fbpx Dette er Norge 2017 Hopp til hovedinnhold

Dette er Norge 2017

Bildet viser en nyfødt baby.

En nyfødt gutt kan i dag forvente å bli 80,6 år, en jente 84,2 år.

Det går fram av Statistisk sentralbyrå sitt faktahefte Dette er Norge 2017. Tall som forteller som ble presentert i dag. Her er samlet statistikk fra en rekke områder, og gir overblikk over det norske samfunnet og utviklingen de siste åra.

Flere år med god helse

Sammenliknet med perioden 1946–1950 forventes nyfødte gutter i dag å leve 11,3 år og nyfødte jenter 11,5 år lenger. Samtidig opplever både menn og kvinner flere friske leveår. Siden 2005 har antall friske leveår økt mer enn forventet levealder. Vi lever dermed en større del av livet med god helse enn tidligere.

Eldre mødre

Med økende utdanning og yrkesaktivitet blir mødrene stadig eldre, og siden begynnelsen av 1970-tallet har gjennomsnittlig fødealder økt med nesten fem år, til 30,8. Gjennomsnittsalder ved første fødsel er 29 år. Særlig synlig er denne tendensen blant de yngste. Omkring 1970 utgjorde tenåringsfødsler 10 prosent av alle fødsler, i dag er andelen 1 prosent. Det er nå nesten fire ganger så mange fødsler blant kvinner som er 40 år og eldre.

Fra institusjon til bolig

Siden midten av 1990-tallet har det vært en klar vekst i antall brukere av kommunale omsorgstjenester, noe som først og fremst skyldes at flere nå får hjelp i hjemmet. Særlig har antallet som får hjemmesykepleie økt. Også antallet plasser i kommunalt disponerte omsorgsboliger har økt kraftig. I slike boliger bor det nå nesten 44 500 beboere.

Når det gjelder institusjonsplassene (alders- og sykehjem), har antallet slike plasser holdt seg temmelig stabilt rundt 41 000 de siste åra. Ombygging av dobbeltrom til enkeltrom er med på å redusere antall plasser. Enkeltrom utgjør nå 98 prosent av rommene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse