fbpx Små barn, store problemer Hopp til hovedinnhold

Små barn, store problemer

Sju prosent av norske 4-åringer har psykiske vansker, men foreldrene oppsøker sjelden hjelpeapparatet.

Det viser undersøkelsen Tidlig trygg i Trondheim. Et forskningsprosjekt som identifiserer risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykisk helse hos barn. Dette er en av verdens største undersøkelser i sitt slag, og inkluderer 1 000 deltagere som var fire år i 2006. Prosjektet vil vare ut 2020.

Oppsøker sjelden hjelpeapparatet

Resultatene så langt viser at under 11 prosent av foreldrene til fireåringer som trenger hjelp, som oppsøker hjelpeapparatet.  

– En av grunnene tror jeg er at foreldrene vil se det an. At man tror barnet vil vokse problemene av seg og at dette kun er en fase, og for mange stemmer dette, sier Lars Wichstrøm til NHI.no. Han er professor ved Psykologisk institutt ved NTNU og leder prosjektet Tidlig trygg.

Flere bør få hjelp

– Men for en del vil problemene ikke gå over, og disse barna bør få hjelp, sier Wichstrøm. Han tror også mange foreldre ikke helt vet hva som er uvanlig adferd og tegn på psykiske problemer.

Foreldrene er ikke alene om å ha omsorg for barnet. 95 prosent av fireåringene går i barnehage.

– Men barnehagepersonell rapporterer i liten grad om psykiske problem blant barn, forteller Wichstrøm.

Han forteller at barnehagepersonell i mindre grad fanger opp barn med emosjonelle problemer. Barn med adferdsvansker skaper vansker for voksne og andre barn, og er langt lettere å legge merke til enn barn med mer emosjonelle problemer. Barn med angst og depresjoner gjør ikke så mye av seg.

– Disse barna får svært sjelden hjelp, sier Wichstrøm.

Lavtlønnede ber om hjelp

Foreldre med lavere utdanning søker hjelp oftere enn foreldre med høyere sosioøkonomisk status.

Mennesker med høy utdanning er ofte flinkest til å søke helsehjelp for kroppslige plager, men når det gjelder barn med psykiske utfordringer er det altså motsatt.

Wichstrøm mener det bør gjøres en innsats i å fange opp flere av de barna som sliter, blant annet ved å øke barnehagepersonellets erkjennelse av emosjonelle problemer. Han forteller at vanlige former for angstlidelser hos barn har en tendens til å gå over - men de kan komme tilbake.

– Barn med engstelige foreldre har større risiko for å utvikle angst. Hvis foreldre har en oppfatning av at verden er et truende sted, tar det ikke lang tid før barn begynner å tenke det samme.

Wichstrøm og hans kolleger har også sett på om tidlig barnehagestart har noen effekt på psykisk helse, men har ikke funnet noe som tyder på det. Men de har gjort funn som viser at førskolebarn som ikke bor med begge sine biologiske foreldre, har dobbelt så høy risiko for psykiske problemer enn andre.

LES OGSÅ:

- Prioriter barna

- Bare en ekstra tallerken på bordet?

Under 11 prosent av foreldrene til fireåringer som trenger hjelp oppsøker hjelpeapparatet.
Lars Wichstrøm

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse