fbpx Diskriminert på grunn av graviditet? Hopp til hovedinnhold

Diskriminert på grunn av graviditet?

Du søker jobb. Samtidig vet du at du er gravid. Er det trygt å opplyse om det?

«Jeg søkte på en jobb, ble innkalt til intervju, og ble kort tid etter oppringt og fikk tilbud om stillingen. Jeg ønsket å være ærlig og fortalte derfor at jeg var gravid og ville gå ut i permisjon etterhvert. Jeg ble så oppringt igjen med beskjed om at de ikke kunne ansette meg likevel. De hadde behov for en person som faktisk kunne fungere i denne stillingen. Har de lov til å trekke jobbtilbudet tilbake med denne begrunnelsen?»

Dette er et av mange spørsmål Likestillings- og diskrimineringsombudet får angående jobbsøking og graviditet.

– Kan arbeidsgiver trekke jobbtilbudet tilbake med denne begrunnelsen?

– Når arbeidsgiver trekker tilbake jobbtilbudet på grunn av graviditet og/eller den forestående foreldrepermisjon, er dette diskriminering i strid med likestillingsloven. Det følger av lovens § 5 at det er forbudt å legge vekt på graviditet eller uttak av foreldrepermisjon i en slik situasjon. Det er nesten et absolutt forbud mot å kunne vektlegge graviditet i ansettelsesforhold, sier seniorrådgiver Edona Maksutaj hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Diskrimineringsvernet gjelder selv om søkeren på grunn av graviditeten/permisjonen ikke kan være til stede for å utføre arbeidet, eller bare kan være tilstede en begrenset periode av et vikariat. I et slikt tilfelle bør arbeidsgiver heller ansette en vikar hvis de er avhengig av å ha en person som kan fungere i din permisjon.

– Hva bør vedkommende gjøre?

– Dersom hun ønsker at ombudet skal ta stilling til om hun har blitt diskriminert, kan hun sende oss en skriftlig klage. I klagen må det legges ved stillingsannonsen, søknaden, CV og eventuelt annen skriftlig korrespondanse som hun har hatt med arbeidsgiver. Vi oppfordrer henne også til å be fagforeningen sin om å bistå i klagesaken. Hvis hun får medhold i klagen, kan det kreves oppreisning og erstatning. Dette kan hun gjøre gjennom en minnelig løsning med arbeidsgiveren eller ved å ta saken til retten, sier Edona Maksutaj hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Det er nesten et absolutt forbud mot å kunne vektlegge graviditet i ansettelsesforhold.
Edona Maksutaj

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse