fbpx Henter fram livsgnisten Hopp til hovedinnhold

Henter fram livsgnisten

Som unge sykepleierstudenter tok Annette Skeie Jakobsen og Elin Anita Verdal i 2005 initiativ til Livsglede for eldre. En bevegelse som setter menneskeverd og livskvalitet i sentrum - i livets siste fase. I dag mottar de Livsvernpris 2015 for sitt arbeid.

– De ikke bare så behovet, men de gjorde noe helt konkret for å forbedre de eldres livssituasjon. Med ungdommelig spirit og et stort hjerte for de eldre, gikk de i gang med å organisere livsgledeaktiviteter som bestod i alt fra å dekke enkle behov til å oppfylle eldres drømmer og lengsler. Annette og Elin Anita visste at det handlet om å flytte grenser og gjøre mer mulig. De beviste at alder ikke er en hindring for fysisk utfoldelse, og tok med eldre på helikoptertur og lot aldrende pensjonister hoppe i fallskjerm, sa generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen, i forbindelse med overrekkelsen av prisen i dag.

Les:  Livsglede for Eldre

Brenner for enkeltmennesket

– Det er uten tvil den største utmerkelsen vi har fått. Dette er en nasjonal pris som går i dybden på de tingene vi brenner for, nemlig å se enkeltmennesker og gi eldre muligheten til å leve livet - livet ut, selv om de er pleietrengende eller bor på institusjon, sier de to gründerne .

– Hvorfor startet dere i 2005 Livsglede for Eldre?

– Som sykepleiestudent hadde jeg hadde praksis på et sykehjem. Tidligere hadde jeg jobbet med salg og serviceyrker, og fikk sjokk. Jeg vokste opp i generasjonsbolig sammen med min farmor, og så hvor viktig det var for henne å ha folk rundt seg og være med på ting. På avdelingen på sykehjemmet hadde sju av åtte beboere ikke nære pårørende, og mange hadde ikke vært ute på flere år. Å se tilbudet de fikk, gjorde rett og slett vondt. Jeg begynte å ta dem med ut i frisk luft og la dem hilse på gamle kjente, og så hvordan de gnistret til og pratet mer. Jeg skjønte at praksisstudenter er en ressurs som kan brukes mye mer. Det gjelder også andre helsefagstudenter, skoleelever, barnehagebarn og næringslivet, sier Annette Skeie Jakobsen.

Nasjonal stiftelse

Stiftelsen Livsglede for eldre har i dag 14 ansatte, avtale med 34 lokalforeninger, 100 videregående skoler har livsglede for eldre som tema i undervisning, 32 livsgledebarnehager og 45 sykehjem sertifisert eller i prosess til å bli livsgledesykehjem.

Se video om Livsglede for Eldre her

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse