fbpx 866 uønskede hendelser i måneden Hopp til hovedinnhold
Spesialisthelsetjenesten:

866 uønskede hendelser i måneden

I 2015 ble det registrert nærmere 10 000 uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. Hver femte hendelse førte til død eller betydelig pasientskade, viser årsrapport fra Meldeordningen.

Spesialisthelsetjenesten har plikt til å melde til Meldeordningen om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade.

Meldingene skal brukes for å avklare årsaker til hendelser, for å forebygge at tilsvarende skjer igjen.

10 000 meldinger i 2015

Ifølge « Årsrapport 2015» mottok Meldeordningen 9 707 meldinger om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten; i snitt 866 meldinger hver måned. Det var registrert betydelig skade i 1 352 hendelser (14,6 prosent) og 441 hendelser (4,6 prosent) omhandlet dødsfall. Av disse var det 159 selvmord. I 2 877 hendelser (31,4 prosent) var det ikke registrert noen skade på pasienten.

Følger ikke kliniske prosedyrer

Hele 43 prosent av de uønskede hendelsene var knyttet til at kliniske prosedyrer ikke ble fulgt. De fleste hendelsene skyldes forsinket diagnose og behandling. Det ble registrert 200 dødsfall og 940 pasienter med betydelig skade.

Feil legemiddelhåndtering

Nest hyppigst var feil knyttet til legemiddelhåndtering. Her kom det inn nærmere 2 000 meldinger (20 prosent). De største risikoområdene var feil ved utdeling på post, pasienten fikk feil dose, feil foreskrivning og at feil medisin ble gitt. I 85 tilfeller ble det registrert betydelig pasientskade og i 15 tilfeller døde pasienten.

Svikt i rutiner

Videre handlet 1 472 meldinger (15 prosent) om hendelser knyttet til svikt i pasientadministrasjon. Dette gjaldt pasientansvar ved innleggelse, respons på akuttsituasjoner og flytting av pasienter internt på sykehus. I 182 tilfeller ble skade på pasient vurdert til betydelig eller pasienten døde.

Det ble også registrert 1 158 uønskede hendelser (12 prosent) vedrørende dokumentasjonsvikt. I 72 av dem var det registrert betydelig skade eller død.

Les: Når ulykken er ute

Les: Melder inn flere alvorlige hendelser

Ønsker du flere nyheter? Meld deg på SYKEPLEIENS NYHETSBREV.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse