

Medlemstallet øker 

– Visjonen til NSF er å være det naturlige valget for sykepleiere, sykepleierstudenter og jordmødre, sier NSFs administrasjonssjef Pål Kristen Rønnevik.
I 2014 økte Sykepleierforbundet medlemsmassen med over 2 400 medlemmer og endte på totalt 103 445 medlemmer ved utgangen av året. Det er det høyeste medlemstallet i Sykepleierforbundets historie.
– Med en organisasjonsdekning på rundt 75 prosent blant alle yrkesaktive sykepleiere har forbundet langt på vei lykkes. Flere medlemmer gir Sykepleierforbundet en god mulighet til å jobbe­ mer med sykepleiernes kompetanse og særegne funksjon i helsetjenesten, til det beste for pasientene, sier Rønnevik.

Innsatsområder

For det kommende budsjettåret vil NSF følge opp vedtatte innsatsområder for perioden 2013–2016:
en helsetjeneste­ preget av kvalitet og pasientsikkerhet, og bemannet, organisert og finansiert ut fra pasientenes­ behov. 
utdanning, fagutvikling og forsk­ning som skal gi sykepleiere økt kunnskap og kompetanse for god pasientbehandling. 
Sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, hvor forbundet vil arbeide for økt verdsetting av sykepleiernes kompetanse, utdanning og ­ansvar.
Likelønn for den enkelte og for yrkesgruppen vil være et prioritert område.
For å oppfylle dette har forbundsstyret for 2015 vedtatt en total kostnadsramme­ på rundt 495 millioner kroner. Det er budsjettert­ med et overskudd på 8,2 millioner. NSF har vedtaksfestet­ at minimum 2 prosent av kontingentinntektene skal inngå som avsetning til konfliktfondet. 

Inntekter

Medlemskontingent til forbundet utgjør over 80 prosent av de totale inntektene. Det er i budsjettet lagt til grunn 103 500 medlemmer i 2015.
I tillegg forventer forbundsstyret rundt 42 millioner kroner i inntekter som følge av provisjonsinntekter på forsikring. Det er også lagt inn 39 millioner kroner i budsjettet i tilskudd til tillitsvalgtopplæring. 
Annonseinntektene anslås til å bli rundt 13 millioner kroner. Dette er annonseinntekter knyttet til tidsskriftet Sykepleiens papir- og nettutgave. Øvrige inntekter relaterer seg til fordelsbutikk og framleie av lokaler. 

 

Utgifter

De samlete kostnadene på rundt 495 millioner kroner er fordelt på de to postene lønn og drift. 
Lønnskostnader utgjør rett i overkant av 40 prosent av totale budsjetterte kostnader.
– Dette er ikke uvanlig for en kunnskapsbedrift. I tillegg til ordinær lønn dekker denne posten­ utgifter knyttet til arbeidsgiveravgift og pensjon, sier Pål Kristen Rønnevik.
Driftskostnader er alle kostnader relatert til drift, vedlikehold og utvikling av NSF. 
– I tillegg til vedlikehold av bygninger, husleie og avskrivninger, ligger også kostnader i forbindelse med organisasjonsutvikling, markedsarbeid og medlemsrettete tiltak som ikke kan relatere seg til direkte personalrelaterte utgifter. Eksempler på dette er honorarer knyttet til fagkurs og stipender til PhD og masterutdanninger.­ Andre store kostnadsposter er materiell til medlemmer, samt kostnader i forbindelse med møter og representasjon for tillitsvalgte, og kostnader i forbindelser med reise og opphold. I 2015 gjennomføres det også et landsmøte som medfører­ høyere kostnader enn et «normalår», ifølge administrasjonssjefen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse