fbpx Når studenter spiller pasienter Hopp til hovedinnhold

Når studenter spiller pasienter

Mange sykepleierstudenter opplever det å bruke hverandre som pasienter i rollespill som truende, viser ny studie.

Sykepleiestudenter bruker ofte simulering for å trene i praktiske ferdigheter. Et alternativ til å bruke simuleringsdukker er å bruke medstudenter i et rollespill. Men å spille rollen som sykepleier og pasient gjør at studentene setter seg selv i en sårbar situasjon. Hva skjer når de må slippe medstudenter såpass langt inn i sin personlige sone?

Kler av seg til undertøyet

En undersøkelse fra Høgskolen i Gjøvik, gjengitt på forskning.no, viser at det oppleves truende for mange å bruke hverandre som pasienter for å trene kliniske ferdigheter. I rollespillet skal studentene kle av seg til undertøyet og la medstudenter utføre kroppsvask som for en sengeliggende pasient, tannpuss og påkledning.

Dette er en situasjon som kan oppleves ubehagelig både for den som spiller pasient og den som spiller sykepleier.

Undersøkte etikken i øvelsen

Solveig Struksnes og kollega Ragna Ingeborg Engelien ved Seksjon for sykepleie, som står bak undersøkelsen, er likevel ikke i tvil om at denne læringsopplevelsen er viktig for studentene.

- Mye tyder på at studentene ved å spille begge disse rollene, både trener kliniske ferdigheter knyttet til kroppsvask og intimhygiene og får bedre mulighet til å utvikle empati og forståelse for hvordan det oppleves å være pasient, sier forskerne til forskning.no.

Å miste kontroll

Opplevelsen av å bli håndtert som pasient gav studentene bedre forståelse for hvordan de selv skulle utføre jobben og de følte seg bedre forberedt til å møte pasienter. En slik selvtillit er viktig å ha med seg ut i praksis i løpet av studiet, og etter hvert ut i jobb som sykepleiere.

- Man føler seg veldig liten når andre står over deg, og man blir usikker på hva sykepleieren vil gjøre, rapporterte en av studentene. En annen sa: «Det gav meg en følelse av å miste kontrollen.» Det ligger mye læring i det å tørre å gå over sine egne grenser. Det å bryte intimsonen til andre er en del av jobben som sykepleier, da er det lurt å ha kjent på det selv, påpeker Struksnes overfor forskning.no.

Kilde: R. I. Engelien, S. Struksnes. May I wash you? - Learning through experiencing vulnerability and controlled trials. Journal of Nursing Education and Practice 2015 ;Volum 5.(1) s. 26-34.

Det ligger mye læring i det å tørre å gå over sine egne grenser.
Solveig Struksnes

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse