fbpx Mange gladsaker på sykehjem Hopp til hovedinnhold

Mange gladsaker på sykehjem

– Ta jobb på sykehjem. Du vil ikke angre. Oppfordringen kommer fra sykepleierstudenter og lærere ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo.

– Sykehjem er ikke så traurig som folk tror, sier sykepleierstudent Åse Marit Starr. Sammen med studentkollegene Angelika Bækken, Silje Holtan Strømberg og Kim Amundsen ønsker hun å løfte fram gladsakene ved å jobbe på sykehjem.

De opplevde mye humor da de hadde praksis på sykehjem.

– De gamle har tid til dem som jobber på sykehjemmet. De har det ikke travelt lenger. De legger merke til oss, og bryr seg om oss, sier de fire sykepleierstudentene.

 

Sammen med høgskolelektor Elisabeth Finnbakk og førstelektor Gerd Sylvi Sellevold har de fire studentene skrevet om det å jobbe på sykehjem:

 

Hvor er gladsakene fra norske sykehjem?

Sykehjem handler om mye mer enn død. Det er det viktig å kommunisere til kommende sykepleiere.

La oss oppmuntre heller enn skremme de unge som skal ta vare på de eldre i fremtiden. La oss vise til gode eksempler fra hverdagslivet på sykehjem – ikke nedgradere en kompleks, men også spennende arbeidsplass til dystre tabloidforsider.

Vi er to lektorer og fire førsteårsstudenter i sykepleie som mener det finnes lovende nyanser i Norges sykehjem. Samtidig deler vi bekymringen for veksten av antallet eldre og behovet for økt arbeidskraft i helse og omsorg. Vi vet at de fleste eldre er friske, men også at de fleste syke er eldre.

Studentene har hatt sin første praksis på sykehjem. De møtte noe annet enn det de forventet. Studentenes stemmer er entydige; sykehjem inneholder så mye mer enn død og vond lukt. Sykepleierne er ikke «utgått på dato». Tvert imot, de er kompetente med full oversikt og kjenner pasientene sine godt.

Om møtene med pasientene sier studentene; vi får hele livet deres i hendene. Og sykehjem har så mye liv at de blir overveldet. Studentenes forståelse av sykehjemmet er endret etter praksis.

Pasienter på sykehjem er skrøpelige og syke, og fremveksten av eldre beskrives av i Nettavisen som mørke skyer i horisonten. Studentene beskriver bratte læringskurver når teoretisk kunnskap skal omsettes til handlinger. Men det som overrasker er at på tross av sykdom og skrøpelighet viser den gamle pasienten fritalenhet, øyeblikks-humor og vilje til å dele livserfaringer og gi gode livsråd.

Sykehjem handler om liv. Når pasienter bekrefter at de setter pris på at studentene er der, da skapes gode øyeblikk som gir arbeidslyst og yrkesstolthet. Det er dette vi må fortelle!

Studentene får innsyn i mange sider av pasientenes alderdom. Det handler om alvoret ved å utføre munnstell hos døende pasienter, og sørge for lindring og velvære. Det handler om refleksjoner i etterkant, om mulighetene til å skape gode stunder ved slutten av livet. Og den gamle som i et øyeblikks klarhet kommer med dagens gullkorn. Studentene sier det slik:

Du må virkelig bruke hodet når en kvinne i 90-årene med demens våkner om morgenen og spør om hun skal på skolen i dag. Belønningen er den lettelsen hun viser når jeg svarer – nei, du har fri i dag. Eller når du møter en kvinne i slutten av 80-årene med demens som tror at foreldrene hennes nettopp døde og har stor sorg

Hvordan trøster du da? Det handler om å møte pasienter på en verdig måte. Det setter virkelig evnene til etiske vurderinger og kunnskaper til å kommunisere på prøve

I januar kommenterte helseminister Bent Høie med bekymring at bare syv prosent av nyutdannede sykepleiere har sykehjem som førstevalg. Slike dystre tall fra media er nødvendige for å skape debatt. Vårt ærend er i samme gate, å skape debatt, men med et helt annet fortegn. Eldreomsorgen verken kan eller skal beskrives som en rosenrød sky. Det er avgjørende å avdekke uverdige forhold og mangler gjennom forskning og rapportering i media. Framskrivning av antall eldre og behovet for økt antall årsverk i helse og omsorg må tas på ytterste alvor.

Studentene våre er fremtidens ressurs og vi mener bestemt at rekrutteringen til eldreomsorg og sykehjem kan bedres. Studentene viser nå vei med beskrivelser av hvorfor de lykkes, hvordan de opplever mestring og hva som gir arbeidslyst. Vi skal ta vare på nyansene, for det er her studentene kan finne motivasjon og lyst til å se seg selv som fremtidige arbeidstakere i eldreomsorgen.

Tiden er inne for tøffe målsettinger. Målet må bli at mer enn syv prosent av nyutdannede sykepleiere ønsker seg til sykehjem ved neste måling av yrkesvalg. Et tøft mål å oppnå, sier noen, i lys av medias stadige skarpe rapporter om uverdige forhold og arbeidspress i eldreomsorgen. Men målet er ikke uoppnåelig.

I Dagbladets helgekommentar 5. juni foreslår Agnes Ravatn frivillig verneplikt i omsorgssektoren. Det stiller vi oss ikke umiddelbart bak. Derimot legger vi vår lit til den solide økningen av årets søkermasse til landets sykepleierutdanninger. Til kommende studenter og andre: La oss framsnakke de positive oppdagelsene fra studentene, som et vektig motbilde til beskrivelser av uverdige forhold i eldreomsorgen.

Vi slår et slag for at studenter melder seg som ferievikarer på sykehjemmene. Vi fortsetter gjerne framsnakkingen derfra.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse