fbpx Kommunal ytrings- og varslingshjelp Hopp til hovedinnhold

Kommunal ytrings- og varslingshjelp

Ytringsfrihet og varsling

– Kommunesektoren forvalter fellesskapets ressurser og ivaretar viktige oppgaver. Det forutsetter stor åpenhet og god håndtering av varsler om kritikkverdige forhold, mener KS.

Åpenhetskultur var et viktig stikkord da arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS i dag presenterte den nye veilederen Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner.

Erstatter ti år gammel veileder

Den forrige KS-veilederen om varsling kom i 2007, etter at varslingsbestemmelsene ble tatt inn i arbeidsmiljøloven. Siden er lovgivningen innskjerpet, og både varsling og ansattes ytringsfrihet har hyppigere stått på dagsordenen også i kommunene. 

Den viktigste lovendringen har vært at alle virksomheter med minst fem ansatte må utarbeide skriftlige rutiner for intern varsling, i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

I mars 2018 er det lovet en ny forskrift som skal sikre vernet til varsleren.

Frykter represalier 

En del av grunnlaget for nyversjonen fra KS er forskingsrapporten Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner, som Fafo presenterte i vår. Her framgår det at mange kommuneansatte ikke varsler om kritikkverdige forhold av frykt for represalier. 

Rapporten viser også at en relativt stor andel, fire av ti, tror de vil bli møtt med uvilje av sjefen dersom de kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben. 

– Selv om vernet er blitt bedre, opplever vi en stadig større angst for å ytre seg, kommenterte Paul Leer-Salvesen, medlem av KSs etikkutvalg. Han viste til at ansatte opplever at det de skriver om sin egen arbeidsplass må godkjennes av ledelsen eller informasjonsavdelingen.

Etterlyste ny veileder

I 2015 etterlyste sivilombudsmann Aage Thor Falkanger, etter å ha mottatt mange klager og henvendelser fra flere kommuner, «en veileder for kommunalt ansatte som beskriver de rettslige utgangspunktene og som gir anbefalinger om tiltak og retningslinjer som vil sikre vernet om ytringsfrihet».

Den nye veilederen fra KS tar opp problemstillinger knyttet til ytringsfriheten, lojalitetsplikten, varsling, gjengjeldelse, varslingsrutiner og intern oppfølging – med eksempler på skjemaer som kan brukes – og behandling av varsler.

– Skal vi få fram kritikkverdige forhold trengs et godt ytringsklima på arbeidsplassen. Her spiller lederne en viktig rolle, sa Gangsø. Han håper veilederen blir brukt rundt om på arbeidsplassene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse