fbpx Heltid - helt fjernt? Hopp til hovedinnhold

Heltid - helt fjernt?

I Østfold er det kun tre kommuner hvor et flertall av sykepleierne er ansatt i hel stilling. Arbeidsgiverne prater om heltidskultur, men annonserer etter deltidsstillinger.

Det viser en kartlegging NSF Østfold har gjort i fylkets helsetjeneste. Fortsatt er det deltidsstillinger som dominerer i helsetjenesten tross heltidserklæringen mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, mange heltidsprosjekt i kommuner og sykehus og mye snakk om å satse på heltid.

– Når nesten halvparten av annonserte ledige sykepleierstillinger fortsatt er deltidsstillinger, bidrar det til å opprettholde en deltidskultur som også vil ramme nye generasjoner med sykepleiere, sier NSFs fylkesleder i Østfold, Karen Brasetvik.

Noen hederlige unntak

NSFs hovedtillitsvalgte i fylket har undersøkt hvor mange av sykepleierne i turnus og/eller pasientnært arbeid som har hele stillinger (se Faktaboks).

– Ser vi bort fra sykepleiere i leder- og rådgiverstillinger, er deltidsarbeid dominant blant sykepleiere. Hederlige unntak er Våler, Trøgstad og Sarpsborg. Her er heltidsarbeid mest vanlig. Hos fylkets to største arbeidsgivere for sykepleiere, Sykehuset Østfold og Fredrikstad kommune, er det få sykepleiere som har hele stillinger, ifølge fylkeslederen.

Mange negative konsekvenser

– Deltidsarbeid har mange negative konsekvenser for den enkelte sykepleier. Det gir lavere inntekt, lavere pensjon, mindre kontinuitet i arbeidet og man er mer utsatt for å bli pålagt å jobbe utover egen stilling. Den høye deltidsandelen blant sykepleiere er også negativt for kvaliteten i helsetjenesten. I tillegg bidrar det til at ledere i helsetjenesten, som har noen av de mest komplekse og krevende lederstillingene, får et enda større kontrollspenn. Helse-Norge mangler sykepleiere. Da kan vi ikke fortsette å utdanne to sykepleiere for å fylle et årsverk, sier Brasetvik.

Høyere stilling gjennom økt helgearbeid

Siden 1987 har det vært vanlig standard i helsesektoren å jobbe hver tredje helg. Det betyr 17 arbeidshelger i året. Flere arbeidsgivere mener at sykepleiere for å få hel stilling må være villige til å jobbe flere helger.

Å jobbe flere helger betyr lite, hvis målet er høyere stilling, ifølge Brasetvik. Fire flere helger i året gir 3,2 prosent større stilling. Å jobbe annen hver helg i stedet for hver tredje helg gir rundt 5 prosent høyere stilling.

– Mer helgearbeid for sykepleierne er ikke egnet for å få til heltidskultur. Derimot frykter NSF at forslag om mer helgearbeid og andre arbeidstidsordninger som er ugunstige for turnusarbeideres helse og velferd, vil gjøre at færre velger å bli og forbli sykepleiere, sier Karen Brasetvik.

Starte på avdelingene

I fylkets største kommune - Fredrikstad - er under halvparten av sykepleierne ansatt i hel stilling. Det til tross for at ordfører Jan-Ivar Nygård for mer enn et år siden i et avisinnlegg skrev at «Fredrikstad kommune arbeider for å etablere en heltidskultur i kommunens helse- og velferdstjenester. Vi ønsker at heltid skal bli det normale også i denne sektoren.» Han lovet at en konkret plan skulle være klar før sommeren 2016. Ennå foreligger ingen plan.

NSFs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, Rita Standal, er ikke spesielt overrasket.

– NSFs utgangspunkt er at det kun bør lyses ut hele stillinger. Hvis det viser seg å medføre at avdelingen får problemer med å få fylt vaktene, så er det et signal om at grunnbemanningen er for lav. Da har arbeidsgiver en utfordring som må tas på alvor, mener Standal.

– Men vi vet at hver avdeling er unik. Det samme er sykepleierne som jobber der. Det gjør det vanskelig, om ikke umulig, å lage en lik turnus for alle avdelinger og ansatte. Derimot kan det settes delmål ved hver avdeling på veien mot en heltidskultur. At man angir hvor mange flere heltidsansatte sykepleiere man ser for seg i løpet av det neste året. 

I tillegg til å arbeide opp mot kommunen for å øke andelen heltisansatte, mener Standal det også må skje en holdningsendring ute i avdelingene.

Arbeidsgiver støtter NSF i dette, og fra 1. mars har de største arbeidstakerorganisasjonene i kommunen fått økt frikjøpt tid for sine tillitsvalgte. NSF har nå to tillitsvalgte på heltid. I avtalen med kommunen heter det at 35 prosent av tiden skal øremerkes til å jobbe for økt forståelse for behovet og nytten av hele stillinger rundt på de 183 aktuelle avdelingene i kommunen.

– Hva vil skje framover?

– Vi er tidlig i prosessen. Men det vil være naturlig at en av oss to frikjøpte tillitsvalgte deltar på møter rundt om på avdelingene. Da vil vi komme tettere på de ansattes utfordringer knyttet til heltid-deltid, og vi kan ta opp konsekvensene av å jobbe deltid, både for den enkelte sykepleier og for kvaliteten på pasienttilbudet, sier Rita Standal. Hun håper at dette kan bidra til å øke andelen sykepleiere i hel stilling.

Men på et punkt er NSFs hovedtillitsvalgt klar:

– Det vil være uaktuelt at ansatte må gå reduserte vakter mandag til torsdag og jobbe mer i helgene, for å oppnå økt stilling.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse