fbpx Aldri nok tid Hopp til hovedinnhold

Aldri nok tid

Sju av ti hovedtillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i løpet av det siste året vurdert å kutte ut vervet som hovedtillitsvalgt. Mangel på tid går igjen som den viktigste begrunnelse. 

Eller som en av de hovedtillitsvalgte skriver i en kommentar: "Bruker veldig mye av min fritid til hovedtillitsvalgtarbeid. Medlemmene tror jeg er tilgjengelig til alle døgnets tider. Likeså arbeidsgiver.”


Undersøkelsen

Sykepleien sendte ut en spørreundersøkelse til alle landets 426 NSF hovedtillitsvalgte i norske kommuner. 262 hovedtillitsvalgte svarte, noe som gir en svarprosent på 63.


Høy turnover

Av svarene går det fram at NSF fortsatt sliter med høy turnover blant sine tillitsvalgte. 45 prosent av de tillitsvalgte i Sykepleiens undersøkelse, har sittet i vervet mindre enn to år. Eller som en av de hovedtillitsvalgte skriver i en kommentar:

"Bruker veldig mye av min fritid til hovedtillitsvalgtarbeid. Medlemmene tror jeg er tilgjengelig til alle døgnets tider. Likeså arbeidsgiver.”

Høy turnover er en utfordring som NSF sentralt det siste året har gjort en ekstra innsats for å prøve å motvirke.

Les: Tillitsvalgte er er det viktigste vi har
Create Infographics

Lite frikjøp

Hva med frikjøpt tid til å drive tillitsvalgtarbeid? Åtte av ti hovedtillitsvalgte i kommunene er enten ikke frikjøpt, eller har under 20 prosent frikjøpt tid til å bruke på tillitsvalgtarbeid.

Av undersøkelsen går det fram at flere ønsker mer frikjøpt tid til å bruke på tillitsvalgtarbeid. En hovedtillitsvalgt skriver:

"Gir meg mye å være hovedtillitsvalgt, men lite tilrettelagt å være det i små kommuner. Skulle ønske frikjøpt tid ble målt opp mot den faktiske mengden arbeid det er å være hovedtillitsvalgt, ikke antall medlemmer."
Create Infographics

Mest opptatt av lønn


På spørsmål om hvilke saker de hovedtillitsvalgte opplever at medlemmene er mest opptatt av, har 87 prosent krysset av lønn og godtgjøring.

Grunnbemanning og kompetanse, samt faglig forsvarlighet skårer 64 prosent. (Det var mulig å krysse av flere svaralternativer.)

Bare 26 prosent har krysset av heltid/deltid som tema NSF medlemmene er mest opptatt av.
 
" ... Jeg krysset av både for at medlemmer ikke ser verdien av det jeg gjør, og at jeg opplever støtte fra medlemmer jeg representerer. Dette kan virke motsigende, men de medlemmene som er aktive og innhenter hjelp i ulike saker, og som jeg representerer, er veldig fornøyd med arbeidet jeg gjør. Samtidig opplever både jeg som HTV og plasstillitsvalgte at medlemmer som aldri møter på medlemsmøter eller andre tilstelninger i regi av NSF er de som gir uttrykk for at NSF ikke gjør noe for medlemmene. Samtidig er det også de som er raskest med å lever inn lønnskrav i 100 000 kroners klassen fordi de fortjener det. Ved lokalelønnsforhandlinger blir de ivaretatt på lik linje med andre medlemmer. Det er også de som hele tiden snakker om at de betaler så mye i medlemskontingent til NSF at de forventer at de får noe tilbake. De sammenligner med andre forbund som inviterer til medlemsmøter med middag", skriver en hovedtillitsvalgt i kommentarfelt i undersøkelsen.
Create Infographics
- Å være HTV er utfordrende, lærerikt og en forstår verdien av jobben som gjøres. Synd at medlemmene ikke stiller opp! (...) Det er viktig å få frem at det jobbes hardt for å få de goder og god lønn i hver kommune. Det er og faktisk mye arbeid som legges ned på fritid! det er det få som ser og verdsetter. det gjelder også arbeidsgivere, skriver en annen hovedtillitsvalgt.


Stram kommuneøkonomi

- Hva opplever de hovedtillitsvalgte som de største utfordringene?

Fire områder skiller seg ut. Det er stram kommuneøkonomi (63 prosent), lokale lønnsforhandlinger (50 prosent), omorganiseringer (48 prosent) og turnusplanlegging (40 prosent). (Det var mulig å krysse av flere svaralternativer.)
Create Infographics

Godt samarbeidsklima

Tabellen under viser at de aller fleste har et godt eller tilfredstillende samarbeid med arbeidsgiver. Det er ifølge NSFs forbundsleder Eli Gunhild By en av de viktigste forutsetningene for å få gjennomslag for saker.

Create Infographics

Enda mer positiv lesning er det at ingen hovedtillitsvalgte sier at tilgjengeligheten til NSF sentralt er dårlig.

Over halvparten av de tillitsvalgte sier at det er belastende å være tillitsvalgt (56 prosent), mens 7 prosent sier det er svært belastende. 37 prosent sier i undersøkelsen at det å være tillitsvalgt ikke er belastende.


Vurdert å slutte?

Create Infographics
69 prosent svarer at de har vurdert å slutte som hovedtillitsvalgt det siste året.

Årsakene som hyppigst blir oppgitt, er at det tar mye tid, at de har liten innflytelse i forhold til andre forbund som har tillitsvalgte som er frikjøpt.

Noen sier de ønsker at andre skal overta og flere etterlyser engasjement fra medlemmene. Selv om det finnes utfordringer, har flest krysset at at det som beskriver jobben deres best, er at den er lærerik og utfordrende (se tabell under.)
Create Infographics
Create Infographics
Create Infographics
Create Infographics

På sykepleien.no spurte vi leserne om de synes de hovedtillitsvalgte gjør en god jobb. Tilsammen var det 106 som svarte. 41 sier de er misfornøyd, 27 sier de er svært fornøyd, 22 sier de er godt fornøyd, mens 14 sier de verken er fornøyd eller misfornøyd.


 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse