fbpx Når politikerne svarer pårørende Hopp til hovedinnhold

Når politikerne svarer pårørende

Ta brukere og pårørende på alvor, heter det. I dag fikk politikerne under NSFs debattmøte i Arendal muligheten til å vise om de mener det.

Ingen krise i eldreomsorgen, men mye kan bli bedre, mener pårørende til sykehjemsbeboere og brukere av hjemmesykepleie ifølge undersøkelsen « Konsekvenser av sykepleiermangel i kommunene fra et pasient- og pårørendeperspektiv ».

Mange pårørende gir uttrykk for misnøye med at de ikke blir tatt med på råd når pleie og behandling planlegges.

De er heller ikke tilfreds med informasjonen om oppfølging av den de er pårørende til. Flere etterlyser en fast sykepleier å forholde seg til.

Videre er de misfornøyd med hvordan brukernes psykiske problemer blir ivaretatt, og til tilbudet om fysiske og sosiale aktiviteter i hverdagen. Manglende sykepleierbemanning er en del av årsaken, ifølge forskerne bak undersøkelsen.

Les også: Savner fastsykepleier og flere på jobb

Politikerne utfordres

Mens pårørende er konkrete på hvordan de opplever tilbudene i eldreomsorgen, var det vanskelig å få konkrete løsninger fra politikerne. I dag ble de utfordret på eldreomsorg og bemanning på NSFs debattmøte «Svikter vi våre eldre?» under Arendalsuka.

Etter å ha fått presentert funnene i undersøkelsen ble politikerne i panelet utfordret på hvilke grep de mener må tas for å imøtekomme de pårørende og bedre tilbudet.

– Kompetanse er avgjørende, i tillegg til god ledelse, svarte statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Normann (H).

Hun ønsker et lovfestet kompetansekrav om at det alltid skal være sykepleier tilgjengelig.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, la vekt på behovet for økt etter- og videreutdanning og utdanning av flere sykepleiere.

– I tillegg til økt kompetanse vil Ap sette i gang prosjekter for å finne ut hvordan man kan skape arbeidsforhold som gjør at helsepersonell blir i jobben.

Hun trakk fram deltidsproblematikken, midlertidige stillinger og turnus som viktige i denne sammenhengen.

Mer konkret var KrFs 1. nestleder Olaug Bollestad:

– Denne undersøkelsen viser at det ikke holder med bare hender. Her trengs også mer kompetanse. Derfor ønsker KrF å innføre en bemanningsnorm etter målt pleietyngde.

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS mente det var viktig med denne type tilbakemeldinger fra pårørende, men hadde ellers lite konkret å komme med.

– Riktig bemanning er viktig, men det er ikke alltid bare snakk om sykepleiere. Eldreomsorgen trenger også andre yrkesgrupper.

Flere ansatte eller jobbe klokere?

I undersøkelsen går det også fram at de pårørende ønsker økt bemanning.

– Er det behov for flere ansatte i eldreomsorgen, ville møteleder Aslak Bonde ha paneldeltakerne til å svare på.

– Vi har generelt en god bemanning i eldreomsorgen sammenliknet med land som Sverige og Danmark, svarte Lisbeth Normann (H).

Hun ville heller se på hvordan vi kan bruke den bemanningen vi har klokere.

Dette var ikke Olaug Bollestad (KrF) enig i:

– Ser vi på hvordan de som jobber på golvet sliter, er det klart at det trengs mer personell. De har ansvaret for hele mennesket, og skal dekke brukernes somatiske, psykiske og åndelige behov.

Styreleder Gunn Marit Helgesen (KS) ville ikke åpne for økt bemanning, selv om det de siste åra er blitt bevilget mer penger til kommunene.

– Kommunene har i samme periode overtatt og blitt pålagt mange nye oppgaver. Det gjør prioriteringene rundt om i kommunene vanskeligere. Jeg mener vi må starte med å se på hvordan sykepleierbemanningen blir brukt i dag.

Les også kommentaren: Lett ammunisjon

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse