fbpx Gravide diskrimineres i arbeidslivet Hopp til hovedinnhold

Gravide diskrimineres i arbeidslivet

Hver femte gravide lar være å søke jobb fordi hun regner med å være uaktuell eller til bry for arbeidsgiver.

I « Undersøkelse om diskriminering på grunnlag av graviditet og foreldrepermisjon » fra TNS Gallup oppgir 55 prosent av kvinnelige og 22 prosent av mannlige arbeidstakere at de har opplevd forskjellsbehandling knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon.

- Graviditetsdiskriminering er alvorlig for den som rammes, og det er alvorlig for samfunnet. Altfor mange arbeidsgivere bryter loven. Kommende mødre og fedre betaler prisen, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Møter stengte dører

Undersøkelsen viser at mange opplever situasjoner som likestillingsloven har klare forbud mot.12 prosent av kvinnene og 9 prosent av mennene oppgir å ha fått spørsmål på jobbintervju om de venter barn. 14 prosent kvinner oppgir at de ikke fikk en jobb fordi de var i foreldrepermisjon, mens om lag 20 prosent sier de er blitt utestengt fra, eller ikke blitt vurdert, i lønnsforhandlinger.

Ørstavik synes resultatene i undersøkelsen er skremmende, men de overrasker dessverre ikke. Diskriminering på grunn av graviditet og foreldrepermisjon har lenge vært det temaet ombudet får flest henvendelser om.

- Daglig ringer folk oss og forteller om denne typen diskriminering. For mange kvinner og menn betyr det å få barn dårlig behandling og dårligere muligheter på jobben. Slik kan vi ikke ha det, sier Ørstavik.

Hovedfunn fra undersøkelsen

Spørsmålene har kartlagt opplevd diskriminering og negative hendelser som er relatert til graviditet og permisjon ved fødsel

  • 55 prosent av kvinnelige og 22 prosent av mannlige arbeidstakere har opplevd én eller flere former for diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon.
  • Kvinner oppgir generelt sett i betydelig større grad å være utsatt for de fleste formene for diskriminering sammenlignet med menn.
  • 36 prosent av kvinnelige arbeidstakere oppgir å ha opplevd to eller flere tilfeller av diskriminering.
  • 20 prosent av kvinnene har latt være å søke jobb når de venter barn i frykt for å bli diskriminert eller å være en belastning for arbeidsgiver.
  • 1 av 10 har fått spørsmål fra arbeidsgiver om graviditet og planer om å få barn på jobbintervju (12 prosent kvinner og 9 prosent menn).
  • 1 av 10 har fått negative reaksjoner fra sin leder på at de venter barn.
  • 37 prosent av kvinnene oppgir at de ikke har fått tilstrekkelig informasjon om viktige saker på arbeidsplassen, som for eksempel omorganiseringer og lønnsforhandlinger, mens de var i permisjon i forbindelse med fødsel.
  • 14 prosent av kvinnene har opplevd ikke å få en jobb på grunn av at de var i foreldrepermisjon.
  • 21 prosent kvinnelige arbeidstakere (fast stilling) har opplevd ikke få kreve lønnsøkning eller blitt vurdert i lønnsforhandlinger på grunn av at de var i eller hadde tatt ut foreldrepermisjon.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse